Kozmetikai termékinformációs fájl

Az Ekotox Centers szakértői készek segíteni az EU kozmetikai jogszabályok követelményeivel kapcsolatban, akár gyártó, importőr vagy forgalmazó.

ekotox(at)ekotox.hu

  • +36-30-841-36-77

Kozmetikai termékinformációs fájl (PIF)

Minden EGT-n belül forgalomba hozott kozmetikai termékhez ki kell jelölni egy felelős személyt (RP).

Kozmetikai termék EGT-piacon való forgalomba hozatala előtt. A felelős személy feladatai közé tartozik a termékinformációs fájl (PIF) elkészítése. Ezt a fájlt a kozmetikai termék teljes életciklusa alatt meg kell őrizni.

Az RP-nek ezt a PIF-et a kozmetikai termék címkéjén feltüntetett címén kell tartania. Abban az esetben, ha egy kozmetikai terméket már nem forgalmaznak az EGT-piacon. A PIF-et a kozmetikai termék utolsó tételének forgalomba hozatalától számított 10 évig meg kell őrizni.

Termékinformációs fájl

A kozmetikai termék forgalomba hozatalakor a felelős személynek termékinformációs fájlt kell vezetnie róla. A termékinformációs fájlt a kozmetikai termék utolsó tételének forgalomba hozatalától számított tíz évig meg kell őrizni.
A termékinformációs fájlnak a következő információkat és adatokat kell tartalmaznia, amelyeket szükség szerint frissíteni kell:

a) a kozmetikai termék leírása, amely lehetővé teszi, hogy a termékinformációs fájl egyértelműen a kozmetikai termékhez rendelhető legyen;

b) a 10. cikk (1) bekezdésében említett kozmetikai termékbiztonsági jelentés;

c) a gyártási módszer leírása és nyilatkozat a 8. cikkben említett helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelésről;

d) amennyiben a kozmetikai termék jellege vagy hatása ezt indokolja, a kozmetikai termék állítólagos hatásának igazolása;

e) a gyártó által végzett állatkísérletek adatai. Ügynökei vagy beszállítói a kozmetikai termék vagy összetevői fejlesztésével vagy biztonsági értékelésével kapcsolatban. Beleértve a harmadik országok jogszabályi vagy szabályozási követelményeinek való megfelelés érdekében végzett állatkísérleteket.

A felelős személy köteles a termékinformációs fájlt a címén elektronikus vagy más formátumban könnyen hozzáférhetővé tenni. A címkén feltüntetve annak a tagállamnak az illetékes hatósága számára, amelyben az aktát tárolják.

A termékinformációs fájlban szereplő információknak elérhetőnek kell lenniük egy nyelven. Amit könnyen megértenek a tagállam illetékes hatóságai.

10. cikk

Biztonsági értékelés

Annak bizonyítása érdekében, hogy a kozmetikai termék megfelel a 3. cikknek. A felelős személy a kozmetikai termék forgalomba hozatala előtt köteles. Győződjön meg arról, hogy a kozmetikai termék a vonatkozó információk alapján biztonsági értékelésen esett át, és az I. melléklettel összhangban kozmetikai termékbiztonsági jelentés készül.

A felelős személy biztosítja, hogy:

a) a biztonsági értékelés során figyelembe veszik a kozmetikai termék tervezett felhasználását és a végső készítmény egyes összetevőinek várható szisztémás expozícióját;

b) a biztonsági értékelés során a bizonyítékok súlyának megfelelő megközelítést alkalmazzák az összes létező forrásból származó adatok áttekintésére;

c) a kozmetikai termék biztonsági jelentését naprakészen tartják, tekintettel a termék forgalomba hozatalát követően keletkezett további releváns információkra.