BIOLÓGIAI LEBONTÁSI KÖVETELMÉNYEK 

A mosó- és felületaktív anyagoknak meg kell felelniük az I. mellékletben meghatározott biológiai lebonthatósági követelményeknek. 
Mentesség a biológiai lebonthatósági követelmények alól: 

• Az 528/2012/EK rendelet értelmében hatóanyagnak minősülő felületaktív anyagok, amelyeket fertőtlenítőszerként használnak, ha megfelelnek az alábbi feltételek bármelyikének: 

і. én. a jóváhagyott hatóanyagok listáján szereplő felületaktív anyagok 

ii. a felületaktív anyagok szerepelnek a felülvizsgálati programban 

• felületaktív anyagok, amelyek az 528/2012/EK rendelettel összhangban engedélyezett biocid termékek összetevői 

• felületaktív anyagok, amelyek biocid termékek összetevői, és amelyek az 528/2012/EK rendelettel összhangban átmeneti rendelkezések alapján forgalomba hozhatók. 

A mikroorganizmusokat tartalmazó tisztítószereknek meg kell felelniük az e rendelet II. mellékletében meghatározott követelményeknek. 

Az e rendelet III. mellékletében felsorolt ​​mosó- és tisztítószereknek meg kell felelniük a foszfátokra és más foszforvegyületekre vonatkozó, a mellékletben meghatározott korlátozásoknak. 

AZ EGÉSZSÉGRE VAGY KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ MOSÓSZEREK ÉS FELÜLETAKTÍV ANYAGOK 

Ha az értékelés elvégzése után a Hatóság úgy találja, hogy egy tisztítószer vagy felületaktív anyag, bár megfelel ennek a rendeletnek, kockázatot jelent az egészségre vagy a környezetre, felkéri a gyártót/szállítót/forgalmazót, hogy tegyen meg minden megfelelő intézkedést a kockázat minimalizálása érdekében. Ennek hiányában köteles a terméket kivonni a forgalomból.