Címkék tervezése

Veszélycímkézés: a CLP-rendeletek alapján történő veszélyes anyagok azonosítását jelenti.

Minden olyan anyag vagy készítmény, amely a CPL-rendeletek szerint veszélyesnek minősül, veszélycímkét igényel. Általában ez az első jele a termék veszélyének. A szállítási címkéket úgy tervezték, hogy azok olvassák el, akik rendszeresen érintkeznek az anyaggal és nem csak az azonnali veszélyekkel foglalkozik, mint a szállítás esetében.

A címke alapvető elemei a következők:

  • Az anyag/készítmény azonosítása
  • Osztályozási szimbólum (veszély szimbólum)
  • Kockázati mondatok (amelyek részletesebben leírják a veszélyt)
  • Biztonsági mondatok (melyek megfelelő kezelési tanácsot adnak a veszély ellenőrzéséhez)
  • A gyártó vagy szállító neve, címe és telefonszáma
  • Sürgősségi telefonszám
  • Az EU-megfelelőség megerősítése, a kiadás dátuma stb.

A termék azonosításának a címkén, például kereskedelmi névnek, kémiai névnek stb. meg kell egyeznie a biztonsági adatlap 1. szakaszában felsoroltakkal. A termék osztályozásának, azaz szimbólumainak, veszélyjelzéseinek, kockázati és biztonsági mondatainak meg kell egyeznie az SDS 15. szakaszában felsoroltakkal.

További információk szükségesek a tisztítószerek és biocid termékek veszélycímkéin.


Biztonsági adatlap (SDS)