Technikai egyenértékűség

Technikai egyenértékűség
A biocid termékekről szóló EU 528/2012 BPR rendelet 54. cikke rendelkezésének szándéka . Lehetővé kell tenni az Európai Vegyianyag-ügynökség ECHA számára a kémiai összetétel hasonlóságának meghatározását. És azon hatóanyagok veszélyességi profilja, amelyek eltérhetnek attól, amelyet jóváhagyás céljából értékeltek (referenciaforrás).

A műszaki egyenértékűség (TE) értékelése akkor szükséges,

ha a hatóanyagot Technical equivalencebiocid pro-ban használják csatorna (BP) abban különbözik a jóváhagyott hatóanyag referenciaforrásától, hogy . Más gyártási folyamat, más gyártási hely vagy más gyá rtó.

A hatóanyag műszaki egyenértékűségére vonatkozó, az ECHA által kiadott pozitív határozat kötelező eleme a BP-engedély iránti kérelemnek (a Bizottság 837/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a BPR III. mellékletének módosításáról).