Továbbfelhasználó

A REACH szerinti meghatározás

Továbbfelhasználó: a gyártótól vagy importőrtől eltérő, a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, önmagában vagy készítményben anyagot használ fel. Ipari vagy szakmai tevékenysége során a forgalmazó vagy a fogyasztó nem továbbfelhasználó.
Így a továbbfelhasználó a vegyi anyagok bármely felhasználója lehet. Akár keverékek (készítmények) gyártójaként – pl. tisztítószerek gyártójaként, vagy vegyi anyagok felhasználójaként más ipari folyamatokban vagy olyan cikkek gyártója, mint például az elektronikus alkatrészek.

A továbbfelhasználók fő kötelezettségei (az IRÁNYELV értelmében)

Továbbfelhasználóként a REACH szerinti fő kötelezettségei a következők:

  1. Kövesse a kapott biztonsági adatlapokban (SDS) és az egyes biztonsági adatlapokhoz csatolt expozíciós forgatókönyvekben található utasításokat. Ha az Ön felhasználását nem fedi le expozíciós forgatókönyv, kapcsolatba léphet a szállítójával annak érdekében, hogy felhasználására expozíciós forgatókönyv vonatkozzon, vagy előfordulhat, hogy saját kémiai biztonsági jelentést kell kidolgoznia.
  2. Forduljon szállítóihoz, ha új információi vannak az anyag vagy készítmény veszélyeiről, vagy ha úgy gondolja, hogy a kockázatkezelési intézkedések nem megfelelőek.
  3. Tájékoztassa ügyfeleit a veszélyekről, a biztonságos felhasználási feltételekről és az Ön készítményeire vonatkozó megfelelő kockázatkezelési tanácsokról, ha Ön a készítmény készítője, győződjön meg arról is, hogy bizonyos, engedélyezésre váró, rendkívül veszélyes anyagok koncentrációja nem haladja meg a 0,1 tömegszázalékot az Ön által gyártott árucikkekben.

Továbbfelhasználóként (vegyi anyagok használata szakmai tevékenységhez). Tájékoztassa szállítóit az anyag vagy keverékek felhasználásáról, ha be kívánja vonni azt a kémiai biztonsági értékelésbe. Másrészről a továbbfelhasználók később is elvégezhetik az értékelést és egyedül is elláthatják feladataikat.

A továbbfelhasználóknak a kommunikációhoz írásos formát kell használniuk, és azt meghatározott időszakokban kell megtenniük (az alábbi táblázat)

A felhasználóknak a szállítóval való kommunikációjának határideje A beszállítók regisztrációjának határideje
30.11. 2009 30.11. 2010
31.05. 2012 31.05. 2013
31.05. 2017 31.05. 2018

Miért olyan fontosak a jelentkezésében szereplő információk?

A REACH előírja a veszélyes anyagok gyártóinak és importőreinek, hogy készítsenek kémiai biztonsági jelentést és expozíciós forgatókönyveket, amelyek leírják a vegyi anyagok felhasználásával kapcsolatos kockázatok ellenőrzéséhez szükséges feltételeket (kockázatkezelési intézkedések). Az expozíciós forgatókönyvek (ES) csatolva vannak a biztonsági adatlaphoz (SDS), és biztonsági utasításokat tartalmaznak a vegyi anyagok használatára vonatkozóan, amelyek a beszállítók és a továbbfelhasználók közötti kommunikáció tárgyát képezik a regisztrációt követően.
Az ilyen kiterjesztett biztonsági adatlapot kézhez kapó továbbfelhasználó köteles végrehajtani az ott említett feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket, és (ha releváns) az ellátási lánc lefelé szakaszában megadni ezeket az információkat.

Ha a továbbfelhasználók nem tudnak kockázatkezelési intézkedéseket végrehajtani, vagy azt nem tartották megfelelőnek, több lehetőség közül választhatnak:

  1. Értékelje a felhasználási feltételeket, megjegyezve a már megvalósítottakat, valamint részletezze a szükséges intézkedéesket az ES szabványoknak megfelelően. (Az ellenőrök megkövetelhetik a dokumentáció és az értékelés megtekintését).
  2. Készítse el saját kémiai biztonsági jelentését, a jelentést kérésre az ellenőrök rendelkezésére kell bocsátani, és értesíteniük kell az ECHA-t arról, hogy a későbbi felhasználók számára elvégezték a biztonsági értékelést.
  3. Változtasson a szállító személyén, arra, aki megfelelőbb ES-vel rendelkezik.

Nem tanácsos a továbbfelhasználóknak megvárni, amíg a regisztrációt követően megkapják az SDS-t. De aktívan nyomon követhetik és feltérképezhetik a felhasználás helyzetét az érintett szakszervezetekben/szervezetekben (több felhasználási típushoz elkészíthetik az általános feltételeket) és kommunikálhatnak a beszállítókkal a felhasználás regisztrációs dossziéba való bekerülésével kapcsolatban.

Az anyag felhasználásával kapcsolatos szállítókkal való kommunikációhoz: A továbbfelhasználónak kell biztosítania elegendő és releváns információt a fogyasztás időtartama és gyakorisága vonatkozásában. Becsülje meg a napi felhasznált anyag mennyiségét és a már a munkahelyen alkalmazott óvintézkedéseket.