Expozíciós forgatókönyv

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályai – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, biztonsági adatlapok, jogi megfelelőségi szolgáltatások – területén.

– csak hívjon minket +421 2 45943712 számon vagy küldjön egy e-mailt ekotox(at)ekotox.eu vagy skype ekotox.bratislava címre

Az Ökotoxikológiai Központ Bratislava, sro expozíciós forgatókönyvek kidolgozását és azok vállalati megvalósítását kínálja Önnek, hogy biztosítsa a vegyi anyagok vagy keverékek vállalaton belüli használatából eredő kockázatok kezelését és ellenőrzését.

Expozíciós forgatókönyv – biztonságos feltételek a vegyi anyagok és keverékek használatához

AZ e-SDS-EKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK MUNKAHELYI VÉGREHAJTÁSA – AZ ES SCALLING

A szolgáltatás tartalma:
 1. Az expozíciós forgatókönyv (ES) paramétereinek azonosítása az ügyféltől származó adatok alapján (a kiterjesztett biztonsági adatlapok, azaz az e-SDS-ek);
 2. Vállalati felhasználási feltételek azonosítása az ES tekintetében az ügyfél által biztosított dokumentáció alapján (belső dokumentáció,…);
 3. A paraméterértékek azonosítása a modellek és az értékelési folyamatból származó specifikus információk tekintetében, beleértve a mért paraméterek felhasználását meghatározott folyamatokhoz;
 4. Hívott paraméterek számítása és alkalmazhatóságuk ellenőrzése (modellezés) ;
 5. A méretezés értelmezése és további lépések szükségességének felmérése – formalizálás és dokumentációkezelés.

Ha megrendeli a SCALLING OF ES-t, a következőket biztosítjuk:

1) Jelentés az e-SDS-ből (az expozíciós forgatókönyvből) származó követelmények végrehajtásáról olyan anyagokra vonatkozóan, amelyek önmagukban vagy az Ön vállalatában használt készítményekben találhatók, és amelyek tartalmazzák a PDF-dokumentumot:

 1. Azonosította a beszállítója expozíciós forgatókönyvének paramétereit (a felhasználási leírók által leírt használati feltételek, működési intézkedések, kockázatkezelési intézkedések);
  b. Az anyag határértékeinek meghatározása a nemzeti jogszabályok szerint ;
  c. A felhasználás feltételeinek meghatározása az Ön cégében;
  d. Vállalata működési feltételeinek összehasonlítása a gyártók által az e-SDS-ben javasolt feltételekkel;
  e. Az egyéni védőfelszerelések (PPE) használatának összehasonlítása az Ön vállalatában az e-SDS-ben javasolt PPE-gyártóval;
  f. Felméri, hogy az ES-ben javasolt működés megfelel-e az Ön vállalatánál, és felméri a további lépések szükségességét.

Az EK megvalósítása a vállalatnál PDF formátumban

Ugyanakkor kínáljuk az expozíciós forgatókönyvek táblázatának rövidített formáinak kidolgozását az Ön számára, amely megtakarítja a pénzügyi információs ellátási lánc költségeit (szlovák, angol, német, francia és cseh nyelven).

A REACH új követelményeket támaszt a vegyi anyagok vagy keverékek szállítási láncban történő biztonságos használatának feltételeire vonatkozó információkkal kapcsolatban. A vegyi anyagok vagy keverékek biztonságos használatának feltételeire vonatkozó tájékoztatásért a gyártók, az importőrök és a továbbfelhasználók felelősek.

A REACH értelmében vegyi anyag vagy keverék használata minden olyan tevékenységet jelent, amely potenciálisan közvetlen veszélyforrást jelenthet az alkalmazottak, a vásárlók, a fogyasztók egészségére és a környezetre (pl. gyártás, összetétel, töltés, bevonat, csomagolás, tárolás, hulladékkezelés stb. .).

Az új követelmények csak azokra az anyagokra vagy keverékekre vonatkoznak, amelyek megfelelnek a 67/548/EGK irányelv szerinti veszélyesként való besorolás kritériumainak, vagy megfelelnek a PBT vagy a (REACH 14 (4) bekezdése) vagy a nagyon veszélyes anyagok (SVHC) kritériumainak. (REACH 31. cikk).

A fő kommunikációs eszköz a biztonsági adatlap (SDS), amely az anyagra vagy keverékre vonatkozóan részletesen expozíciós forgatókönyvekkel bővül, s amelyek leírják a működési feltételeket és a kockázatkezelési intézkedéseket a kockázatok ellenőrzése érdekében minden azonosított felhasználás esetén.

A gyártók, importőrök és továbbfelhasználók kötelezettségei:

Ha veszélyesnek minősített vagy PBT vagy SVHC kritériumoknak megfelelő anyagokat használ, köteles értesíteni az ECHA-t a vegyi anyagok vagy keverékek szállítási láncban történő biztonságos használatára vonatkozó felhasználásáról és feltételeiről.