Foglalkozás-egészségügy

Az egyik fő emberi jog az egészségvédelemhez és a megfelelő munkakörülményekhez való jog. Ugyanígy a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kritériumok teljesítése is lehetséges a törvényi szabályok és előírások betartásával.

A szlovák piacon több mint 4000 veszélyes vegyi anyagot használnak. Figyelembe véve például a különböző munkahelyeken használt veszélyes anyagok viszonylag nagy mennyiségét, felmerül az igény a munkavállalókra gyakorolt hatásuk felmérésére, amely szükséges a munkahelyi biztonság és egészségvédelem fenntartása érdekében.

Munkáltatói kötelezettségek a munkahelyi kémiai biztonsággal és kockázatértékeléssel kapcsolatban:

  • figyelemmel kísérni a veszélyes kémiai tényezőket a munkahelyen
  • felmérni a kockázatot
  • kizárni a veszélyes kémiai tényező kockázatát
  • hozzárendelni a kémiai tényezők monitorozását
  • kockázatértékelést készíteni

A munkavállalók egészségének védelme – EU

A foglalkozási expozíciós határértékeknek három fő típusa van:

  1. Indikatív foglalkozási expozíciós határértékek (IOELV)
  2. Kötelező foglalkozási expozíciós határértékek (BOELV)
  3. Biológiai határértékek (BLV)

Indikatív foglalkozási expozíciós határértékek

A legújabb tudományos adatokból származó indikatív foglalkozási expozíciós határértékek biztonságos expozíciós küszöbértékeket állapítanak meg. Ezek az értékek egészségorientáltak, és olan mérési technikákat vesznek figyelembe, amelyek megakadályozzák a munkával töltött élet során bekövetkező károkat.

98/24/EK tanácsi irányelv 3. cikk (3) bekezdés

Az irányelvek:

*A Tanács 98/24/EK irányelve, a munkavállalók egészségének és biztonságának a munkahelyi vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelméről

Þ A Bizottság 2000/39/EK irányelve, amely létrehozza az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek első listáját

*Delegáció 2006/15/EK irányelv, amely létrehozza az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek második listáját

Þ A Bizottság 2009/161/EU irányelve, amely létrehozza az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listáját

91/322/EGK irányelv, amely egy korábbi jogi kereten (80/1107/EGK irányelv) alapult és még mindig hatályban van.

Kötelező foglalkozási expozíciós határértékek

A BOELV-k figyelembe veszik a társadalmi-gazdasági és műszaki megvalósíthatósági tényezőket, valamint az IOELV-k megállapításakor figyelembe vett tényezőket. Ennek eredményeként a BOELV meghatározásakor a politikai szempontok rendkívül fontosak.

98/24/EK tanácsi irányelv 3. cikk (4) bekezdés

Minden olyan vegyi anyag esetében, amelyre uniós szinten BOELV-értéket állapítottak meg, a tagállamoknak meg kell határozniuk a megfelelő nemzeti szinten kötelező OEL-értéket, amely lehet szigorúbb, de nem haladhatja meg a közösségi határértéket.

98/24/EK tanácsi irányelv 3. cikk (5) bekezdés

Biológiai határértékek

Ez azt jelenti, hogy a biológiai határérték referenciaértékként jellemezhető, amely az érintett szer, annak metabolitja vagy a hatás indikátora megfelelő biológiai közegben lévő koncentrációjaként kerül bemutatatásra.
2. cikk (e) A Tanács 98/24/EK irányelve
Minden olyan vegyi anyag esetében, amelyre vonatkozóan kötelező érvényű BLV-t állapítottak meg uniós szinten, a tagállamoknak meg kell határozniuk a megfelelő nemzeti szinten kötelező BLV-t a közösségi határérték alapján, de azt nem haladhatják meg.
98/24/EK tanácsi irányelv 3. cikk (7) bekezdés
A mai napig csak egy kötelező BLV létezik, a szervetlen ólom és vegyületei (I. melléklet, 98/24/EK tanácsi irányelv)