A SDS tartalma

Amennyiben az e mellékletben előírt információk megfelelőek és rendelkezésre állnak szerepel a biztonsági adatlapon a megfelelő alszakaszokban. A biztonsági adatlap nem tartalmaz üres alpontokat.A biztonsági adatlap tartalma