Expozíciós forgatókönyv

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályai – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, biztonsági adatlapok, jogi megfelelőségi szolgáltatások – területén.

– csak hívjon minket +421 2 45943712, küldjön egy e-mailt ekotox(at)ekotox.eu vagy skype ekotox.bratislava

Az Ökotoxikológiai Központ Bratislava, sro expozíciós forgatókönyvek kidolgozását és azok vállalati megvalósítását kínálja Önnek, hogy biztosítsa a vegyi anyagok vagy keverékek vállalaton belüli használatából eredő kockázatok kezelését és ellenőrzését.

Expozíciós forgatókönyv – biztonságos feltételek a vegyi anyagok és keverékek használatához

AZ e-SDS-EKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK MUNKAHELYI VÉGREHAJTÁSA – AZ ES SCALLING

A szolgáltatás tartalma:
 1. Az expozíciós forgatókönyv (ES) paramétereinek azonosítása az ügyféltől származó adatok alapján (a kiterjesztett biztonsági adatlapok, azaz az e-SDS-ek);
 2. Vállalati felhasználási feltételek azonosítása az ES tekintetében az ügyfél által biztosított dokumentáció alapján (belső dokumentáció,…);
 3. A paraméterértékek azonosítása a modellek és az értékelési folyamatból származó specifikus információk tekintetében, beleértve a mért paraméterek felhasználását meghatározott folyamatokhoz;
 4. Hívott paraméterek számítása és alkalmazhatóságuk ellenőrzése (modellezés) ;
 5. A méretezés értelmezése és további lépések szükségességének felmérése – formalizálás és dokumentációkezelés.

Ha megrendeli a SCALLING OF ES-t, a következőket biztosítjuk:

1) Jelentés az e-SDS-ből (az expozíciós forgatókönyvből) származó követelmények végrehajtásáról olyan anyagokra vonatkozóan, amelyek önmagukban vagy az Ön vállalatában használt készítményekben találhatók, és amelyek tartalmazzák a PDF-dokumentumot:

 1. Azonosította a beszállítója expozíciós forgatókönyvének paramétereit (a felhasználási leírók által leírt használati feltételek, működési intézkedések, kockázatkezelési intézkedések);
  b. Az anyag határértékeinek meghatározása a nemzeti jogszabályok szerint ;
  c. A felhasználás feltételeinek meghatározása az Ön cégében;
  d. Vállalata működési feltételeinek összehasonlítása a gyártók által az e-SDS-ben javasolt feltételekkel;
  e. Az egyéni védőfelszerelések (PPE) használatának összehasonlítása az Ön vállalatában az e-SDS-ben javasolt PPE-gyártóval;
  f. Felméri, hogy az ES-ben javasolt működés megfelel-e az Ön vállalatánál, és felméri a további lépések szükségességét.

Az EK megvalósítása a vállalatnál

Ugyanakkor kínáljuk az expozíciós forgatókönyvek táblázatának rövidített formáinak kidolgozását az Ön számára, amely megtakarítja a pénzügyi információs ellátási lánc költségeit (szlovák, angol, német, francia és cseh nyelven).

A REACH új követelményeket támaszt a vegyi anyagok vagy keverékek szállítási láncban történő biztonságos használatának feltételeire vonatkozó információkkal kapcsolatban. A vegyi anyagok vagy keverékek biztonságos használatának feltételeire vonatkozó tájékoztatásért a gyártók, az importőrök és a továbbfelhasználók felelősek.

A REACH értelmében vegyi anyag vagy keverék használata minden olyan tevékenységet jelent, amely potenciálisan közvetlen veszélyforrást jelenthet az alkalmazottak, a vásárlók, a fogyasztók egészségére és a környezetre (pl. gyártás, összetétel, töltés, bevonat, csomagolás, tárolás, hulladékkezelés stb. .).

Az új követelmények csak azokra az anyagokra vagy keverékekre vonatkoznak, amelyek megfelelnek a 67/548/EGK irányelv szerinti veszélyesként való besorolás kritériumainak, vagy megfelelnek a PBT vagy a (REACH 14 (4) bekezdése) vagy a nagyon veszélyes anyagok (SVHC) kritériumainak. (REACH 31. cikk).

A fő kommunikációs eszköz a biztonsági adatlap (SDS), melyik meghosszabbodik az anyagra vagy keverékre vonatkozóan részletesen expozíciós forgatókönyvek, amelyek leírják a működési feltételeket és a kockázatkezelési intézkedéseket a kockázatok ellenőrzése érdekében minden azonosított felhasználás esetén.

A gyártók, importőrök és továbbfelhasználók kötelezettségei:

Ha veszélyesnek minősített vagy PBT vagy SVHC kritériumoknak megfelelő anyagokat használ, vagy köteles értesíteni az ECHA-t a vegyi anyagok vagy keverékek szállítási láncban történő biztonságos használatára vonatkozó felhasználásáról és feltételeiről.


Hírek:

Az ECHA gyakorlati útmutatót tesz közzé a továbbfelhasználók számára az expozíciós forgatókönyvekről

A továbbfelhasználóknak szóló új útmutató tippeket ad annak ellenőrzéséhez, hogy egy vegyi anyag felhasználásait és használati feltételeit lefedik-e a szállítók által a biztonsági adatlappal együtt biztosított expozíciós forgatókönyvek. Tanácsokat tartalmaz az ellenőrzés eredménye alapján megteendő intézkedésekről.

Helsinki, 2012. június 28 – A gyakorlati útmutató áttekintést nyújt a továbbfelhasználók fő feladatairól a REACH szerinti expozíciós forgatókönyvekkel és a kapcsolódó időtervvel kapcsolatban. Példákat mutat be, amelyek szemléltetik a továbbfelhasználók által tapasztalt gyakori problémákat, amikor összehasonlítják tényleges felhasználásaikat és felhasználási feltételeiket a szállítók által szolgáltatott információkkal. Gyakorlati tippek is találhatók az ellenőrzés elvégzéséhez és a nyomon követési műveletek lehetőségéhez.

Tanácsokat is tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan és mikor kell elkészíteni a továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentést és jelentse az ECHA-nak a nem támogatott felhasználást.

A kiadvány a vegyi anyagok továbbfelhasználóinak közreműködésével készült Koordinációs Csoport (DUCC), különös tekintettel a gyakorlati példákra.

Az útmutató és a példák továbbfejlesztése érdekében az ECHA arra ösztönzi a továbbfelhasználókat valós tapasztalatokat nyújt be. A hozzászólásokat a „contact the ECHA információs pult” elérhető az ECHA kapcsolattartó weboldalán.

További információ:

13. gyakorlati útmutató: Hogyan kezelhetik a továbbfelhasználók az expozíciós forgatókönyveket
http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_guide_13_en.pdf

A továbbfelhasználók weboldalai
http://echa.europa.eu/downstream

Expozíciós forgatókönyv a kémiai biztonsági jelentéshez és kommunikációhoz
Példa: Anyag professzionális felhasználása padlóbevonatokban

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/es_professional_use_20110829.pdf

Expozíciós forgatókönyv a kémiai biztonsági jelentéshez és kommunikációhoz
Példa: Egy anyag fogyasztói felhasználása tisztítószerekben

http://echa.europa.eu/documents/10162/13564/es_for_consumer_20110829_en.pdf

ECHA útmutató a továbbfelhasználók számára
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Az ECHA információs pult webes űrlapja az ECHA kapcsolatfelvételi oldalán
http://echa.europa.eu/web/guest/contact

Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez
Expozíciós forgatókönyv formátuma a G. részben: Az SDS kiterjesztése

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-
és-kémiai-biztonsági-értékelés

Chesar – Kémiai biztonsági értékelő és jelentéskészítő eszköz
http://chesar.echa.europa.eu/