Vegyianyag-biztonsági jelentés

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai – REACH regisztráció – területén. Csak képviselő, REACH-engedélyezés, REACH/CLP-szűrés, Biztonsági adatlapok, Jogi megfelelőségi szolgáltatások.

Az alábbi tanácsokat ajánljuk:

  • Kémiai biztonsági jelentés (CSR) kidolgozása.
  • Expozíciós forgatókönyv (ES) kidolgozása

Kémiai biztonsági jelentések (CSR) a REACH szerinti adatértékelés fő végpontja, amelyben a veszélyességi és expozíciós adatokat együttesen veszik figyelembe az anyag kockázatának értékeléséhez.

Anyag gyártója vagy importőre 10 tonna mennyiségben. Vagy évente többet kell készíteni egy vegyszert biztonsági értékelés (CSA). És ezt az értékelést dokumentálnia kell az övében kémiai biztonsági jelentés (CSR)regisztrációs dossziéja részeként.

A kémiai biztonsági jelentés (CSR). Az Ügynökséghez a regisztrációs dosszié részeként benyújtott terméknek dokumentálnia kell a CSA eredményeit. A CSR-ben szereplő információk jelentésére vonatkozó további útmutatás a következő helyen található: Az Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez című dokumentum F része.

A kémiai biztonsági értékelés a következő lépéseket tartalmazza:

  • emberi egészségi állapot felmérése
  • fizikai-kémiai veszélyértékelés
  • környezeti veszélyértékelés
  • Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) és nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) értékelés (vagy hasonló aggodalomra okot adó anyagok)

Ha az anyag megfelel a veszélyesként való besorolás kritériumainak vagy a PBT/vPvB kritériumoknak, a CSA a következőket is tartalmazza:

  • Expozíciós értékelőt az anyag összes azonosított és releváns felhasználására és az ebből eredő életciklus-lépésekre vonatkozóan. Beleértve az expozíciós forgatókönyv(ek) létrehozását.
  • A kockázat jellemzése amely a kémiai biztonsági értékelés utolsó lépése.
    Ez a származtatott hatásmentes szintek (DNEL-ek) és a várható hatásmentes koncentrációk (PNEC-ek) összehasonlítása a számított expozíciós koncentrációkkal az emberre és a környezetre vonatkoztatva.

A CSA kimenete olyan expozíciós forgatókönyv lesz, amely működési feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket tartalmaz a megfelelő kockázatkezelés érdekében.

Expozíciós forgatókönyvek

Az expozíciós forgatókönyv meghatározza a termékekben lévő anyagokra vonatkozó feltételeket, valamint azt, hogy a felhasználók hogyan szabályozzák a környezet és az emberek expozícióját.

Az említett dokumentum forgatókockázatkezelési intézkedéseket és feltételeket kell tartalmaznia a kapcsolódó kockázatok hatékony ellenőrzéséhez.

Az expozíciós forgatókönyv elkészítéséhez a beszállítóknak szoros kapcsolatot kell tartaniuk ügyfeleikkel annak biztosítása érdekében, hogy az expozíciós forgatókönyv valós legyen, és mindez fordítva is elvárás. Az előkészítés után a felhasználó nem térhet el az ES-hez használt feltételektől. A felhasználónak el kell készítenie egy ES-t, és esetleg egy új CSR-t is, hogy lefedje az adott felhasználást.

További információkat az Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez című dokumentumban talál: D rész, amely hivatkozásokat is tartalmaz az expozíciós értékelésről szóló részletesebb útmutatásokhoz, különös tekintettel a felhasználások leírására, a működési feltételekre és a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó információk gyűjtésére, valamint az expozíciós becslések elvégzésére, valamint a G rész, amely útmutatást tartalmaz a biztonsági adatlap (SDS) kiterjesztésének elkészítéséhez, valamint az expozíciós forgatókönyv információinak az ellátási láncon belüli közléséhez és végrehajtásához kötődő vonatkozó információkkal kapcsolatban.

Vegyianyag-biztonsági jelentés

Ha kérdése van, forduljon hozzánk a +421 2 45943712 telefonszámon vagy e-mailben az ekotox(kukac)ekotox.sk címen.