A biztonsági adatlap frissítése

A biztonsági adatlap frissítése

A szállítóknak haladéktalanul frissíteniük kell az SDS-t a következő esetekben:

  • a lehető leghamarabb, miután tudomásukra jutott a kockázatkezelési intézkedésekkel vagy a veszélyekkel kapcsolatos új információ,
  • ezt követően közvetlenül a jóváhagyás megadása vagy elutasítása után,
  • és közvetlenül a korlátozások után.

A „Revision: (dátum)” néven megjelölt új verziót nyomtatott vagy elektronikus formában ingyenesen biztosítjuk minden korábbi címzettnek, aki az előző 12 hónapban, de a frissítést követő 5 napon belül megkapta a verziót. Az anyagok regisztrálását követő minden frissítésnek tartalmaznia kell a regisztrációs számot.

A REACH regisztrációs számok titkosságának biztosítása az SDS-ben

Ennek eredményeként a vita aggodalmakat eredményezett, hogy az anyag teljes REACH regisztrációs számának használata az SDS-ben veszélyeztetheti a kereskedelmi információk titkosságát. Az egyik javasolt megoldás erre a problémára az, hogy a továbbfelhasználókat és a forgalmazókat úgy biztosítják, hogy az SDS regisztációs számának utolsó négy számjegyét elhagyják. Ez egy azonosítatlan gyártó vagy importőr lesz, de bizonyos körülmények között rendelkezésre kell állnia a kiterjesztett SDS számára, feltüntetve a gyártót vagy importőrt és a végrehajtó hatalom igényét. Mindenekelőtt a teljes regisztrációs számot kell a vásárlók rendelkezésére bocsátani (a teljes regisztrációs számot a gyártónak és az importőrnek kell megadnia).


Biztonsági adatlap (SDS)