Mérgezési központ értesítései

Poison Centre Notifications

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai terén – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, biztonsági adatlapok, jogi megfelelőségi szolgáltatások, PCN és UFI szolgáltatások és még sok más.

  • linkedin
  • Tel +36-30-841-36-77
  • e-mail tovább ekotox(at)ekotox.hu

PCN

Mérgezőközpontok bejelentése az Európai Unióban

Veszélyes keverékek bejelentése az EU tagállamaiban és az ECHA-ban

2021. január 1-je óta az importőrök és a továbbfelhasználók kötelesek keverékeiket harmonizált formában bejelenteni. Ez fontos változás a veszélyes keverékeket az EU piacán forgalomba hozó vállalatok számára.

A 45. cikk szerinti vámosok. Például az importőrök és a továbbfelhasználók, akik veszélyes keverékeket hoznak forgalomba. A kötelezettség minden esetben az EU-s jogi személyt terheli, ami azt jelenti, hogy a keverék EU-n kívüli szállítója nem helyettesítheti az uniós székhelyű vámost. Fontos figyelembe venni azt is, hogy a bejelentési kötelezettség teljesítése a keverék forgalomba hozatalának előfeltétele.

Cmulasztás Az (EU) 2020/1677 felhatalmazáson alapuló rendelet (2020. augusztus 31.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról a kapcsolódó tájékoztatási követelmények teljesíthetőségének javítása érdekében vészhelyzeti egészségügyi reagálásra

melléklet VIII

AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉSZHELYZETI VÁLASZTÁSRA ÉS MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ HARMONIZÁLT INFORMÁCIÓK

Az importőrök és a továbbfelhasználók, akik fogyasztói felhasználásra szánt keverékeket hoznak forgalomba, illetve a szakemberek, 2021. január 1-jétől kötelesek megfelelni.

Azok az importőrök és továbbfelhasználók, akik az alkalmazás időpontja előtt a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt testületnek nyújtottak be információkat a veszélyes keverékekkel kapcsolatban, és amelyek nincsenek összhangban e melléklettel, az ilyen keverékek esetében nem kötelesek megfelelni ennek a mellékletnek. 2025. január 1-ig.

A Poison Center Notification (PCN) formátum célja, hogy strukturálja az egészségügyi vagy fizikai veszélyek szempontjából besorolt veszélyes keverékekre vonatkozó információkat, amelyek a mérgezési központok rendelkezésére állnak az EU-ban bekövetkezett mérgezési események esetén.

2021. január 1-je óta az importőrök és a továbbfelhasználók kötelesek keverékeiket harmonizált formában bejelenteni, és egyedi formulaazonosítókat (UFI) kell feltüntetni a keverékek címkéin. Ez fontos változás a veszélyes keverékeket forgalomba hozó vállalatok számára.

Új EU PCN formátum

A formátum éves frissítésére októberben kerül sor, az IUCLID kiadási ütemtervének megfelelően. Van egy adatmodell is, amely bemutatja az összes releváns mezőt és azok összekapcsolását.
4.0-s verzió, közzétéve: 2021. október 25

A legtöbb uniós ország már elfogadja az értesítéseket az ECHA benyújtási portálján keresztül.

szakértői tanács

Ekotox Ceneters – támogatás a termékek EU-piacon történő forgalomba hozatalához – csak vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, közösségi médiában vagy telefonon

 

 


Biztonsági adatlap (SDS)