Miért van szükség SDS-re?

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai – EU REACH, CLP és egyebek, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, biztonsági adatlapok, jogi megfelelőségi szolgáltatások, PCN és UFI szolgáltatások és egyebek – területén.

– csak hívjon minket +36-30-841-36-77, küldjön egy e-mailt ekotox(at)ekotox.hu 

  • a vegyi anyagok és keverékek biztonságos használatával kapcsolatos információk közlésének fő eszköze
  • az információkat az ellátási láncban lefelé, de felfelé
  • beleértve a vonatkozó kémiai biztonsági jelentésből származó információkat a közvetlen szállítási láncban lévő továbbfelhasználónak (meg kell felelnie)
  • ha a kémiai biztonsági jelentést elkészítették – a vonatkozó expozíciós forgatókönyveket csatolni kell a Biztonsági adatlapok (expozíciós forgatókönyv: feltételek összessége, beleértve a működési feltételeket és a kockázatkezelési intézkedéseket, amelyek leírják, hogyan gyártják vagy használják fel az anyagokat életciklusuk során, és hogyan ellenőrzi a gyártó vagy az importőr, vagy javasolja a továbbfelhasználóknak az emberek vagy a környezet expozíciójának ellenőrzését. Ezek az expozíciós forgatókönyvek egy meghatározott folyamatra vagy felhasználásra, vagy több folyamatra vagy felhasználásra terjed ki.)
  • A munkáltató a segítségükkel eldöntheti, hogy bemutatja-e munkáját bármilyen veszélyes anyagot vagy keveréket.
  • felelős (kompetens) személy (képzettség szükséges)

Webináriumok és egyéni online tréningek:

TRAININGEU.EU


Biztonsági adatlap (SDS)