Miért van szükség SDS-re?

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai – EU REACH, CLP és egyebek, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, biztonsági adatlapok, jogi megfelelőségi szolgáltatások, PCN és UFI szolgáltatások és egyebek – területén.

– csak hívjon minket +36-30-841-36-77-as számon vagy küldjön egy e-mailt az ekotox(at)ekotox.hu címre

Az SDS jelentősége

  • a vegyi anyagok és keverékek biztonságos használatával kapcsolatos információk közlésének fő eszköze
  • az információkat az ellátási láncban lefelé, de felfelé
  • beleértve a vonatkozó kémiai biztonsági jelentésből származó információkat a közvetlen szállítási láncban lévő továbbfelhasználónak is meg kell felelnie ennek
  • ha a kémiai biztonsági jelentést elkészítették – a vonatkozó expozíciós forgatókönyveket csatolni kell a Biztonsági adatlapokhoz (expozíciós forgatókönyv: feltételek összessége – beleértve a működési feltételeket és a kockázatkezelési intézkedéseket – amelyek leírják, hogyan gyártják vagy használják fel az anyagokat életciklusuk során, és hogyan ellenőrzi a gyártó vagy az importőr, vagy javasolja a továbbfelhasználóknak az emberek vagy a környezet expozíciójának ellenőrzését. Ezek az expozíciós forgatókönyvek egy meghatározott folyamatra vagy felhasználásra, vagy több folyamatra vagy felhasználásra terjed(nek) ki.)
  • a munkáltató a segítségükkel eldöntheti, hogy bemutatja-e munkáját bármilyen veszélyes anyag vagy keverék vonatkozásában
  • felelős (kompetens) személy (képzettség szükséges)

Webináriumok és egyéni online tréningek:

TRAININGEU.EU


Biztonsági adatlap (SDS)