A biztonsági adatlap frissítése

Update of safety data sheet

Biztonsági adatlap

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai terén – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, Biztonsági adatlapok, Jogi megfelelőségi szolgáltatások, PCN és UFI szolgáltatások és még sok más.

  • linkedin
  • +36-30-841-36-77
  • ekotox(at)ekotox.hu 

A szállítóknak haladéktalanul frissíteniük kell az SDS-t a következő esetekben:

  • a lehető leghamarabb, miután tudomásukra jutott a kockázatkezelési intézkedésekkel vagy a veszélyekkel kapcsolatos új információ,
  • ezt követően közvetlenül a jóváhagyás megadása vagy elutasítása után,
  • és közvetlenül a korlátozások után.

A „Revision: (dátum)” néven megjelölt új verziót nyomtatott vagy elektronikus formában ingyenesen biztosítjuk minden korábbi címzettnek, aki az előző 12 hónapban, de a frissítést követő 5 napon belül megkapta a verziót. Az anyagok regisztrálását követő minden frissítésnek tartalmaznia kell a regisztrációs szám.

MEGBESZÉLÉS – regisztrációs számok megadása

Ennek eredményeként a vita aggodalmakat eredményezett, hogy az anyag teljes REACH regisztrációs számának használata az SDS-ben veszélyeztetheti a kereskedelmi információk titkosságát. Az egyik javasolt megoldás erre a problémára az, hogy a továbbfelhasználók a forgalmazók pedig úgy lesznek megadva, hogy a számból kimaradjon az SDS regisztrációs számának utolsó négy számjegye. Ez egy azonosítatlan gyártó vagy importőr lesz, de bizonyos körülmények között rendelkezésre kell állnia a kiterjesztett SDS számára, feltüntetve a gyártót. vagy importőr és a végrehajtó hatalom kereslete. Mindenekelőtt a teljes regisztrációs számot kell a vásárlók rendelkezésére bocsátani (a teljes regisztrációs számot a gyártónak és az importőrnek kell megadnia).


Biztonsági adatlap (SDS)