Belső szabályzat a REACH engedélynek történő megfelelőséghez (idrac)

Ügyfél

Autóipari anyagok gyártói.

Háttér

Minden, a REACH rendelet XIV. fejezetében felsorolt anyagot felhasználó, anyagot szállító vállalatnak (alvállalkoónak) meg kell felelnie az eSDS-ben meghatározott feltételeknek és meghatározott kockázatkezelési intézkedéseknek ( a CSR expozíció részeként ).

A Projekt céljai

Az Ekotox Központokat felkérték, hogy segítsenek az SVHC-anyag biztonságos felhasználására vonatkozó követelmények végrehajtásában, amelyeket a REACH engedély szabályoz. Nemcsak a kockázatkezelési intézkedéseknek és a meghatározott felhasználási feltételeknek való megfelelés fontos, hanem a belső teljes megfelelés dokumentálása is a saját rekordok, de az esetleges felhasználási időszak alatti és az azt követő lehetséges folyamatok esetében is.

Megközelítés

Az Ekotox csapatta értékelést készített a használati feltételekről, összehasonlítva a termelési helyek tényleges helyzetét (oldalát). Minden gyártó helyhez külön IDRAC-dokumentumot ( a REACH-engedélyezlsi megfelelőség belső dokumentumait) dolgozták ki. A felhasználás minden lépését kiértékelték, és megfelelő intézkedéseket határoztak meg és alkalmaztak.

A projekt eredménye

Az IDRAC dokumentáció kidolgozása és megvalósítása

Ekotox projekt csapat

Martin Murín
Martina Kubáňová
Miroslava Hrivnáková


REACH engedélyezés