Az SDS tartalma – Felelősség

Az Ekotox központok készen állnak arra, hogy támogatási és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsanak a REACH, a CLP és az EU vegyianyag-jogszabályainak más ágazataiban az Ön megfelelése érdekében.
E-mail: ekotox(at)ekotox.hu; Tel: +36-30-841-36-77.

A biztonsági adatlap elkészítésével kapcsolatos felelősség

A biztonsági adatlap elkészítésének kezdeti felelőssége a gyártót, az importőrt vagy az egyedüli képviselőt terheli, akinek – amennyire ez ésszerűen kivitelezhető – előre kell látnia, hogy az anyag vagy keverék milyen felhasználására kerülhet sor.

Az ellátási lánc lejjebb lévő szereplőinek biztonsági adatlapot is biztosítaniuk kell, amely a beszállítóik által szolgáltatott információkra támaszkodva, azok megfelelőségét ellenőrzi és kiegészíti, hogy kielégítse ügyfeleik egyedi igényeit.

A REACH biztonsági adatlapokra vonatkozó előírásoknak való megfelelés

Szállítási lánc esetén a REACH biztonsági adatlapok biztosítására vonatkozó követelményei az ellátási lánc minden szakaszában érvényesek.

Minden esetben a biztonsági adatlapot igénylő anyag vagy keverék szállítói felelősek annak tartalmáért, még akkor is, ha nem ők maguk készítették el a biztonsági adatlapot. Ilyen esetekben a beszállítóik által biztosított információk egyértelműen hasznos és releváns információforrást jelentenek számukra, amelyet saját biztonsági adatlapjaik összeállításakor használhatnak fel.
Mindazonáltal továbbra is felelősek maradnak az általuk átadott biztonsági adatlapokon szereplő információk pontosságáért (ez vonatkozik azokra a biztonsági adatlapokra is, amelyeket az összeállítás eredeti nyelvétől eltérő nyelveken terjesztenek).

A II. melléklet felülvizsgálatának szövege a 0.2.3. pontban mindenekelőtt a következőket írja elő: „[…] A biztonsági adatlapot hozzáértő személynek kell elkészítenie, miután figyelembe kell vennie a felhasználói közönség sajátos igényeit és ismereteit – amennyire azok ismertek. Az anyagok és keverékek szállítói gondoskodnak arról, hogy az ilyen hozzáértő személyek megfelelő képzésben részesüljenek, beleértve a felfrissítő képzést is.”

FIGYELEM!

Az SDS formátumát és tartalmát a REACH rendelet 31. cikke és II. melléklete határozza meg. A legutóbbi változás 2015. június 1-jétől a 830/2015/EK rendelet alapján történt, és a 2015. június 1. előtt kiadott biztonsági adatlapoknak meg kell felelniük ezen változásnak legkésőbb 2017.5.31-ig.

A biztonsági adatlapon szereplő osztályozásnak meg kell felelnie a 1272/2008/ES számú CLP rendeletnek 2015.6.1-től. Ekkor érvényes az átsorolás alóli mentesség 2017. június 1-ig.

Az SDS felülvizsgálatának másik oka a 918/2016/EK CLP rendelet (ATE) frissítése 2016.5.19-től, pl. néhány figyelmeztető mondat megváltozott (H).


Biztonsági adatlap (SDS)