HA ÖN MOSÓSZEREK VAGY FELÜLETAKCÍV ANYAGOK IMPORTŐRE, KÖTELES BETARTANI EZEN KÖVETELMÉNYEKET 

Mielőtt egy mosószert vagy felületaktív anyagot forgalomba hozna: 

• Ellenőrizze, hogy a gyártó elvégezte-e a megfelelőségértékelési eljárást és elkészítette-e a műszaki dokumentációt. 

• Ellenőrizze, hogy a mosószer vagy felületaktív anyag rendelkezik-e CE-jelöléssel. 

• Ellenőrizze, hogy a gyártó készített-e termékútlevelet. 

• Ellenőrizze, hogy a termékútlevélben szereplő adatokról értesítették-e a terméknyilvántartást. 

• A címkén tüntesse fel nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket, postai és e-mail címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. 

• Ha úgy ítéli meg, hogy egy tisztítószer vagy felületaktív anyag nem felel meg ennek a rendeletnek, az importőr nem hozhatja forgalomba azt, amíg kijavították. 

• Ha a mosó- vagy felületaktív anyag veszélyt jelent az egészségre vagy a környezetre, erről tájékoztatnia kell a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat. 

• Amennyiben a termék jellemzőire vagy az általuk jelentett kockázatokra tekintettel úgy ítéli meg, mintavizsgálatot végez, és szükség esetén nyilvántartást vezet a nem megfelelő mosó- és felületaktív anyagokról, és kivonja azokat a forgalomból. 

• A tisztítószer vagy felületaktív anyag forgalomba hozatala után 10 évig őrizze meg az egyedi termékazonosítóra való hivatkozást.