Kinek kell biztonsági adatlapot (SDS) összeállítani?

Az Ekotox Központok készen állnak arra, hogy támogatási és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsanak a REACH, a CLP és az EU vegyianyag-jogszabályainak más ágazataiban az Ön megfelelése érdekében.
E-mail: ekotox(at)ekotox.hu; Tel: +36-30-841-36-77.

A REACH-rendelet II. mellékletének felülvizsgálata a 0.2.3. pontban meghatározza, hogy:
„[…] A biztonsági adatlapot hozzáértő személynek kell elkészítenie, aki figyelembe veszi a felhasználói közönség sajátos igényeit és ismereteit, amennyiben azok ismertek. Az anyagok és keverékek szállítói gondoskodnak arról, hogy az ilyen hozzáértő személyek megfelelő képzésben részesüljenek, beleértve a felfrissítő képzést is.”

Az „illetékes személy” meghatározása

Az „illetékes személy” kifejezés ebben a szövegkörnyezetben olyan személyt (vagy személyek kombinációját) – vagy egy csoport koordinátorát – jelenti, aki rendelkezik képzése, tapasztalata és továbbképzése eredményeként elegendő tudással az SDS megfelelő szakaszainak vagy az SDS egészének összeállításához.

Felelősségek átruházása

Az SDS szállítója átruházhatja ezt a funkciót saját munkatársaira vagy harmadik felekre. Nem szükséges, hogy a szakértői tudást teljes egészében egyetlen illetékes személy nyújtsa.

Kompetenciák együttműködése

Nyilvánvaló, hogy egyetlen személy nagyon ritkán rendelkezik széleskörű ismeretekkel az SDS által lefedett valamennyi területen. Ezért szükséges, hogy az illetékes személy további, belső vagy külső kompetenciákra támaszkodjon. Az illetékes személynek biztosítania kell az SDS következetességét, különösen, ha egy csoport koordinátoraként jár el.

A szállító képzési kötelezettsége

Az anyagok és keverékek szállítójának külön kötelezettsége annak biztosítása, hogy az illetékes személyek megfelelő képzésben és felfrissítő képzésben részesüljenek.

A szükséges képzés jellege

A REACH-rendeletben nincs konkrét utalás arra vonatkozóan, hogy az illetékes személynek milyen képzésben kell részt vennie, vagy hogy részt kell vennie egy speciális tanfolyamon vagy hatósági vizsgát kell tennie. Az ilyen kurzusokon való részvétel, valamint bármilyen vizsga és bizonyítvány azonban hasznos lehet a szükséges kompetencia bizonyításához.

Képzési módszerek és dokumentáció

Ezek a személyek képzésben és folyamatos oktatásban részesülhetnek akár a szervezeten belül, akár külső forrásból.
Az ajánlott megközelítés a biztonsági adatlapok (SDS) vállalaton belüli összeállításához és frissítéséhez szükséges szervezeti folyamat dokumentálása, belső irányelvek vagy működési eljárások felhasználásával.

Ha robbanóanyagokra, biocidekre, növényvédő szerekre vagy felületaktív anyagokra vonatkozóan biztonsági adatlapokat kell összeállítani, további ismeretekre van szükség a vonatkozó termékekre irányadó jogszabályokkal kapcsolatban.

A REACH II. melléklete 0.2.5. pontjának szövege előírja, hogy:
„A biztonsági adatlap összeállításának dátumát az első oldalon kell feltüntetni.

A biztonsági adatlap átdolgozása és az új, átdolgozott változat átvételekor a biztonsági adatlap 16. pontjában fel kell hívni a címzett figyelmét a változásokra, hacsak máshol nem jelezték.

A felülvizsgált biztonsági adatlapok esetében az összeállítás dátumát, mint „Felülvizsgálat: (dátum)”, valamint a verziószámot, a felülvizsgálati számot, a hatályon kívüli dátumot vagy más jelzést kell feltüntetni arra vonatkozóan, hogy melyik verziót váltották fel.

Így a módosításokat az első oldalon kell ilyenként azonosítani, és a változtatásokról információt kell megadni vagy a 16. szakaszban, vagy az SDS egyéb részeiben.

FIGYELEM!

Az SDS (Biztonsági Adatlap) formátumát és tartalmát a REACH rendelet 31. cikke és II. melléklete határozza meg. A legutóbbi módosítás 2015. június 1-jétől a 830/2015/EK rendelet alapján történt, és a 2015. június 1. előtt kiadott biztonsági adatlapoknak legkésőbb 2017.5.31-ig meg kell felelniük.

A biztonsági adatlapon szereplő osztályozásnak meg kell felelnie a 1272/2008/ES számú CLP rendelet előírásainak 2015.6.1-től. Azokban az esetekben, amikor a keveréket említett időpont előtt címezték és forgalomba hozták, mentesség vonatkozik az újraosztályozás alól egészen 2017. június 1-ig.

Az SDS másik okát a 918/2016/EK CLP-rendelet (ATE) frissítése indokolja. Ezen rendelet 2016.5.19-től hatályos, tehát ha például néhány figyelmeztető mondat megváltozott (H), ezt a szabályozást legkésőbb 2018.2.1-től be kell tartani.


Biztonsági adatlap (SDS)