Export Dél-Koreába

Egyszerűsített export Dél-Koreába a Korea Testing & Research Institute-tal együttműködésben

Export to South KoreaEkotox központok a dél-koreai cég szakértőivel együttműködve KTR (Korea Testing & Research Institute) támogatást nyújt az ügyfeleknek, beleértve a tesztelést, elemzést és értékelést, minőségbiztosítási műszaki tanácsadást, tanúsítást és képzést, amelyek mindegyike a koreai iparágak műszaki infrastruktúráját alkotja. A dél-koreai piacra új termékek bevezetésével kapcsolatos tapasztalatainkat kínáljuk. A vegyi anyagok és keverékek piacának ellenőrzéséért és működtetéséért felelős fontos intézményekkel való kapcsolattartás mellett.

Törvény a vegyi anyagok nyilvántartásáról és értékeléséről stb

A vegyi anyagok regisztrálásáról és értékeléséről szóló törvény (K-REACH). A dél-koreai környezetvédelmi minisztérium 2013. május 22-én hirdette ki. És 2015. január 1-jén lép hatályba. A törvény az EU REACH rendeletéhez való hasonlósága miatt Korea REACH néven is ismert.

Alatt K-REACH, minden olyan személy, aki új vegyi anyagot kíván gyártani vagy importálni. Vagy évente legalább egy tonnát egy meglévő, regisztrálás alá eső vegyi anyagból. Regisztrálja a vegyi anyagot, mielőtt gyártaná vagy importálná. A K-REACH követelményeket ír elő a vállalatok számára a mennyiség bejelentésére. És az általuk gyártott/importált anyagok felhasználása, valamint veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó termékek bejelentése.

Vegyianyag-ellenőrzési törvény (CCA)

A vegyianyag-ellenőrzési törvényt (korábban mérgező vegyszerek ellenőrzési törvénye) 2013 májusában fogadta el az országgyűlés, és 2015. január 1-jén lép hatályba. Ez egy új törvény, amely a vegyi anyagok jelentésére és a vegyi balesetek megelőzésére összpontosít. A CCA értelmében minden vegyi anyagot gyártó vagy importáló személy köteles ellenőrizni, hogy vegyi terméke tartalmaz-e szabályozott anyagot, és be kell nyújtania az adatokat a Környezetvédelmi Minisztériumnak. Bármely személy, aki mérgező vegyi anyagokat kezelő létesítményt kíván létesíteni és üzemeltetni, köteles külterületi következményelemzési jelentést készíteni, amely értékeli az esetleges vegyi balesetek környezetre és lakosságra gyakorolt hatását.

A CCA azt is megköveteli, hogy minden olyan személy, aki egy bizonyos mennyiséget meghaladó balesetveszélyes vegyi anyagokat kezel, ötévente készenléti tervet készítsen és nyújtson be.

A problémák elkerülése érdekében lépjen kapcsolatba velünk.