REACH engedélyezés

REACH engedélyezés
Az Ekotox központok a REACH-jogszabályokra, az SVHC-anyagok kezelésére, az ellátási láncon belüli kommunikációra és az EU vegyianyag-jogszabályainak való megfelelés támogatására összpontosító konzultációs szolgáltatásokat kínálnak.

Több projektet is végrehajtottunk a következők tekintetében:

 • REACH engedélyezési kérelmek – a teljes REACH engedélyezési dokumentáció kidolgozása.
 • A továbbfelhasználók megfelelősége – Belső dokumentáció a REACH engedélyezési megfelelőséghez (IDRAC).

 Ha kérdése van, forduljon hozzánk:

hívjon a +36-30-841-36-77 számon vagy küldjön egy e-mailt ekotox(at)ekotox.hu

FB: Ekotox központok
Twitter: Ekotox központok
Linkedin: Ekotox

REACH engedélyezési szolgáltatások:

 1. REACH engedélyezési kérelem

A REACH engedélyezési kérelem teljeskörű kezelése, koordinálása és kidolgozása:

 • Pályázati stratégia kidolgozása;
 • Kémiai biztonsági jelentés;
 • Alternatívák elemzése;
 • Társadalmi-gazdasági elemzés;
 • Helyettesítési terv.
 1. REACH engedélyezése/SVHC-k átvizsgálása/audit

A vállalatoknak (gyártóknak/importőröknek) szükséges megérteniük az SVHC-használat helyzetét termékportfóliójukban – az EU piacára belépő keverékek és termékek (árucikkek) vonatkozásában. Ez azt is jelenti, hogy ellenőrizni kell, hogy a szállítók megfelelnek-e az EU vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályainak.

 • Az SVHC-használat és állapotuk jegyzéke;
 • SVHC-elemzés az általános követelményekhez, a SCIP-hez és egyebekhez;
 • „Vállalati” stratégia kialakítása;
 • Belső szabályok és alkalmazási kézikönyvek kidolgozása;
 • Kommunikációs stratégia;
 • SVHC-k alkalmazási terve.
 1. Továbbfelhasználói megfelelőségi átvilágítás/audit

A vállalatokra (továbbfelhasználókra) további követelmények vonatkoznak, annak érdekében, hogy megértsék az SVHC-használat állapotát. Ha termékportfóliójukban SVHC-k szerepelnek, az további adminisztratív terhek kockázatát, valamint a REACH-engedélyezéssel érintett kellékárak emelkedését jelenti. A REACH-engedélyezési megfelelés többletköltségei, valamint az ilyen anyagok eltűnésének kockázata meglehetősen nagy kihívást jelent.

 • Az SVHC-használat és állapotuk jegyzéke;
 • XIV. melléklet szerinti anyagok felhasználása és állapota;
 • A REACH engedélyezési megfelelőségi belső dokumentáció (IDRAC) kidolgozása;
 • Kommunikációs és végrehajtási stratégia;

REACH engedélyezési eljárás

Az engedélyezési folyamatot az alábbi séma írja le:

Link az ECHA-hoz: https://echa.europa.eu/substances-of-potential-concern

A REACH-engedélyezés a REACH-rendelet XIV. mellékletében felsorolt anyagokra vonatkozik – „Engedélyezési lista”.
Valójában a vegyi anyagok használatának teljes tilalmát jelenti, kivéve az „Engedélyezett felhasználást” – az Európai Bizottság által kiadott engedélyezési határozat értelmében. Az engedélyezési folyamat megköveteli a felhasználás biztonságosságát igazoló dokumentáció elkészítését és benyújtását; ráadásul jelenleg nem cserélhető. A dokumentumok benyújtásának konkrét időpontja, valamint a jelentkezésre napnyugta van meghatározva.

A REACH-engedélyek megadásának kritériumai

A gyártók, importőrök vagy továbbfelhasználók engedélyt kérhetnek az engedélyezési listán szereplő anyagok forgalomba hozatalára vagy felhasználására.

Az engedély megszerzéséhez a kérelmezőknek igazolniuk kell az ellenőrzött kockázatot. Ellenkező esetben a társadalmi-gazdasági előnyök meghaladhatják a kockázatokat, lehetővé téve az engedélyezést az alternatívák hiánya ellenére.

Az alkalmazás kémiai biztonsági információkat, alternatív elemzéseket és helyettesítési terveket tartalmaz. Ennek lehet társadalmi-gazdasági értékelése.

A kérelem és a díj beérkezését követően az ECHA RAC és SEAC felülvizsgálja azt. Biztosítják, hogy megfeleljen a REACH információs követelményeinek (62. cikk). További adatok kérhetők.

Az engedélyezés a vegyi anyagok kockázatkezelési eszköze az egészség és a környezet védelme érdekében. Ez a *CMR, *PBT és *vPvB tulajdonságokkal rendelkező anyagokat célozza meg, amelyeket tudományos bizonyítékok támasztanak alá, s amelyek jelentős potenciális károkat jeleznek. Ezeket az anyagokat biztonságosabb alternatívákkal kell felváltani.

CMR (karcinogén, mutagén vagy reprodukciót károsító) – olyan anyagok, amelyek megfelelnek a 67/548/EGK irányelv szerinti 1. és 2. kategóriába való besorolás kritériumainak.
PBT (persistent, bioaccumulative and toxic) vagy vPvB (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) – olyan anyagok, amelyek megfelelnek a REACH rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumoknak.
Olyan anyagok, amelyekről tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt valószínű súlyos hatásokról. Amelyek ugyanolyan szintű aggodalomra adnak okot, mint a felsorolt anyagok (azaz az endokrin rendszert károsító anyagokkal vagy perzisztens, bioakkumulatív és toxikus tulajdonságokkal vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező anyagok, amelyek nem felelnek meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak.
A továbbfelhasználó az engedélyezett anyagokat az engedélyezett módon használhatja fel. A felhatalmazott vállalattól kell beszerezniük, be kell tartaniuk a megadott feltételeket, és tájékoztatniuk kell az ECHA-t a felhasználásról. Emellett saját felhatalmazást is kérhetnek, ami a kommunikációhoz, együttműködéshez és döntéshozatalhoz időigényes folyamat.


Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

+36-30-841-36-77, küldjön egy e-mailt ekotox(at)ekotox.hu

FB: Ekotox központok
Twitter: Ekotox központok
Linkedin: Ekotox


Engedélyezés:

A jelöltlista

Engedélyezési lista

Nagyon aggodalomra okot adó anyag