Üzemeltetési eljárások útmutatója

Cégünk az üzemeltetési eljárásokra vonatkozó irányelvek kidolgozását kínálja Önnek, amely a munkavállalók egészségének védelmét és a közegészség védelmét szolgáló intézkedések összefoglalását tartalmazza, ahol releváns kockázat áll fenn. Az irányelv a 355/2006 sz. szlovák rendelettel összhangban került kidolgozásra.Üzemeltetési eljárások útmutatója

Üzemeltetési eljárások útmutatója tartalmazza:

  • a működés lokalizációjára, a technológiára, a munkahelyekre, a karbantartásra, a kémiai és egyéb tényezőkre vonatkozó adatok
  • kockázatértékelés
  • védelmi és megelőző intézkedések
  • vészhelyzeti terv, elsősegélynyújtási útmutató
  • kockázatkezelési intézkedések

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem érdekében a REACH előírásainak megfelelően a következőket kínáljuk:

  • tanácsadó szolgáltatások – jogszabályi kötelezettségek
  • humán egészségügyi kockázatértékelés
  • munkahelyi biztonsági szemináriumok
  • prioritás meghatározása – veszélyes anyagok
  • kockázatkezelés