Vegyianyag-biztonsági jelentés

Vegyianyag-biztonsági jelentés

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai – REACH regisztráció – területén. Csak képviselő, REACH-engedélyezés, REACH/CLP-szűrés, Biztonsági adatlapok, Jogi megfelelőségi szolgáltatások.


Az alábbi tanácsokat ajánljuk:

  • Kémiai biztonsági jelentés (CSR) kidolgozása.
  • Expozíciós forgatókönyv (ES) kidolgozása

Kémiai biztonsági jelentések (CSR) a REACH szerinti adatértékelés fő végpontja, amelyben a veszélyességi és expozíciós adatokat együttesen veszik figyelembe az anyag kockázatának értékeléséhez.

Anyag gyártója vagy importőre 10 tonna mennyiségben. Vagy évente többet kell készíteni egy vegyszert biztonsági értékelés (CSA). És ezt az értékelést dokumentálnia kell az övében kémiai biztonsági jelentés (CSR) regisztrációs dossziéja részeként.

A kémiai biztonsági jelentés (CSR). Az Ügynökséghez a regisztrációs dosszié részeként benyújtott terméknek dokumentálnia kell a CSA eredményeit. A CSR-ben szereplő információk jelentésére vonatkozó további útmutatás a következő helyen található: Az Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez című dokumentum F része.

A kémiai biztonsági értékelés a következő lépéseket tartalmazza:

  • emberi egészségi állapot felmérése
  • fizikai-kémiai veszélyértékelés
  • környezeti veszélyértékelés
  • Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) és nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) értékelés (vagy hasonló aggodalomra okot adó anyagok)

Ha az anyag megfelel a veszélyesként való besorolás kritériumainak. Vagy megfelel a PBT/vPvB kritériumoknak. A CSA a következőket is tartalmazza:

  • ® Expozíciós értékelőt az anyag összes azonosított és releváns felhasználására és az ebből eredő életciklus-lépésekre vonatkozóan. Beleértve az expozíciós forgatókönyv(ek) létrehozását.
  • ® A kockázat jellemzése amely a kémiai biztonsági értékelés utolsó lépése.
    Ez a származtatott hatásmentes szintek (DNEL-ek) és a várható hatásmentes koncentrációk (PNEC-ek) összehasonlításából áll az embert és a környezetet érintő számított expozíciós koncentrációkkal.

A CSA kimenete olyan expozíciós forgatókönyvek lesz, amelyek működési feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket tartalmaznak a megfelelő kockázatkezelés érdekében.

Expozíciós forgatókönyvek

Az expozíciós forgatókönyv olyan feltételek összessége, amelyek leírják az anyag mikéntjét. (mint olyan, készítményben vagy cikkben). Vagy az importőr vagy a továbbfelhasználó ellenőrzi vagy javasolja az emberek és a környezet expozíciójának ellenőrzését.

Az expozíciós forgatókönyvnek tartalmaznia kell azokat a megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket és működési feltételeket, amelyek.

Az expozíciós forgatókönyv elkészítéséhez a beszállítóknak szoros kapcsolatot kell tartaniuk ügyfeleikkel annak biztosítása érdekében, hogy az expozíciós forgatókönyv reális legyen, és fordítva. Az előkészítés után a felhasználó nem térhet el az ES-hez használt feltételektől. A felhasználónak el kell készítenie egy ES-t, és esetleg egy új CSR-t is, hogy lefedje az adott felhasználást.

További információkat az Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez című dokumentumban talál: D rész, amely linkeket is tartalmaz az expozíciós értékelésről szóló részletesebb útmutatásokhoz, különös tekintettel a felhasználások leírására, a működési feltételekre és a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó információk gyűjtésére, valamint az expozíciós becslések elvégzésére és a G rész, amely útmutatást tartalmaz a biztonsági adatlap (SDS) kiterjesztésének elkészítéséhez, valamint az expozíciós forgatókönyv információinak az ellátási láncon belüli közlésére és végrehajtására vonatkozó információkat.

Vegyianyag-biztonsági jelentés

Ha kérdése van, forduljon hozzánk a +421 2 45943712 telefonszámon vagy e-mailben az ekotox(kukac)ekotox.sk címre.