Kozmetikumok

Az Ekotox Központok az 1223/2009/EK rendelet előírásai szerint biztosítják a kozmetikai termékek regisztrációjához és az EU forgalomba hozatalához szükséges összes dokumentum elkészítését. A CPNP-vel (kozmetikai termékek bejelentési portáljával) kapcsolatos szolgáltatásokat is kínálunk, például a termékek regisztrációját és a CPNP-ben a céges számla regisztrációját.

 • linkedin
 • Tel +36-30-841-36-77
 • e-mail tovább ekotox(at)ekotox.hu

EU kozmetikai jogszabályok és követelmények

2013. július 11-én új, 1223/2009/EK EU-rendelet („Kozmetikai termékekről szóló rendelet”) hatályba lépett, megerősítve a kozmetikai termékek biztonságát és ésszerűsítve a keretet az ágazat valamennyi szereplője számára.

A kozmetikai termékekről szóló rendelet szilárd, nemzetközileg elismert rendszert biztosít. Ez megerősíti a termékbiztonságot, figyelembe véve a legújabb technológiai fejlesztéseket, beleértve a nanoanyagok lehetséges felhasználását is. A korábbi tilalmat és az állatkísérletek fokozatos megszüntetését célzó szigorú rendszert nem módosították.

Az EU kozmetikai termékekről szóló rendelete egy dinamikus jogszabály. Amelyet rendszeresen frissítenek a fogyasztók és a szakemberek legmagasabb szintű biztonsága érdekében.

2019-ben hét, a kozmetikai szabályozáshoz kapcsolódó műszaki fejlődéshez (ATP) vonatkozó kiigazítást tettek közzé, amelyek frissítik az összetevőket tartalmazó mellékleteket.

A 2019. október 4-én elfogadott (EU) 2020/217 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. ATP-ként 2020. február 18-án jelent meg. (A műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás) a CLP-rendelet (Anyagok osztályozása, címkézése és csomagolása). Összesen hat olyan összetevőt takar, amelyek kozmetikai termékekben használhatók, köztük a titán-dioxid. Ami ezért hivatalosan belélegezve 2. kategóriájú rákkeltő anyaggá válik.

A kozmetikai termékekről szóló rendelet legfontosabb alapelvei a következők:

 • Szigorított biztonsági követelmények a kozmetikai termékekre vonatkozóan
  A gyártóknak bizonyos követelményeket be kell tartaniuk a jelentés elkészítésekor. A termékbiztonságról a termék forgalomba hozatala előtt.
 • A „felelős ember”
  Csak olyan kozmetikai termékek hozhatók forgalomba, amelyek tekintetében az EU-ban jogi vagy természetes személyt „felelős személyként” jelöltek meg. Az új kozmetikai rendelet lehetővé teszi a felelős személy pontos azonosítását, és egyértelműen körvonalazza a kötelezettségeket.
 • CPNP – Központi értesítés minden uniós piacon forgalomba hozott kozmetikai termékről
  A gyártónak csak egyszer kell értesítenie termékét – az EU-n keresztül Kozmetikai termékek bejelentési portálja (CPNP).
 • Súlyos nemkívánatos hatások jelentése
  A felelős személy köteles értesíteni az illetékes nemzeti hatóságokat a súlyos nemkívánatos hatásokról. A hatóságok ezenkívül a felhasználóktól és egészségügyi szakemberektől származó információkat is gyűjtenek, és kötelesek lesznek megosztani az információkat más EU-tagállamokkal.
 • Új szabályok a nanoanyagok kozmetikai termékekben való felhasználására vonatkozóan
  A színezékeket, tartósítószereket és UV-szűrőket, beleértve a nanoanyagokat is, kifejezetten engedélyezni kell. A kozmetikai termékekről szóló rendelet által egyébként nem korlátozott egyéb nanoanyagokat tartalmazó termékek uniós szintű teljes biztonsági értékelés tárgyát képezik, ha a Bizottságnak aggályai vannak. A nanoanyagokat az összetevők listáján a „nano” szóval kell jelölni az anyag neve után zárójelben, pl. „titán-dioxid (nano)”.

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet (kozmetikai termékekről szóló rendelet) 15. cikke előírja, hogy az 1272/2008/EK rendelet VI. A vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló (CLP-rendelet) kozmetikai termékekben való felhasználása tilos, kivéve, ha a Bizottság (COM) mentességet adott.

A mentesség csak akkor adható meg, ha az ipar mentesség iránti kérelmet nyújtott be, és ha a kozmetikai termékekről szóló rendelet 15. cikkének (1) vagy (2) bekezdésében a mentesség minden feltétele együttesen teljesül (azaz a széf pozitív értékelése) a Fogyasztóbiztonsági Tudományos Bizottság (SCCS) általi felhasználás. Valamint a CMR 1A/1B esetében az élelmiszer-biztonsági követelményeknek való megfelelés. Nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok, az alkalmazás egy adott felhasználásra vonatkozik).

A CMR 1A/1B anyagokra vonatkozó mentességi eljárás végrehajtásának határideje tekintetében. A kozmetikai termékekről szóló rendelet 15. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdése előírja, hogy a Bizottság „az érintett anyagoknak az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részébe történő felvételét követő 15 hónapon belül” módosítja e rendelet vonatkozó mellékleteit. .

 

Ha kérdése van, forduljon hozzánk a +36-30-841-36-77 telefonszámon vagy e-mailben az ekotox(at)ekotox.hu címre.