Foglalkozás-egészségügyi

Az egyik fő emberi jog az egészségvédelemhez és a megfelelő munkakörülményekhez való jog. Ugyanígy a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kritériumok teljesítése is lehetséges a törvényi szabályok és előírások betartásával.

A szlovák piacon több mint 4000 veszélyes vegyi anyagot használnak. Figyelembe véve például a különböző munkahelyeken használt veszélyes anyagok viszonylag nagy mennyiségét, felmerül az igény a munkavállalókra gyakorolt hatásuk felmérésére, és szükséges a munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítása érdekében.

Minden munkáltató köteles:

  • figyelni a veszélyes kémiai tényezőket a munkahelyen
  • felmérni a kockázatot
  • kizárja a veszélyes kémiai tényező kockázatát
  • rendelje hozzá a kémiai tényezők monitorozását
  • kockázatértékelést készíteni

EU – A munkavállalók egészségének védelme

A foglalkozási expozíciós határértékeknek három fő típusa van:

  1. Indikatív foglalkozási expozíciós határértékek (IOELV)
  2. Kötelező foglalkozási expozíciós határértékek (BOELV)
  3. Biológiai határértékek (BLV)

Indikatív foglalkozási expozíciós határértékek

Az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek egészségügyi alapú, nem kötelező érvényű értékek, például a rendelkezésre álló legfrissebb tudományos adatokból származnak, és figyelembe veszik a mérési technikák elérhetőségét. Olyan expozíciós küszöbértékeket határoznak meg, amelyek alatt általában semmilyen káros hatás nem várható egyetlen anyag esetében sem, ha rövid ideig tartó vagy napi expozíciót végeznek a munkavégzés során.

98/24/EK tanácsi irányelv 3. cikk (3) bekezdés

Az irányelvek:

*A Tanács 98/24/EK irányelve, a munkavállalók egészségének és biztonságának a munkahelyi vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelméről

Þ A Bizottság 2000/39/EK irányelve, amely létrehozza az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek első listáját

*Delegáció 2006/15/EK irányelv, amely létrehozza az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek második listáját

Þ A Bizottság 2009/161/EU irányelve, amely létrehozza az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listáját

91/322/EGK irányelv, amely egy korábbi jogi kereten (80/1107/EGK irányelv) alapult, még mindig hatályban van.

Kötelező foglalkozási expozíciós határértékek

A BOELV-k figyelembe veszik a társadalmi-gazdasági és műszaki megvalósíthatósági tényezőket, valamint az IOELV-k megállapításakor figyelembe vett tényezőket. Ennek eredményeként a BOELV meghatározásakor a politikai szempontok rendkívül fontosak.

98/24/EK tanácsi irányelv 3. cikk (4) bekezdés

Minden olyan vegyi anyag esetében, amelyre uniós szinten BOELV-értéket állapítottak meg, a tagállamoknak meg kell határozniuk a megfelelő nemzeti kötelező OEL-értéket, amely szigorúbb lehet, de nem haladhatja meg a közösségi határértéket.

98/24/EK tanácsi irányelv 3. cikk (5) bekezdés

Biológiai határértékek

Ez azt jelenti, hogy a biológiai határérték egy referenciaérték, amelyet az érintett szer, metabolitja vagy a hatás indikátora megfelelő biológiai közegben lévő koncentrációjaként mutatnak be.
2. cikk (e) A Tanács 98/24/EK irányelve
Minden olyan vegyi anyag esetében, amelyre vonatkozóan kötelező érvényű BLV-t állapítottak meg uniós szinten, a tagállamoknak meg kell határozniuk a megfelelő nemzeti kötelező BLV-t a közösségi határérték alapján, de nem haladhatják meg azt.
98/24/EK tanácsi irányelv 3. cikk (7) bekezdés
A mai napig csak egy kötelező BLV létezik, a szervetlen ólom és vegyületei (I. melléklet, 98/24/EK tanácsi irányelv)