Biztonsági adatlap – Meghatározás

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai terén – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, biztonsági adatlapok, jogi megfelelőségi szolgáltatások, PCN és UFI szolgáltatások és még sok más.

  • linkedin
  • Tel +36-30-841-36-77
  • e-mail tovább ekotox(at)ekotox.hu

Biztonsági adatlap – Meghatározás

Az ENSZ GHS 5 13. felülvizsgálatának 1.5. fejezetében található szöveg alapján:

A biztonsági adatlapnak (SDS) átfogó információt kell nyújtania egy anyagról vagy keverékről a munkahelyi vegyi ellenőrzés szabályozási keretei között.
Mind a munkáltatók, mind a munkavállalók információforrásként használják fel a veszélyekre, beleértve a környezeti veszélyeket is, és tanácsot kérnek a biztonsági óvintézkedésekről.

Az SDS termékkel kapcsolatos, és általában [releváns csatolt expozíciós forgatókönyv(ek) hiányában] nem tud olyan konkrét információkat nyújtani, amelyek relevánsak bármely olyan munkahelyre vonatkozóan, ahol a terméket végül felhasználhatják, bár ahol a termékeknek speciális végfelhasználásai vannak Az SDS-adatok inkább munkavállaló-specifikusak lehetnek.

Az információ tehát lehetővé teszi a munkáltató számára
a) a munkavállalók védelmét szolgáló intézkedések aktív programjának kidolgozása, beleértve a képzést is, amely az adott munkahelyre jellemző; és
b) mérlegelni minden olyan intézkedést, amely a környezet védelme érdekében szükséges lehet. Ezenkívül az SDS fontos információforrást biztosít a GHS többi célközönsége számára.

Így bizonyos információelemeket használhatnak a veszélyes áruk szállításával foglalkozók, a katasztrófaelhárítók (beleértve a mérgezési központokat), a peszticidek szakmai felhasználásával foglalkozók és a fogyasztók. Ezek a közönségek azonban további információkat kapnak számos más forrásból, például a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlásokból, a mintaszabályzatokból és a fogyasztóknak szóló csomagtájékoztatókból, és ezt a jövőben is megkapják. A harmonizált címkézési rendszer bevezetésének ezért nem célja, hogy befolyásolja a biztonsági adatlap elsődleges használatát, amely munkahelyi felhasználók számára készült.

Az SDS szükséges formátumát és tartalmát azokban az EU-tagállamokban, ahol a REACH-rendelet közvetlenül alkalmazandó (és a REACH-rendeletet elfogadó más országokban) a REACH II. melléklete határozza meg.

Az SDS-ben szereplő információkat világosan és tömören kell megírni.

A REACH-rendelet 31. cikkének (5) bekezdése szerint „A biztonsági adatlapot azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol az anyagot vagy keveréket forgalomba hozzák, hacsak az érintett tagállam(ok) másként nem rendelkeznek. ”. Meg kell jegyezni, hogy a fogadó tagállamnak kell másként rendelkeznie – például a gyártó tagállamában fennálló mentesség nem ad mentességet egy másik tagállamban, ahol az anyagot vagy keveréket a piac. Még ha a tagállam másként rendelkezik is, kívánatos lehet, hogy az SDS-t mindig az ország nyelvén biztosítsák (esetleg ezen felül).

FIGYELEM!

Az SDS formátumát és tartalmát a REACH rendelet 31. cikke és II. melléklete határozza meg. A legutóbbi változás 2015. június 1-jétől a 830/2015/EK rendelet értelmében, és a 2015. június 1. előtt kiadott biztonsági adatlapoknak meg kell felelniük legkésőbb 2017.5.31-ig.

A biztonsági adatlapon szereplő osztályozás szerepel megfelel a 1272/2008/ES számú CLP rendeletnek 2015.6.1-től. Azokban az esetekben, amikor a keveréket címkézve osztályozták és az említett időpont előtt a piacra került, az újraosztályozás alóli mentesség érvényes. 2017. június 1-ig.

Az SDS felülvizsgálatának másik oka az A CLP rendelet frissítése (ATE) No. 918/2016/EC 2016.5.19-től, ha pl. néhány figyelmeztető mondat megváltozott (H). Ezt a szabályozást be kell tartani legkésőbb 2018.2.1-től.


Biztonsági adatlap (SDS)