Hogyan befolyásolja a CLP az SDS-t?

CLP hatása az SDS-reCLP hatása az SDS-re

2009 januárjában lépett hatályba az Európai Parlament és a Tanács új rendelete (EK). Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008. CLP rendelet (osztályozás, csomagolás és címkézés).

A CLP a Globálisan Harmonizált Rendszer (GHS) terminológiáját, értékelési elveit és kritériumait alkalmazta. Az Európai Parlament és a Tanács osztályozására és címkézésére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. 1907/2006 (REACH). Ez a rendelet a hatálybalépést követően meghatározza a CLP szabályai szerinti besorolás határidejét is:

  • az anyagok osztályozásának határideje 2010. november 30.
  • keverékek besorolási határideje 2015. május 31.

A CLP hatálybalépése a REACH-rendelet II. mellékletének frissítésének kérésére irányult, amely leírja az SDS kidolgozásának összes feltételét. Ezeket a változtatásokat a Bizottság EU rendelete tartalmazza, amelyek a következők: Az Európai Parlament és a Tanács (EK) rendeletének módosításáról szóló 2010. május 20-i 453/2010 rnendelet, valamint a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006 rendelet.