REACH rendelet

Contact icon

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai terén – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, biztonsági adatlapok, jogi megfelelőségi szolgáltatások

– csak hívjon minket +421 2 45943712, küldjön egy e-mailt ekotox(kukac)ekotox.eu vagy skype ekotox.bratislava

REACH rendelet – követelmények a vegyi anyagok kezelésére az Európai Unió piacán

Kérdése van, vagy segítségre van szüksége?

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot – Az Ekotox Központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai területén – Regisztráció, Kizárólagos Képviselő, Engedélyezés, REACH/CLP-szűrés – csak hívjon minket a +421 2 45943712 számon, küldjön e-mailt a ekotox(at)ekotox.eu vagy skype ekotox.bratislava

A vegyi anyagok gyártására, szállítására és biztonságos használatára vonatkozó egyenlő szabványok érvényesek az egész Európai Gazdasági Térségben (EGT), beleértve az EU-tagállamokat, Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát. Ezek a szabványok a vállalatokra vonatkoznak, függetlenül az ellátási láncban elfoglalt helyüktől és az általuk gyártott, importált, exportált, szállított vagy felhasznált termékektől.

A REACH-rendelet a vegyi anyagokat nyersanyagként vagy késztermékként gyártó, importáló, forgalmazó vagy felhasználó valamennyi ágazatra kiterjed (nem csak a vegyiparra).

Vállalata méretétől függetlenül vonatkozik Önre.

Felelőssé teszi a forgalomba hozott vagy felhasznált anyagok biztonságos felhasználásáért. Megköveteli az ellátási lánc minden szereplőjétől, hogy közöljön információkat a vegyi anyagok biztonságos használatáról. Jogot ad a fogyasztóknak, hogy érdeklődjenek az Ön árucikkeiben található, különösen aggodalomra okot adó anyagokról.

Az, hogy mit kell tennie, attól függ, hogy milyen termékeket visz forgalomba vagy használ:
Önmagukban lévő anyagok, beleértve a fémeket is
Keverékek vagy cikkek

További követelményeknek kell megfelelnie, ha veszélyes termékeket hoz forgalomba.

Gyártó

Ön gyártó, ha:

Magánszemélyként vagy vállalatként az EGT-ben található, és
Vegyi anyagot állít elő vagy von ki

Ha egy anyagot közvetlenül az EGT-n kívüli székhelyű vállalattól vásárol, és beviszi az EGT területére, akkor ugyanazok a felelősségek, mint a gyártó. Az EGT-piachoz való hozzáférés biztosítása érdekében regisztrálnia kell az anyagot.

Amikor keveréket vásárol, a követelmények a keverékben lévő minden egyes anyagra vonatkoznak.

Ön importőr, ha vegyi terméket közvetlenül az EGT-n kívüli beszállítótól vásárol, és beviszi az EGT területére.

Ha az Ön EGT-n kívüli beszállítója EGT-beli „csak képviselőt” jelölt ki az anyag regisztrálására, akkor Ön a REACH értelmében továbbfelhasználónak minősül.

Anyagok (beleértve a fémeket is)
Keverékek (például festékek, kenőanyagok), ill
Cikkek (például autógumik, bútorok és ruházati cikkek)
További követelményeknek kell megfelelnie, ha veszélyes termékeket hoz forgalomba.

Importőr

Az EU jogszabályai a legmagasabb kémiai biztonsági szabványokat határozzák meg a világon. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az EGT-be behozott vegyszerek és termékek megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.

Ön importőr, ha vegyi terméket közvetlenül az EGT-n kívüli beszállítótól vásárol, és beviszi az EGT területére.

Ha az Ön EGT-n kívüli beszállítója EGT-beli „csak képviselőt” jelölt ki az anyag regisztrálására, akkor Ön a REACH értelmében továbbfelhasználónak minősül.

Csak képviselő

Az EGT-n kívüli székhelyű vállalatok kijelölhetnek egy európai székhelyű kizárólagos képviselőt, aki átveszi az importőrök feladatait és felelősségét a REACH betartásával kapcsolatban. Ez egyszerűsítheti termékeik EGT-piacához való hozzáférését, biztosíthatja az ellátást és csökkentheti az importőrök felelősségét.

Csak képviselőknek kell lenniük:

* Az EGT-ben letelepedett természetes vagy jogi személy
* Megfelelő ismeretekkel rendelkezik az anyagok gyakorlati kezeléséhez és az azokhoz kapcsolódó információkhoz
* Az EGT-n kívüli székhellyel rendelkező gyártóval, készítővel vagy árucikk-előállítóval közös megegyezéssel kijelölve
* Felelős a REACH szerinti importőrökre vonatkozó jogi követelmények betartásáért

Csak a képviselők képviselhetnek egynél több EGT-n kívüli beszállítót, de mindegyikükhöz kapcsolódó információkat külön kell tartaniuk.

Az EGT-n kívüli vállalatnak tájékoztatnia kell az ugyanazon ellátási láncon belüli importőr(eke)t az Ön egyedüli képviselőjekénti kinevezéséről. Ezeket az importőröket ezután a REACH továbbfelhasználóinak tekintik.

Elosztó

A törvény elismeri azt a szerepet, amelyet Ön a gyártók és a vásárlók között játszik az ellátási láncon belüli kémiai biztonsággal kapcsolatos kommunikáció lehetővé tételében. Az Ön aktív részvétele szükséges az emberek és a környezet vegyi kockázatokkal szembeni védelme érdekében.

Ön forgalmazó a REACH és a CLP értelmében, ha vegyi anyagot vagy keveréket az EGT-n belül szerez be, tárolja, majd valaki más számára forgalomba hozza (saját márkája alatt is anélkül, hogy a kémiai összetételét bármilyen módon megváltoztatná.

Például a kis- és nagykereskedők a REACH és a CLP értelmében forgalmazók.

Ön nem forgalmazó, amikor:
Ön az EGT-n kívülről vásárol vegyi anyagokat, és közvetlenül az EGT-n belül hozza forgalomba azokat. Ha igen, Ön importőr.
Ön vegyi anyagokat vásárol az EGT-n belül, és más vegyszerekkel keveri össze, hígítja vagy (újra)tölti a tartályokat, mielőtt másoknak szállítaná. Ha igen, Ön továbbfelhasználó.

Továbbfelhasználó

Ön továbbfelhasználó, ha:

* Ön az EGT-ben letelepedett, és
* Az Ön által használt anyag vagy keverék szállítója szintén az EGT-ben letelepedett, és
* Ipari vagy szakmai tevékenysége során használ vegyszereket?

Ön nem továbbfelhasználó, amikor:

Az Ön által használt anyag szállítója az EGT-n kívül letelepedett, és nem jelölt ki egyetlen képviselőt az anyag regisztrálására és az EU piacára való bejutásának biztosítására. Ha ez a helyzet, Ön importőr.

Ön csak a vegyszereket tárolja és hozza forgalomba (az összetételük vagy a csomagolásuk megváltoztatása nélkül). Akkor Ön egy forgalmazó.

Vásárol egy terméket, és ipari/szakmai környezetben kívül saját maga is használja. Ha igen, Ön fogyasztó.

A REACH rendelet egységes szerkezetbe foglalt változata (EN 2021.01.01.)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-20210101http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20161011&from=EN

Rendelet a közös adatszolgáltatásról és adatmegosztásról
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0009&qid=1453380621080&from=EN

Vizsgálati módszerek rendelet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0440-20160304

Díjszabályzat
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0340-20150625

expert advice

Ekotox központok tanácsadói szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályai – regisztráció, egyedüli képviselő, engedélyezés, REACH/CLP-szűrés – területén; Termékek jogi megfelelősége az EU piacán; Biocidek; Kozmetikumok…

– csak hívjon minket a +421 2 45943712 számon,

küldjön egy e-mailt ekotox(at)ekotox.eu vagy lépjen kapcsolatba velünk:


REACH RENDELET