Üzemeltetési eljárások útmutatója

Cégünk kínál Önnek a fejlesztés a működési eljárások iránymutatása amely a munkavállalók egészségének védelmét és a közegészségügy védelmét szolgáló intézkedések összefoglalása a megfelelő kockázat fennállása esetén. Az irányelv a 355/2006 sz. szlovák rendelettel összhangban került kidolgozásra.Operational procedures guideline

Üzemeltetési eljárások útmutatója tartalmazza:

  • a működés lokalizációjára, a technológiára, a munkahelyekre, a karbantartásra, a kémiai és egyéb tényezőkre vonatkozó adatok
  • kockázatértékelés
  • védelmi és megelőző intézkedések
  • vészhelyzeti terv, elsősegélynyújtási útmutató
  • kockázatkezelési intézkedések

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem érdekében a REACH általunk kínált követelmények:

  • tanácsadó szolgáltatások- jogszabályi kötelezettségek
  • humán egészségügyi kockázatértékelés
  • munkahelyi biztonsági szemináriumok
  • prioritás meghatározása – veszélyes anyagok
  • kockázat kezelés