Élelmiszerrel érintkező anyagok

Ekotox Centers tanácsadási szolgáltatásokat és dokumentáció készítését kínálja az uniós jogszabályoknak való megfelelés igazolására:

– A dokumentáció áttekintése;

– Kísérő okmányok elkészítése;

– Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) elkészítése;

– Egyéni konzultációk.

Tel +36-30-841-36-77
e-mail tovább ekotox(at)ekotox.hu

Az élelmiszerbiztonság az emberi egészség védelmének egyik kulcsfontosságú tényezője. Nem kevésbé fontos az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (a továbbiakban: FCM – Food Contact Materials) biztonsága. A csomagolások, palackok, konyhai eszközök és alkatrészeik, edények, ételtárolók vagy akár az élelmiszer-feldolgozó üzemek és gépek felületei tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek az élelmiszerekbe vándorolhatnak. Alapvető fontosságú azonban annak biztosítása, hogy ezek az összetevők ne oldódjanak ki az élelmiszerbe olyan mennyiségben, amely veszélyeztetheti az emberi egészséget, elfogadhatatlan változást okozhat az élelmiszer összetételében vagy ronthatja az érzékszervi tulajdonságokat.

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és árucikkek gyártóinak, importőreinek és továbbfelhasználóinak bizonyítaniuk kell, hogy az általuk forgalomba hozni kívánt termék összetevői nem lépik túl a legális kioldódási határértékeket, és hogy a termék biztonságos a fogyasztó számára.

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokat és tárgyakat az Európai Unióban az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról szóló, 2006. december 22-i 2023/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban kell előállítani, és meg kell felelniük az anyagokról szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek. Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak gyártására szolgáló cikkek.

Műanyagok, újrahasznosított műanyagok, kerámiák, cellulózfilmek, aktív és intelligens anyagok, biszfenol A, epoxiszármazékok, N-nitrozaminok és N-nitrozálható anyagok, poliamid és melamin műanyag konyhai készülékek Kínából és Hongkongból – mindezeket az 1935/2004/EK mellett külön rendeletek vagy irányelvek szabályozzák.

Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

Bizonyos anyagokhoz (pl. műanyagok, celofán fóliák, kerámiák stb.) írásos nyilatkozatot kell mellékelni, amely igazolja, hogy a felhasznált anyagok megfelelnek a vonatkozó előírásoknak – megfelelőségi nyilatkozat.

A megfelelőségi nyilatkozathoz csatolni kell az ellenőrző hatóságok számára hozzáférhető igazoló dokumentumokat.

A megfelelőségi nyilatkozat összefoglalja a gyártóra/importőrre/továbbfelhasználóra, magára az anyagra/termékre, valamint a felhasználás módszereire és feltételeire vonatkozó információkat. A jól megfogalmazott megfelelőségi nyilatkozat hozzáférést biztosít a fontos információkhoz bármely más felhasználó számára anélkül, hogy bizalmas információkat kellene megosztania.