Továbbfelhasználó

A REACH szerinti meghatározás

Továbbfelhasználó: a Közösségben letelepedett bármely természetes vagy jogi személy. Nem a gyártó vagy az importőr, aki az anyagot akár önmagában, akár készítményben használja fel. Ipari vagy szakmai tevékenysége során. A forgalmazó vagy a fogyasztó nem továbbfelhasználó.
Így a továbbfelhasználó a vegyi anyagok bármely felhasználója lehet. Akár keverékek (készítmények) gyártójaként – pl. tisztítószerek gyártójaként, vagy vegyi anyagok felhasználójaként más ipari folyamatokban. Vagy olyan cikkek gyártója, mint például az elektronikus alkatrészek.

A továbbfelhasználók fő kötelezettségei (a szerint IRÁNYELV)

Továbbfelhasználóként a REACH szerinti fő kötelezettségei a következők:

  1. Kövesse az utasításokat a biztonsági adatlapok (SDS)kapsz és a expozíciós forgatókönyvek amelyet csatolni fognak néhány biztonsági adatlaphoz. Ha az Ön felhasználására nem vonatkozik expozíciós forgatókönyv, akkor kommunikálhat a szállítójával annak érdekében, hogy az Ön felhasználására expozíciós forgatókönyv vonatkozzon, vagy előfordulhat, hogy ki kell dolgoznia a saját használatát. kémiai biztonsági jelentés.
  2. Forduljon szállítóihoz, ha új információi vannak az anyag vagy készítmény veszélyeiről, vagy ha úgy gondolja, hogy a kockázatkezelési intézkedések nem megfelelőek.
  3. Tájékoztassa ügyfeleit
  4. a veszélyekről, a biztonságos felhasználási feltételekről és az Ön készítményeire vonatkozó megfelelő kockázatkezelési tanácsokról, ha Ön készítmény készítője
  5. ha egyes nagyon veszélyes anyagok, amelyek engedélyezésre várnak, koncentrációja meghaladja a 0,1 %w/w koncentrációt az Ön által gyártott árucikkekben.

Továbbfelhasználóként (vegyi anyagok használata szakmai tevékenységhez). Tájékoztassa szállítóit az anyag vagy keverékek felhasználásáról, ha be kívánja vonni azt a kémiai biztonsági értékelésbe. Másrészről a továbbfelhasználók később is elvégezhetik az értékelést, és egyedül is elláthatják feladataikat.

A továbbfelhasználóknak a kommunikációhoz írásos formát kell használniuk, és azt meghatározott időszakonként ki kell lépniük (az alábbi táblázat)

A felhasználóknak a szállítóval való kommunikációjának határideje A beszállítók regisztrációjának határideje
30.11. 2009 30.11. 2010
31.05. 2012 31.05. 2013
31.05. 2017 31.05. 2018

Miért olyan fontosak a jelentkezésében szereplő információk??

A REACH előírja a veszélyes anyagok gyártóinak és importőreinek, hogy készítsenek kémiai biztonsági jelentést és expozíciós forgatókönyveket, amelyek leírják a vegyi anyagok felhasználásával kapcsolatos kockázatok ellenőrzéséhez szükséges feltételeket (kockázatkezelési intézkedések). Az expozíciós forgatókönyvek (ES) csatolva vannak a biztonsági adatlaphoz (SDS), és biztonsági utasításokat tartalmaznak a vegyi anyagok használatára vonatkozóan, amelyek a beszállítók és a továbbfelhasználók közötti kommunikáció tárgyát képezik a regisztrációt követően.
Az ilyen kiterjesztett biztonsági adatlapot kézhez kapó továbbfelhasználó köteles végrehajtani az ott említett feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket, és (ha releváns) az ellátási lánc lefelé szakaszában megadni ezeket az információkat.

Ha a továbbfelhasználók nem tudnak kockázatkezelési intézkedéseket végrehajtani, vagy azt nem tartották megfelelőnek, több lehetőség közül választhatnak:

  1. Értékelje és dokumentálja a felhasználási feltételeket, amelyeket már végrehajtottak, valamint az ES által megkövetelt megfelelő intézkedéseket. (Az ellenőrök megkövetelhetik a dokumentáció és az értékelés megtekintését).
  2. Készítse el saját kémiai biztonsági jelentését, a jelentést kérésre az ellenőrök rendelkezésére kell bocsátani, és értesíteniük kell az ECHA-t arról, hogy a későbbi felhasználók számára elvégezték a biztonsági értékelést.
  3. Változtassa meg a szállítót, aki megfelelőbb ES-vel rendelkezik.

Nem tanácsos a továbbfelhasználóknak megvárni, amíg a regisztrációt követően megkapják az SDS-t. De aktívan nyomon követhetik és feltérképezhetik a felhasználás helyzetét az érintett szakszervezetekben/szervezetekben (több felhasználási típushoz elkészíthetik az általános feltételeket) és kommunikálhatnak a beszállítókkal a felhasználás regisztrációs dossziéba való bekerülésével kapcsolatban.

Az anyag felhasználásával kapcsolatos szállítókkal való kommunikációhoz. A továbbfelhasználónak kell biztosítania elegendő és releváns információ. A fogyasztás időtartama és gyakorisága. Becsülje meg a napi felhasznált anyag mennyiségét és a már a munkahelyen alkalmazott óvintézkedéseket.