Az Európai Bizottság intézkedéseket fogadott el a szándékosan hozzáadott mikroműanyag korlátozására

Az Európai Bizottság intézkedéseket fogadott el a szándékosan hozzáadott mikroműanyag korlátozására

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2055 RENDELETE (2023. szeptember 25.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról a szintetikus polimerek és mikrorészecskék tekintetében

Az elfogadott korlátozás a mikroműanyagok tág meghatározását alkalmazza – minden olyan, öt milliméternél kisebb szintetikus polimer részecskére vonatkozik, amely szerves, oldhatatlan és ellenáll a lebomlásnak. A cél az, hogy minél több termékből csökkentsük a szándékos mikroműanyagok kibocsátását. Néhány példa a korlátozás hatálya alá tartozó általános termékekre:

* Mesterséges sportfelületeken használt szemcsés kitöltőanyag – a szándékos mikroműanyagok legnagyobb forrása a környezetben;

* Kozmetikumok, ahol a mikroműanyagokat többféle célra használják, például hámlasztásra (mikrogyöngyök) vagy meghatározott textúra, illat vagy szín létrehozására;

* Mosószerek, öblítők, csillámok, műtrágyák, növényvédő szerek, játékok, gyógyszerek és orvosi eszközök, hogy csak néhányat említsünk.

Az ipari telephelyeken használt, vagy a használat során mikroműanyagot nem kibocsátó termékek kivételt képeznek az értékesítési tilalom alól, de gyártóiknak utasításokat kell adniuk a termék használatára és ártalmatlanítására vonatkozóan a mikroműanyag-kibocsátás megelőzése érdekében.

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következőképpen módosul:

(1) A szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

‘78. Szintetikus polimer mikrorészecskék: szilárd polimerek, amelyek megfelelnek mindkét alábbi feltételnek:

a) részecskék tartalmazzák, és ezeknek a részecskéknek legalább 1 tömeg%-át teszik ki; vagy folytonos felületi bevonatot építenek a részecskékre;

b) az a) pontban említett részecskék legalább 1 tömegszázaléka megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

i. a részecskék minden mérete 5 mm vagy annál kisebb;

(ii) a részecskék hossza 15 mm vagy annál kisebb, és hosszuk és átmérőjük aránya nagyobb, mint 3.

A következő polimerek nem tartoznak ebbe a megjelölésbe:

a) olyan polimerek, amelyek a természetben lezajlott polimerizációs folyamat eredményeként jöttek létre, függetlenül attól az eljárástól, amelyen keresztül kivonták őket, és amelyek kémiailag nem módosított anyagok;

b) olyan polimerek, amelyek a 15. függelék szerint bizonyítottan lebomlanak;

c) a 16. függeléknek megfelelően 2 g/l-nél nagyobb oldhatóságú polimerek;

d) olyan polimerek, amelyek kémiai szerkezetükben nem tartalmaznak szénatomot.

A BIZOTTSÁG RENDELETE (EU) 2023/2055: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055

Az ECHA mikroműanyag weboldala: https://echa.europa.eu/en/hot-topics/microplastics

Ekotox vegyianyag-kezelési weboldalak: https://ekotox.eu/chemicals-management/

Ekotoxtréning: https://ekotoxtraining.com/

A csak ipari felhasználású keverékek megfelelőségi határideje közeledik – 2024. január

A csak ipari felhasználású keverékek megfelelőségi határideje közeledik – 2024. január

2024. január 1-jén lép hatályba a CLP rendelet VIII. melléklete az egészségügyi vagy fizikai hatásaik alapján veszélyesnek minősített ipari felhasználású keverékekre vonatkozóan. Ettől az időponttól kezdve, ha Ön ilyen keveréket forgalomba hoz az EU-ban, azt az ECHA PCN portálján keresztül, harmonizált formátumban kell bejelentenie az adott tagállam piacára vonatkozóan.

A harmonizált információs követelmények magukban foglalják a teljes kémiai összetételt, a toxikológiai információkat, a termékre vonatkozó információkat és az egyedi képletazonosítót (UFI) a CLP-rendelet VIII. melléklete szerint.

Mindazonáltal az ipari felhasználású keverékeknél lehetőség van úgynevezett „korlátozott beadásra”, ahol a biztonsági adatlapon szereplő összetételre vonatkozó információk felhasználhatók. Ennek a lehetőségnek a használata esetén az értesítésnek tartalmaznia kell egy kapcsolattartó személyt, aki a nap 24 órájában gyors hozzáférést tud biztosítani a kompozíció teljes részleteihez incidens esetén.

A CLP rendelet VIII. mellékletének weboldala: EUR-Lex – 32020R1677 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

ECHA Mérgezési Központok portálja: https://poisoncentres.echa.europa.eu/ 

Ekotox SDS (biztonsági adatlap) weboldalak: https://ekotox.eu/safety-data-sheet-sds/

Ekotoxtréning: https://ekotoxtraining.com/

Az ECHA korlátozási javaslatot készít a króm(VI) anyagokra vonatkozóan

Az ECHA korlátozási javaslatot készít a króm(VI) anyagokra vonatkozóan

Az ECHA megbízást kapott az Európai Bizottságtól, hogy készítsen egy XV. melléklet szerinti jelentést legalább azon króm(VI) anyagok esetleges korlátozására vonatkozóan, amelyek jelenleg a REACH engedélyezési listája (XIV. melléklet) 16. és 17. bejegyzésében szerepelnek. Az ECHA 2024. október 4-ig nyújtja be a javaslatot.

Segítség a cégeknek

A Bizottság közzétett egy Kérdezz-felelek dokumentumot, amely tisztázza az érintett vállalatok helyzetét. Ez a dokumentum az Európai Bíróság ítéletével kapcsolatos főbb kérdésekre is kitér, amely megsemmisítette egy konzorcium engedélyezését, amely számos króm-trioxid továbbfelhasználót foglal magában (Chemservice-határozat).

ECHA News weboldal: https://echa.europa.eu/-/echa-to-prepare-restriction-proposal-on-chromium-vi-substances

Kérdezz-felelek dokumentum: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/56174?locale=hu

Ekotox REACH engedélyezési weboldal: https://ekotox.eu/reach-authorisation/

Ekotox tréning weboldal: https://ekotoxtraining.com/

EU REACH regisztráció; SME regisztrálók: 2023. szeptember 25-ig ellenőrizze cége méretét!

EU REACH regisztráció; SME regisztrálók: 2023. szeptember 25-ig ellenőrizze cége méretét!

A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak ellenőrizniük kell, hogy helyesen jelölték-e meg a vállalat méretét a REACH-IT-ben történő regisztráció során. Abban az esetben, ha tévesen jelentették be, az ECHA-t tájékoztatni kell az adminisztratív díj megfizetésének elkerülése érdekében.

E-mail a vállalat méretének ellenőrzéséhez: sme-verification(at)echa.europa.eu by.

ECHA weboldal: https://echa.europa.eu/de/-/sme-registrants-check-your-company-size-1

Ekotox REACH Regisztrációs weboldal: https://ekotox.hu/

35 veszélyes vegyianyag lett hozzáadva az előzetes tájekoztatáson alapuló hozzajárulásról szóló rendelethez

35 veszélyes vegyianyag lett hozzáadva az előzetes tájekoztatáson alapuló hozzajárulásról szóló rendelethez

Az EU előzetes tájekoztatásárol szóló rendeletének módosítását követően az uniós exportőröknek ezentúl 35 további veszélyes vegyi anyag exportálására vonatkozó szándékát kell bejelentenie. Az új szabályok 2023. november 1-j én lépnek hatályba.

Az export bejelentésén felül a legtöbb ilyen vegyi anyaghoz az importáló ország kifejezett beleegyezésére is szükség lesz, mieIőtt a kivitelre sor kerülhet. Ezen kívül négy vegyianyag esetében, amelyre korábban csak kiviteli bejelentés vonatkozott, mostantól szintén kifejezett hozzájárulásra lesz szükseg.

A Bizottság 2023/1656 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. június 16.) a 649/2012/EU európai parlamenti es tanácsi rendeletnek a peszticidek és ipari vegyi anyagok jegyzékbe vétele tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.210.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A210%3ATOC

ECHA weboldal: https://echa.europa.eu/hu/-/35-hazardous-chemicals-added-to-the-prior-informed-consent-regulation

Ekotox vegyianyag kezelési weboldal: https://ekotox.hu/

Megjelent a formaldehidekre vonatkozó korlátozás

Megjelent a formaldehidekre vonatkozó korlátozás

Formaldehid korlátozás

A formaldehidekre és a formaldehid-leadó anyagokra vonatkozó korlátozást a Bizottság 2023. július 14-én fogadta el és a Hivatalos Lapban július 17-én jelent meg a 2023/1464 számú rendeletként. Ennek az új bejegyzésnek, a REACH XVII. melléklet 77. számának célja, hogy megtiltsák az olyan formaldehid és formaldehid-leadó anyagokat tartalmazó árucikkek forgalomba hozatalát, amelyek esetében a kibocsátott formaldehid koncentráció meghaladja a 0,062 mg/m-at fa alapú termékek, bútorok és a 0,08mg/m mennyiséget egyéb cikkeknél. Külön rendelkezést említenek a közúti járművek belső tereire vonatkozóan, amelyekben a kibocsátott formaldehid nem haladhatja meg a 0,06 mg/m3-at.

A Bizottság (EU) 2023/1464 rendelete (2023. július 14.) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a formaldehid és a formaldehid-leválasztók tekintetében történő módosításról.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1464/oj

Ekotox Chemical Management weboldalak: https://ekotox.hu/

Ekotoxtréning (webináriumok és online konzultációk): https://ekotoxtraining.com/

Két új veszélyes vegyianyag került fel az EU REACH jelöltlistájára

Két új veszélyes vegyianyag került fel az EU REACH jelöltlistájára

Az ECHA két új vegyi anyagot vett fel a jelöltlistára.

Az egyik mérgező a reprodukcióra, a másik pedig nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív veszélyes tulajdonságokkal rendelkezik. Felhasználják például tintákban és festékekben, valamint műanyag termékek gyártásában.

A jelöltlistára 2023. június 14-én felvett bejegyzések:

#ANYAGNÉVEC SZÁMCAS SZÁMA FELVÉTEL OKAFELHASZNÁLÁSI PÉLDA
1Difenil(2,4,6-trimetil-benzoil) foszfin-oxid278-355-875980-60-8Mérgező a reprodukcióra (57c cikk)Tinták és festékek, bevonó termékek, fotokémiai anyagok, polimerek, ragasztók, tömítő-és töltőanyagok, gittek, vakolatok, modellező anyagok.
2Bisz(4-klór-fenil) szulfon201-247-980-07-9vPvB
(57e cikk)
Vegyi anyagok, műanyag termékek és gumi termékek gyártása.

A jelöltlistán jelenleg 235 bejegyzés található – némelyik vegyianyag csoportja, így az érintett vegyi anyagok összesített száma magasabb.

Ezek az anyagok a jövőben felkerülhetnek az engedélyezési listára.

Ha egy anyag szerepel a listán, annak használata tilos, kivéve, ha a vállalatok engedélyért folyamodnak és az Európai Bizottság felhatalmazza őket a használat folytatására.

A jelöltlista következményei

A REACH értelmében a vállalatoknak jogi kötelezettségeik vannak, ha anyaguk – akár önmagában, akár keverékekben vagy árucikkekben – szerepel a jelöltlistán.

A jelöltlistán szereplő anyagokat 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazó árucikkek szállítóinak tájékoztatást kell adniuk vásárlóiknak és fogyasztóiknak a biztonságos használatuk érdekében. A fogyasztóknak jogukban áll megkérdezni a szállítóikat, hogy az általuk vásárolt termékek tartalmaznak-e különösen veszélyes anyagokat.

Az árucikkek importőreinek és gyártóinak a listára való felvételétől (2023. június 14-től) számított hat hónapon belül értesíteniük kell az ECHA-t, ha árucikkük a jelöltlistán szereplő anyagot tartalmaz. A jelöltlistán szereplő, önmagukban vagy keverékekben szállított anyagok szállítóinak biztonsági adatlapot kell a vásárlóik számára biztosítani.

A hulladékokról szóló keretirányelv értelmében a vállalatoknak akkor is értesíteniük kell az ECHA-t, ha az általuk gyártott árucikkek 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmaznak különösen veszélyes anyagokat. Ezt az értesítést az ECHA a termékekben található veszélyes anyagok adatbázisában (SCIP) teszi közzé.

ECHA újdonságokat tartalmazó linkje: https://echa.europa.eu/hu/-/echa-adds-two-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox Center REACH engedélyezési weboldal: https://ekotox.hu/reach-engedelyezes/

Tréning portál: https://ekotoxtraining.com/

EU REACH Engedélyezés – Fő alternatívák listája

EU REACH Engedélyezés – Fő alternatívák listája

ECHA: Főbb alternatívák a károsan ható kémiai anyagokra a REACH engedélyezéssel összefüggésben

A REACH értelmében engedélyt kérelmező vállalatoknak információt kell szolgáltatniuk az általuk használt, a XIV. mellékletben felsorolt anyag(ok) lehetséges alternatíváiról. Ezeket az információkat az engedélyezési kérelmük részeként benyújtott alternatívák elemzése (AoA) tartalmazza. Az AoA nyilvános változata az ECHA weboldalán kerül közzétételre.

Az ezekre az alternatívákra vonatkozó információk az AoA-től származnak, amelyek elérhetőek a kiválasztott alternatívák táblázatában. A dokumentum a 2023. június 30-án elérhető adatokat tartalmazza.

ECHA weboldal: https://echa.europa.eu/hu/alternatives-to-harmful-substances-subject-to-authorisation

Ekotox Center REACH engedélyezési weboldal: https://ekotox.hu/reach-engedelyezes/

EU REACH engedélyezési webinárium: https://ekotoxtraining.com/

Új uniós vegyianyag-érvényesítési projekt, amely az online értékesített termékekre összpontosít

Új uniós vegyianyag-érvényesítési projekt, amely az online értékesített termékekre összpontosít

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) végrehajtási fóruma két nagy projektet jelentett be az online értékesített termékekre vonatkozó előírások betartásának biztosítására. Az első projekt, a REACH-EN-FORCE (REF)-13, 2025-ben ellenőrzéseket foglal magában annak ellenőrzésére, hogy az online árusított játékok, háztartási cikkek és vegyszerek megfelelnek-e a REACH-korlátozásoknak. Az ellenőrök azt is ellenőrzik, hogy a keverékek megfelelően vannak-e osztályozva, címkézve és csomagolva az osztályozási, címkézési és csomagolási (CLP) rendelet szerint. Más előírásoknak való megfelelés, például a perzisztens szerves szennyező anyagokról (POP) és a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló (RoHS) irányelvnek való megfelelés is értékelhető.

A REF-8 projekt feltárta, hogy az online értékesített keverékek és árucikkek jelentős százaléka megsértette a REACH-korlátozásokat, 78%-uk pedig nem felelt meg a szükséges feltételeknek. A közelgő projekt előnyére válik az online értékesítésre vonatkozó szigorúbb szabályok, például a digitális szolgáltatásokról szóló törvény és az általános termékbiztonsági rendelet, amelyek várhatóan fokozzák a végrehajtási erőfeszítéseket.

A biocid termékekről szóló rendelet (BPRS) néven ismert második projekt a biocid termékek megfelelő címkézésére összpontosít. Az ellenőrök gondoskodnak arról, hogy a termékcímkéken szereplő információk összhangban legyenek az Alkalmazási előírásban szereplő engedélyezett adatokkal. Felmérhetik a biocid termékek biztonsági adatlapjain szereplő információk jelenlétét és minőségét is.

Mind a REF-13, mind a BPRS projektet 2024-ben készítik elő, az ellenőrzéseket 2025-re tervezik, a jelentéseket pedig várhatóan 2026-ban teszik közzé. Ezen túlmenően az ülésen új elnököket és alelnököket választottak a Fórumnak és biocid alcsoportjának. Henrik Hedlund (SE) a fórum elnöke, míg Katja vom Hofe (DE) és Maria Orphanou (CY) lesz az alelnök. Helmut de Vos-t (BE) választották meg a biocidokkal foglalkozó alcsoport elnökévé, Jenny Karlssont (SE) és Eugen Anwandert (AT) pedig alelnököknek.

Teljes cikk:

https://echa.europa.eu/sk/-/new-eu-chemicals-enforcement-project-to-focus-on-products-sold-online

Ekotox központok REACH weboldalai: https://ekotox.hu/reach-rendelet/

Ipari felhasználású keverékek – PCN bejelentési kötelezettség – a 2024. januári megfelelési dátum

Ipari felhasználású keverékek – PCN bejelentési kötelezettség – a 2024. januári megfelelési dátum

A kizárólag ipari felhasználású keverékek megfelelési dátuma, a 2024 januárjában kitűzött második mérgezőközpont megfelelőségi dátumra összpontosítva.

Csak ipari felhasználású keverékek – az átmeneti időszak, az információs követelmények, az egyedi képletazonosító (UFI) használata, valamint a megfelelőséghez rendelkezésre álló eszközök és támogatás.

Csak ipari felhasználású keverékek: Ezeket a keverékeket kizárólag ipari telephelyeken használják, és fogyasztói vagy professzionális felhasználók számára nem hozzáférhetők végtermékként vagy hígított formában. Például egy autófesték, amelyet csak ipari telephelyen használnak, csak ipari felhasználású keverék.

Átmeneti időszak: A 2024. évi megfelelési dátum előtt a nemzeti benyújtási rendszereken keresztül már bejelentett ipari felhasználású keverékek részesülhetnek átmeneti időszakból 2025. január 1-ig. Azonban a keverék összetételében, termékazonosítóiban, osztályozásában vagy toxikológiai információiban ezalatt végrehajtott bármilyen módosításra. harmonizált formátumú bejelentést igényelnek a piaci bevezetés előtt.

Információs követelmények: A harmonizált információs követelmények magukban foglalják a teljes kémiai összetételt, a toxikológiai információkat, a termékadatokat és az egyedi képletazonosítót (UFI), a CLP-rendelet VIII. mellékletében leírtak szerint.

Korlátozott benyújtás ipari felhasználású keverékekhez: Az ipari felhasználású keverékeknél lehetőség van „korlátozott beadásra”, ahol a biztonsági adatlapon szereplő összetételre vonatkozó információk felhasználhatók. Az értesítésben azonban szerepelnie kell egy kapcsolattartó személynek, aki incidens esetén teljes összetételi adatokat biztosít.

UFI a bejelentésben és a címkézésben: A bejelentést igénylő veszélyes keverékeknél UFI-t kell feltüntetni mind a mérgezési központ értesítésében (PCN), mind a termék címkéjén. Ha veszélyes keveréket kizárólag ipari telephelyen használnak, az UFI-t csak a Biztonsági adatlap 1.1. pontjában lehet feltüntetni. Ha ugyanaz a keverék elérhető a fogyasztói vagy szakmai felhasználók számára, az UFI-t fel kell tüntetni a címkén.

Fő felhasználás az EuPCS-ből: A keverék fő tervezett felhasználását az Európai Termékkategorizációs Rendszer (EuPCS) legrelevánsabb kategóriájának kiválasztásával határozzák meg. Adott esetben másodlagos felhasználások is szerepelhetnek. A termékkategória hozzárendelésével kapcsolatos nehézségek esetén az iparági szövetségek vagy az ügyfélszolgálat ajánlásokat vagy segítséget nyújthat az EuPCS módosításának kéréséhez.

A kizárólag ipari felhasználású keverékek megfelelési határideje, 2024. január, szükségessé teszi a CLP-rendelet VIII. mellékletében körvonalazott harmonizált tájékoztatási követelmények betartását. A vállalatoknak biztosítaniuk kell a megfelelést, és a rendelkezésre álló eszközöket és támogatást kell használniuk a sikeres bejelentés megkönnyítése érdekében. A jelentés hangsúlyozza a kizárólag ipari felhasználású keverékek és az ipari felhasználású keverékek közötti különbségtételt, az átmeneti időszakot, az UFI-k szerepét, valamint a termék pontos kategorizálásának szükségességét az EuPCS szerint.

Link a teljes cikkhez: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/compliance-date-for-industrial-use-only-mixtures-approaching-january-2024

Ekotox PCN weboldal: https://ekotox.hu/mergezesi-kozpont-ertesitesei/