Korlátozások

REACH szabályok az anyagokra vonatkozó korlátozásokról

A REACH rendelkezései lehetővé teszik a kockázatos anyagok előállítását, forgalmazását és felhasználását. Aktívan kezelik az emberi és környezeti veszélyeket. Az ilyen kockázatok értékelésére vonatkozó teljes vagy részleges tilalmak vagy egyéb korlátozások

A korlátozási feltételek betartása

A Rendelet VIII. cím 67. cikk értelmében az anyag önmagában, készítményben/keverékben vagy árucikkben nem gyártható, nem hozható forgalomba, valamint nem használható fel, amennyiben rá vonatkozóan a XVII. melléklet korlátozást tartalmaz, kivéve, ha az adott korlátozás feltételei teljesülnek.

Tudományos kutatás és fejlesztés kivételei

A szabály nem vonatkozik anyagok előállítására, forgalmazására vagy tudományos K+F-ben történő felhasználására. A XVII. melléklet pontosítja a termék-/folyamatkutatásra vonatkozó mentességeket, meghatározva a mentesített maximális mennyiséget.

Történelmi kontextus és végrehajtás

A melléklet A 76/769/EGK irányelv keretében 1976 óta elfogadott korlátozásokat tartalmaz a veszélyes anyagok forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan. A REACH VIII. címe és XVII. melléklete 2009 júniusában lépett hatályba.

Legutóbbi felülvizsgálatok és módosítások

A XVII. melléklet felülvizsgálaton esett át; következésképpen magában foglalta a 76/769/EGK irányelvből a PFOS-ra, az arzénre, a mérőeszközökben található higanyra, a DEGME-re, a DEGBE-re, az MDI-re, a ciklohexánra és az ammónium-nitrátra vonatkozó közelmúltbeli korlátozásokat. Ez a módosított változat 2009. június 22-én 552/2009/EK bizottsági rendeletté vált, amely módosítja a REACH XVII. mellékletéről szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

Várható változások és jövőbeli módosítások

A Bizottság a REACH XVII. mellékletének következő frissítésére készül, és a módosítást a Bizottságnak 2010 tavaszán kell elfogadnia.

További információk találhatók:

Az Európai Bizottság honlapja – REACH korlátozások>>