REACH regisztráció

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai terén – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, biztonsági adatlapok, jogi megfelelőségi szolgáltatások – csak hívjon minket a +36-30-841-36-77 számon vagy küldjön egy e-mailt ekotox(at)ekotox.hu címre

REACH regisztráció – vegyi anyagok regisztrálása az Európai Unió piacán

Kérdése van, vagy segítségre van szüksége?

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot

Az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályai – A REACH rendelet előírja a vegyi anyagok regisztrálását az alábbi esetekben:

 • Önmagukban vagy keverékben lévő anyagok uniós gyártója vagy importőre;
 • Az Útmutató az árucikkekben lévő anyagokra vonatkozó követelményekhez című dokumentumban ismertetett kritériumoknak megfelelő árucikkek uniós gyártója vagy importőre.

A regisztráció azokra az anyagokra vonatkozik, amelyeket évi 1 tonna vagy annál nagyobb mennyiségben gyártanak vagy importálnak az EU-ba.

A végső határidő 2018. május 31. az évi 1–100 tonna mennyiségben lévő anyagok esetében.

A REACH regisztráció az önmagukban lévő anyagokra, a keverékekben lévő anyagokra és az árucikkekben lévő anyagok bizonyos eseteire vonatkozik. Az olyan vegyi anyagok, amelyeket már más jogszabályok szabályoznak, mint például a gyógyszerek vagy a radioaktív anyagok, részben vagy teljesen mentesülnek a REACH követelményei alól.

A REACH-regisztráció az „egy anyag, egy regisztráció” elvén alapul. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon anyag gyártóinak és importőreinek közösen kell benyújtaniuk regisztrációjukat. A szolgáltatott analitikai és spektrális információknak következetesnek és elegendőnek kell lenniük az anyag azonosságának megerősítéséhez.

Az anyag regisztrációjáért általában díjat kell fizetni.

REACH regisztráció / REACH előzetes regisztráció

A REACH azon az elven alapul, hogy a gyártóknak, importőröknek és továbbfelhasználóknak gondoskodniuk kell arról, hogy olyan anyagokat gyártsanak, hozzanak forgalomba vagy használják fel, amelyek nem befolyásolják károsan az emberi egészséget vagy a környezetet. Az anyagokkal kapcsolatos kockázatok kezeléséért ezért azok a természetes vagy jogi személyek felelősek, akik ezeket az anyagokat szakmai tevékenységük keretében gyártják, importálják, forgalomba hozzák vagy felhasználják.

Regisztrálni kell minden olyan anyagot, amelyet gyártónként vagy importőrönként legalább egy tonna mennyiségben gyártanak vagy importálnak, kivéve, ha mentesülnek a regisztráció hatálya alól. A regisztrációs kötelezettség minden anyagra vonatkozik, függetlenül attól, hogy veszélyes-e vagy sem. Ez magában foglalja az önmagukban, keverékekben lévő anyagokat vagy az árucikkekben lévő anyagokat, ha normál vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett szándékoznak kibocsátani.

Adatgyűjtés és veszélyértékelés

A vállalatok felelősek az általuk gyártott vagy évi egy tonna felett importált anyagok tulajdonságaira és felhasználásaira vonatkozó információk gyűjtéséért. Fel kell mérniük az anyag által jelentett veszélyeket és lehetséges kockázatokat is.

Ezeket az információkat egy regisztrációs dokumentáción keresztül közlik az ECHA-val, amely tartalmazza a veszélyre vonatkozó információkat, és adott esetben az anyag felhasználása által jelentett kockázatok értékelését, valamint azt, hogy ezeket a kockázatokat hogyan kell ellenőrizni.

A regisztrációhoz információkat kell gyűjtenie az anyagáról és meg kell osztania azokat az ugyanazt az anyagot regisztráló többi vállalattal. Ez vonatkozik különösen az ökotoxikológiai és toxikológiai információkra. Az adatok megosztásával elkerülheti a szükségtelen állatokon végzett kísérleteket és csökkentheti a költségeket.

Meg kell állapodnia az anyagra vonatkozóan benyújtandó információkról és azokat közösen kell regisztrálnia, bár nem feltétlenül egyidejűleg. Az ECHA adatmegosztási folyamatai (előzetes regisztráció és lekérdezés) segítik Önt a kapcsolatfelvételben más regisztrálókkal, amelyeket követni kell a regisztráció előtt.

További követelményeknek kell megfelelnie, amennyiben veszélyes termékeket hoz forgalomba.

Gyártó

Ön gyártó, ha:

 • Magánszemélyként vagy vállalatként az EGT-ben található és vegyi anyagot állít elő vagy von ki;
 • Ha egy anyagot közvetlenül az EGT-n kívüli székhelyű vállalattól vásárol, és beviszi az EGT területére, akkor ugyanazok a felelősségek terhelik mint a gyártóz. Az EGT-piachoz való hozzáférés biztosítása érdekében regisztrálnia kell az anyagot;
 • Amikor keveréket vásárol, a követelmények a keverékben lévő minden egyes anyagra vonatkoznak;
 • Ön importőr, ha vegyi terméket közvetlenül az EGT-n kívüli beszállítótól vásárol, és beviszi az EGT területére.

Ha az Ön EGT-n kívüli beszállítója EGT-beli „csak képviselőt” jelölt ki az anyag regisztrálására, akkor Ön a REACH értelmében továbbfelhasználónak minősül.

 • Anyagok (beleértve a fémeket is)
 • Keverékek (például festékek, kenőanyagok),
 • Cikkek (például autógumik, bútorok és ruházati cikkek)
 • További követelményeknek kell megfelelnie, ha veszélyes termékeket hoz forgalomba.

Importőr

Az EU jogszabályai a legmagasabb kémiai biztonsági szabványokat határozzák meg a világon. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az EGT-be behozott vegyszerek és termékek megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.

Ön importőr, ha vegyi terméket közvetlenül az EGT-n kívüli beszállítótól vásárol és beviszi az EGT területére.

Ha az Ön EGT-n kívüli beszállítója EGT-beli „csak képviselőt” jelölt ki az anyag regisztrálására, akkor Ön a REACH értelmében továbbfelhasználónak minősül.

Csak képviselő

Az EGT-n kívüli székhelyű vállalatok kijelölhetnek egy európai székhelyű kizárólagos képviselőt, aki átveszi az importőrök feladatait és felelősségét a REACH betartásával kapcsolatban. Ez egyszerűsítheti termékeik EGT-piacához való hozzáférését, biztosíthatja az ellátást és csökkentheti az importőrök felelősségét.

Csak képviselőknek kell lenniük:

 • Természetes vagy jogi személy, aki az EGT területén telepedett le.
 • Az anyagok gyakorlati kezeléséhez és az azokhoz kapcsolódó információkhoz megfelelő ismeretekkel rendelkező személy.
 • Közösen kijelölve megállapodással rendelkezve egy olyan gyártóval, készítővel vagy árucikk-előállítóval, aki székhellyel rendelkezik az EGT-n kívül.
 • A REACH szerinti importőrökre vonatkozó jogi követelmények betartásáért felelős személy.

Csak a képviselők képviselhetnek egynél több EGT-n kívüli beszállítót, de mindegyikükhöz kapcsolódó információkat külön kell tárolniuk.

Az EGT-n kívüli vállalatnak tájékoztatnia kell az ugyanazon ellátási láncon belüli importőr(öke)t az Ön egyedüli képviselőjekénti kinevezéséről. Ezeket az importőröket ezután a REACH továbbfelhasználóinak tekintik.

A REACH rendelet egységes szerkezetbe foglalt változata
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20161011&from=EN

Rendelet a közös adatszolgáltatásról és adatmegosztásról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0009&qid=1453380621080&from=EN

Vizsgálati módszerek rendelet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0440-20160304

Díjszabályzat
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0340-20150625

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai terén – regisztráció, egyedüli képviselő, engedélyezés, REACH/CLP-szűrés
– csak hívjon minket a +36-30-841-36-77 számon vagy küldjön egy e-mailt ekotox(at)ekotox.hu címre


REACH RENDELET