Kinek kell biztonsági adatlapot (SDS) összeállítani?

Az Ekotox központok készen állnak arra, hogy támogatási és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsanak a REACH, a CLP és az EU vegyianyag-jogszabályainak más ágazataiban az Ön megfelelése érdekében.
E-mail: ekotox(at)ekotox.hu; Tel: +36-30-841-36-77.

A REACH-rendelet II. mellékletének felülvizsgálata a 0.2.3. pontban meghatározza, hogy:
„[…] A biztonsági adatlapot hozzáértő személynek kell elkészítenie, aki figyelembe veszi a felhasználói közönség sajátos igényeit és ismereteit, amennyiben azok ismertek. Az anyagok és keverékek szállítói gondoskodnak arról, hogy az ilyen hozzáértő személyek megfelelő képzésben részesüljenek, beleértve a felfrissítő képzést is.”

Illetékes személy

Az „illetékes személy” kifejezés ebben az összefüggésben olyan személyt (vagy személyek kombinációját) – vagy egy csoport koordinátorát – jelenti, aki rendelkezik vagy rendelkezik. Képzésük, tapasztalatuk és továbbképzésük eredményeként. Elegendő ismeretek az SDS megfelelő szakaszainak vagy a teljes SDS összeállításához.
Az SDS szállítója átruházhatja ezt a funkciót saját munkatársaira vagy harmadik felekre. Nem szükséges, hogy a szakértői tudást teljes egészében egyetlen illetékes személy nyújtsa.

Nyilvánvaló, hogy egyetlen személy nagyon ritkán rendelkezik széleskörű ismeretekkel az SDS által lefedett valamennyi területen. Ezért szükséges, hogy az illetékes személy további, belső vagy külső kompetenciákra támaszkodjon.
Az illetékes személynek biztosítania kell az SDS következetességét, különösen, ha egy csoport koordinátoraként jár el.

Az anyagok és keverékek szállítójának külön kötelezettsége annak biztosítása, hogy az illetékes személyek megfelelő képzésben és felfrissítő képzésben részesüljenek.

A REACH-rendeletben nincs konkrét utalás arra vonatkozóan, hogy az illetékes személynek milyen képzésben kell részt vennie, vagy hogy részt kell vennie egy speciális tanfolyamon vagy hatósági vizsgát kell tennie. Az ilyen kurzusokon való részvétel, valamint bármilyen vizsga és bizonyítvány azonban hasznos lehet a szükséges kompetencia bizonyításához.
Ezeknek a személyeknek a képzése és továbbképzése történhet belsőleg vagy külsőleg.
Javasoljuk, hogy a szervezeti folyamatot dokumentálják az SDS-ek összeállítása és frissítése során egy vállalaton belül, pl. belső irányelvek vagy működési eljárások útján.

Ha robbanóanyagokra, biocidekre, növényvédő szerekre vagy felületaktív anyagokra vonatkozóan biztonsági adatlapokat kell összeállítani, további ismeretekre van szükség a vonatkozó termékekre vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban.

A REACH II. melléklete 0.2.5. pontjának szövege előírja, hogy:
„A biztonsági adatlap összeállításának dátumát az első oldalon kell feltüntetni.
A biztonsági adatlap átdolgozása és az új, átdolgozott változat átvételekor a biztonsági adatlap 16. pontjában a változásokra fel kell hívni a címzett figyelmét, hacsak máshol nem jelezték.
A felülvizsgált biztonsági adatlapok esetében az összeállítás dátumát, mint „Felülvizsgálat: (dátum)”, valamint a verziószámot, a felülvizsgálati számot, a hatályon kívüli dátumot vagy más jelzést kell feltüntetni arra vonatkozóan, hogy melyik verziót váltották fel.
Így a módosításokat az első oldalon kell ilyenként azonosítani, és a változtatásokról információt kell megadni vagy a 16. szakaszban, vagy az SDS máshol.

FIGYELEM!

Az SDS formátumát és tartalmát a REACH rendelet 31. cikke és II. melléklete határozza meg. A legutóbbi változás 2015. június 1-jétől a 830/2015/EK rendelet értelmében, és a 2015. június 1. előtt kiadott biztonsági adatlapoknak meg kell felelniük legkésőbb 2017.5.31-ig.

A biztonsági adatlapon szereplő osztályozás szerepel megfelel a 1272/2008/ES számú CLP rendeletnek 2015.6.1-től. Azokban az esetekben, amikor a keveréket címkézve osztályozták és az említett időpont előtt a piacra került, az újraosztályozás alóli mentesség érvényes. 2017. június 1-ig.

Az SDS másik oka felülvizsgálata a 918/2016/EK CLP-rendelet frissítése (ATE). 2016.5.19-től, ha pl. néhány figyelmeztető mondat megváltozott (H). Ezt a szabályozást be kell tartani legkésőbb 2018.2.1-től.


Biztonsági adatlap (SDS)