Biocid termék engedélyezése

Biocid termék engedélyezése

Minden biocid terméknek engedélyt kell kapnia, mielőtt forgalomba kerülhet.

A vállalatok többféle alternatív folyamat közül választhatnak. Terméküktől és azon országok számától függően, ahol értékesíteni kívánják.

A biocid termék/biocid család forgalomba hozatalát engedélyezni kell. Az, hogy az engedélyezési követelmények mikor vonatkoznak egy adott termékre, a termékben lévő konkrét hatóanyagoktól függ. Általánosságban elmondható, hogy az EU biocid rendeleteinek (BPR) engedélyezési követelményei akkor vonatkoznak egy termékre, ha:

 • a termékben lévő hatóanyag(oka)t jóváhagyták, és a végrehajtási rendeletet közzétették az EU BPR 9. cikkével összhangban, és
 • a végrehajtási rendelet az adott termékhez megfelelő terméktípusra vonatkozik.

Ha egy termék egynél több hatóanyagot tartalmaz, a biocid termék/biocid család. Nem engedélyezhető mindaddig, amíg az összes hatóanyagot jóváhagyták. Más szavakkal. Az engedélyezés csak akkor lehetséges, ha a biocid termék/biocid család utolsó hatóanyagait jóváhagyták.

Ha az Ön biocid termékét/biocid családját a hatóanyag(ok) jóváhagyását megelőzően hozták forgalomba, átmeneti rendelkezés vonatkozik az engedélyezési kérelem benyújtására, vagy lehetővé teszi a meglévő készletek fokozatos kivonását, ha nem kér engedélyt.

Ha az Ön biocid terméke/biocid családja nem volt a piacon a hatóanyag(ok) jóváhagyása előtt. A biocid termék/biocid család forgalomba hozatala előtt engedélyt kell szereznie.

Ha az Ön biocid terméke/biocid családja olyan hatóanyag(oka)t tartalmaz, amelyek potenciálisan helyettesíthetőek, az EU BPR 23. cikke alapján összehasonlító értékelést kell végezni, és előfordulhat, hogy az értékelés részeként további információkat kell megadnia.

A biocid termékeket forgalomba hozni kívánó vállalatok nemzeti vagy uniós szintű termékengedélyt kérhetnek.

 • Nemzeti engedélyezés és kölcsönös elismerés
 • A nemzeti engedélyezés és a kölcsönös elismerés megújítása
 • Uniós engedély
 • Egyszerűsített engedélyezés
 • Ugyanaz a biocid termék engedélyezése

Nemzeti felhatalmazás

Azoknak a vállalatoknak, amelyek termékeiket egy EU-tagállamban kívánják értékesíteni, termékengedélyt kell kérniük az adott országban. Ennek érdekében nemzeti engedélyezési kérelmet nyújtanak be az R4BP 3-on keresztül.

A tagállam illetékes hatósága elbírálja a kérelmet, és 365 napon belül határozatot hoz az engedélyezésről.

Összehasonlító értékelés

Ha egy hatóanyagot helyettesíthető anyagként azonosítanak, a tagállamnak összehasonlító értékelést kell végeznie annak ellenőrzésére, hogy vannak-e más engedélyezett biocid termékek, nem vegyi ellenőrzési vagy megelőzési módszerek, amelyek lényegesen alacsonyabb általános kockázatot jelentenek az emberi egészségre, az állatok egészségére és a környezet elérhető.

Ha már létezik olyan engedélyezett készítmény, amely kellően hatékony, más jelentős gazdasági vagy gyakorlati hátránnyal nem jár, és nem befolyásolja a rezisztencia kialakulását a célszervezetben, az új készítményt korlátozzák vagy betiltják.

Kölcsönös elismerés

Ha egy vállalat a nemzeti termékengedélyt más piacokra is ki kívánja terjeszteni, felkérheti a többi tagállamot annak elismerésére. A vállalatok egymás után vagy párhuzamosan kérelmezhetik a kölcsönös elismerést.

A kölcsönös elismerés egymás utáni kérelmezéséhez a vállalatoknak először engedélyezniük kell termékeiket egy tagállamban. Ezt követően kérhetik a többi tagállamot, hogy ismerjék el ezt az engedélyt.

A párhuzamos kölcsönös elismerésre. A vállalat benyújthat egy termékengedélyezési kérelmet egy tagállamban (úgynevezett referencia tagállamban), és ezzel egyidejűleg más országokat is kérhet, hogy ismerjék el az engedélyt, amint azt megadják.

A kérelmeket mindkét esetben az R4BP 3-on keresztül nyújtják be. A kölcsönös elismerési folyamat körülbelül öt hónapig tart attól számítva, hogy az értékelő illetékes hatóság jóváhagyta a kérelmet.

Ha az érintett tagállamok nem járulnak hozzá a kölcsönös elismeréshez, az ügyet a koordinációs csoport elé utalják, amelynek 60 napja van megállapodásra jutni. A koordinációs csoport a tagállamok és a Bizottság képviselőiből álló testület.

Ha a koordinációs csoport nem tud megegyezni. Az ügyet a Bizottság elé utalják, amely véleményt kérhet az ECHA-tól az ügy tudományos vagy műszaki vonatkozásairól.

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályai – Biocidek regisztráció, REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, biztonsági adatlapok, jogi megfelelőségi szolgáltatások – területén.

 • linkedin
 • Tel +36-30-841-36-77
 • e-mail ekotox(at)ekotox.hu 

Minden dokumentumhoz támogatást és előkészítést biztosítunk. Az EU-tagállamokban történő forgalomba hozatalhoz szükséges biocid termék regisztrálásához/engedélyezéséhez.

Például komplex szolgáltatások az átmeneti időszak alatti regisztrációhoz vagy a hatóanyag jóváhagyását követő engedélyezéshez:

 • Dokumentumok elkészítése, beleértve a vonatkozó űrlapokat és folyamatokat
 • Hatékonyság értékelése
 • R4BP / IUCLID / SPC / Biocidek registráció
 • A biocid termék bejegyzése az EU-tagállamok nyilvántartásába vagy EU-szerte
 • Anyagbiztonsági adatlap (MSDS)
 • A címke szöveges része
 • Használati utasítás, ha a címkén nincs feltüntetve