Foglalkozási kategorizálás


Occupational categorization
Tekintettel a munkahelyi egészséget befolyásoló munkatényezők és munkakörnyezet szintjére és jellegére. Az egészségügyi kockázatok és a munkavállalók egészségében bekövetkezett változások felmérése. A munkákat négy kategóriába sorolták.

Veszélyes munka az a munka, ahol fokozott a foglalkozási megbetegedések, a foglalkozási mérgezés vagy a munkával összefüggő egyéb ártalmak kockázata.
Veszélyes munka a harmadik és negyedik kategóriába tartozó munka.

A munka harmadik és negyedik kategóriába való besorolásáról a regionális népegészségügy a munkáltató javaslatára vagy önállóan döntött.