CSS (Chemical Strategy for Sustainability)

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályai és a vegyi anyagok kezelése területén –

REACH regisztráció, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, perzisztens szerves szennyező anyagok (POP), biocid termékek (BPR), kozmetikai biztonság, RoHS, WEEE, biztonsági adatlapok, PCN és UFI szolgáltatások és még sok más…

telefon: +36 30 417 8337
e-mail: ekotox@ekotox.hu


A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia (CSS) az Európai Bizottság által kidolgozott átfogó keretrendszer a veszélyes vegyi anyagok jelentette kihívások kezelésére és a fenntartható vegyianyag-kezelési gyakorlatok előmozdítására az Európai Unióban. Célja az emberi egészség és a környezet védelme azáltal, hogy minimálisra csökkenti a vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatokat azok teljes életciklusa során, a gyártástól az ártalmatlanításig. A CSS hangsúlyozza a legkárosabb vegyi anyagok fokozatos kivonását, a biztonságosabb alternatívák előmozdítását, valamint a körforgásos gazdaság megközelítésének elfogadását a vegyi anyagok előállításában és felhasználásában. Céljai elérése érdekében támogatja továbbá a fokozott átláthatóságot, innovációt és az érdekelt felek közötti együttműködést. Szabályozási intézkedések, piaci ösztönzők és nemzetközi együttműködés révén a CSS biztonságosabb és fenntarthatóbb jövőt kíván teremteni Európa és polgárai számára.

A Bizottság 2020. október 14-én terjesztette elő a bejelentett stratégiát, amely 5 cselekvési szálon alapul:

1. Innováció a biztonságos és fenntartható uniós vegyi anyagokért: Ez a stratégia magában foglalja a biztonságos és fenntartható vegyi anyagokra vonatkozó uniós kritériumok kidolgozását, a termékekben található, aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozó jogi követelmények bevezetését, valamint a biztonságosabb vegyi anyagok uniós ipar általi használatának előmozdítását az ipari kibocsátásokra vonatkozó jogszabályok módosítása révén.

2. Az uniós jogi keret megerősítése: Ez a stratégia a fogyasztók és a munkavállalók káros vegyi anyagokkal szembeni védelmére, az olyan kérdések kezelésére, mint az endokrin károsító anyagok és a PFA-k, valamint a természeti környezet vegyi szennyezésének kezelésére összpontosít.

3.A jogi keret megerősítése és egységes szerkezetbe foglalása: Az intézkedések közé tartozik a veszély-/kockázatértékelések észszerűsítése a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályokban, az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) irányításának javítása, valamint a REACH engedélyezési és korlátozási eljárásainak felülvizsgálata.

4.A vegyi anyagokkal kapcsolatos átfogó tudásbázis kiépítése: E stratégia célja a vegyi anyagokra vonatkozó korai előrejelző és cselekvési rendszer létrehozása, a felmerülő vegyi kockázatok nyomon követése, valamint a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok hatékonyságának értékelésére szolgáló mutatók létrehozása.

5. Példamutatás a vegyi anyagok globális kezelésében: Az intézkedések közé tartozik a vegyi anyagok értékelésével és kezelésével kapcsolatos kapacitásépítés támogatása harmadik országokban, valamint annak biztosítása, hogy az EU-ban betiltott veszélyes vegyi anyagokat ne exportálják.

A Tanács 2021. március 15-én jóváhagyta a stratégiát, támogatva az öt fő cselekvési területet. Hangsúlyozta az egyértelmű jogi rendelkezések fontosságát az uniós termékjogban, és üdvözölte az „egy anyag, egy értékelés” megközelítést. A Tanács hangsúlyozta, hogy meg kell szüntetni a PFA-kat, kivéve, ha azok elengedhetetlenek a társadalom számára, valamint meg kell erősíteni az endokrin károsító anyagokra vonatkozó jogi keretet. Az ENVI  bizottság 2022. május 16-án megvitatta a stratégia végrehajtása terén elért eredményeket, kiemelve az olyan lépéseket, mint a korlátozási ütemterv közzététele, valamint a biztonságos és fenntartható vegyi anyagokra vonatkozó ajánlás. A REACH szerinti PFAS-korlátozási javaslatot jelenleg értékeli az ECHA.

Jogi felülvizsgálatok