Hogyan befolyásolja a CLP az SDS-t?

How will CLP affect the SDS?

2009 januárjában lépett hatályba az Európai Parlament és a Tanács új rendelete (EK). Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008. CLP (osztályozás, csomagolás és címkézés).

A CLP a Globálisan Harmonizált Rendszer (GHS) terminológiáját, értékelési elveit és kritériumait alkalmazta. Az Európai Parlament és a Tanács osztályozására és címkézésére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. 1907/2006 (REACH). Ez a rendelet a hatálybalépést követően meghatározza a CLP szabályai szerinti besorolás határidejét is:

  • az anyagok osztályozásának határideje 2010. november 30
  • keverékek besorolási határideje 2015. május 31.

A CLP hatálybalépése a REACH-rendelet II. mellékletének frissítésének kérésére, amely leírja az SDS kidolgozásának összes feltételét. Ezeket a változtatásokat a Bizottság EU rendelete tartalmazza. Az Európai Parlament és a Tanács (EK) rendeletének módosításáról szóló, 2010. május 20-i 453/2010. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006.