A króm(VI)-ra vonatkozó korlátozási javaslat több anyag bevonása érdekében 

A króm(VI)-ra vonatkozó korlátozási javaslat több anyag bevonása érdekében 

ECHA/NR/24/13

Az Európai Bizottság felszólította az ECHA-t, hogy terjessze ki a REACH korlátozási javaslatának hatályát legalább 12 króm(VI)-anyagra.

Helsinki, 2024. május 8. – Az ECHA aktualizált megbízást kapott  a Bizottságtól a króm(VI)-anyagok esetleges korlátozására vonatkozó javaslat elkészítésére. Ez a frissítés kiegészíti az eredeti, 2023. szeptemberi kérelmet, amely a REACH engedélyezési jegyzékében jelenleg szereplő két bejegyzésre, nevezetesen a króm-trioxidra (16. bejegyzés) és a krómsavakra (17. bejegyzés) összpontosított.

Az aktualizált felhatalmazás immár tartalmazza a REACH engedélyezési jegyzékének 16–22. és 28–31. bejegyzésében meghatározott króm(VI)-anyagokat. Ezenkívül az ECHA-t felkérték, hogy a korlátozási javaslatban vegye figyelembe az engedélyezési jegyzékben nem szereplő egyéb króm(VI)-anyagokat, különösen a bárium-kromátot (EK-szám: 233-660-5). Ezek az anyagok kockázatot jelenthetnek a munkavállalókra és a lakosságra, ha engedélyköteles króm(VI)-anyagok helyettesítésére használják őket.

Tekintettel a szélesebb hatályra, az ECHA 2025. április 11-ig benyújtja a korlátozási javaslatot.

ECHA hírek linkje: https://echa.europa.eu/sk/-/restriction-proposal-on-chromium-vi-to-cover-more-substances

Ekotox Chemicals Management weboldal: https://ekotox.eu/chemicals-management/

REACH Konferencia 2024: REACH konferencia 2024 – Ekotox képzés

Az alapvető felhasználás fogalma a vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban

Az alapvető felhasználás fogalma a vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban

A vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban az alapvető felhasználás fogalma olyan keret, amelynek célja annak meghatározása, hogy bizonyos anyagok használata mikor szükséges a társadalmi szükségletek kielégítéséhez. Célja, hogy egyensúlyt teremtsen az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi aggályok és a társadalmi igények között. Ez a koncepció magában foglalja az egészség, a biztonság vagy a társadalmi működés szempontjából kritikus felhasználások azonosítását, valamint az alternatívák rendelkezésre állásának értékelését is.  
Strukturált értékelések révén ki lehet szűrni a nem alapvető felhasználásokat, ami egyszerűsíti a szabályozási folyamatokat és elősegíti a biztonságosabb alternatívákra való áttérést. E koncepció végrehajtása megköveteli az egyes jogszabályi kereteken belüli konkrét kritériumok és eljárások gondos mérlegelését annak érdekében, hogy biztosítani lehessen hatékonyságát és alkalmazhatóságát a különböző ágazatokban. 

1. A legkárosabb anyag használata szükséges az egészség vagy biztonság szempontjából a következő elemek közül egy vagy több tekintetében:
– A betegség és hasonló egészségügyi problémák kezelése;- Az emberi vagy állati élet és egészség alapvető feltételeinek fenntartása;- Egészségügyi válságok és vészhelyzetek kezelése;- A személyes biztonság biztosítása;- A közbiztonság biztosítása. 

2. A legkárosabb anyag használata kritikus fontosságú a társadalom működése szempontjából az alábbi elemek közül egy vagy több tekintetében:– Olyan erőforrások vagy szolgáltatások biztosítása, amelyeknek a társadalom működéséhez továbbra is szolgálatban kell maradniuk;- Erőforrások, például infrastruktúra és felszerelések biztosítása a társadalom védelmének és biztonságának biztosítása érdekében a hagyományos, nem hagyományos és hibrid fenyegetésekkel szemben;- A természeti válságok és katasztrófák társadalmi kockázatainak és hatásainak kezelése;- A természeti környezetvédelem;- tudományos kutatás és fejlesztés végzése;- a kulturális örökség védelme. 


Oldal Ekotox ESSENTIAL USE: 
ECHA: A vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban a nem helyettesíthető felhasználás koncepciójára vonatkozó irányadó kritériumok és elvek
REACH konferencia 2024: REACH konferencia 2024 – Ekotox képzés

Az ivóvízről szóló irányelv

Az ivóvízről szóló irányelv

Az Európai Bizottság hat új jogi aktust tett közzé az ivóvíz-irányelv keretében. Ezek határozzák meg az anyagokra vonatkozó minimális higiéniai követelmények és az ivóvízzel érintkező termékek tanúsításának keretét.

Ez az új szabályozási keret a következőket tartalmazza:

• Az ivóvízzel érintkező gyártási anyagokban való felhasználásra engedélyezett kiindulási anyagok, anyagösszetételek és összetevők európai pozitív listái.

  • Kockázatértékelési módszerek és tájékoztatási követelmények a pozitív listákra felvehető kiindulási anyagok, anyagösszetételek és összetevők felülvizsgálatára.  

• A pozitív listák frissítésére vonatkozó közigazgatási eljárások.2025 végén a gazdasági szereplők és a nemzeti hatóságok megkezdhetik az ECHA értesítését azon szándékukról, hogy módosításokat javasolnak az európai pozitív listákhoz.  2026 végétől megkezdhetik az ECHA-hoz új bejegyzések felvételére, valamint az európai pozitív listákon meglévő bejegyzések módosítására vagy törlésére irányuló kérelmeiket.


Az európai pozitív listák: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202400367#msdynttrid=6_Z9sTlh8PoLztrQtvysrxrmCVrOQCTxjZpy8JpfjFw

Az Ekotox Chemicals Management weboldala: https://ekotox.hu/vegyianyag-kezeles/

REACH konferencia 2024: REACH konferencia 2024 – Ekotox képzés

A vegyi szennyezés mozgatórugóinak és hatásainak az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által végzett közös európai szintű értékelése 

A vegyi szennyezés mozgatórugóinak és hatásainak az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által végzett közös európai szintű értékelése 

Echa/NR/24/11 

A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia a toxikus anyagoktól mentes környezet felé tart(CSS), és a vegyi anyagokról szóló jogszabályok két átfogó célját öleli fel: a veszélyes vegyi anyagok és mérgező hatásaik által az embereket és a bolygót érő károk megelőzését, valamint az uniós ipar támogatását a biztonságos és fenntartható vegyi anyagok előállításában. 

A CSS egyik intézkedéseként az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA), az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) és az Európai Bizottság (EB) e célok támogatása érdekében kidolgozta a vegyi anyagokra vonatkozó mutatórendszert. A keret célja a vegyi szennyezés mozgatórugóinak és hatásainak nyomon követése, valamint a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok hatékonyságának mérése.  

A keretrendszer online irányítópultja itt érhető el:  

https://www.eea.europa.eu/en/european-zero-pollution-dashboards/chemicals-strategy-for-sustainability

Az ECHA hírportálja: https://echa.europa.eu/hu/-/eu-agencies-more-work-needed-to-make-chemicals-safe-and-sustainable 

Az Ekotox Chemicals Management weboldala: https://ekotox.hu/vegyianyag-kezeles/  

REACH konferencia 2024: REACH konferencia 2024 – Ekotox képzés 

EU módosít az egyes nanoanyagok kozmetikai termékekben való felhasználásában

EU módosít az egyes nanoanyagok kozmetikai termékekben való felhasználásában

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/858 RENDELETE (2024. március 14.) az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sztirol/akrilát kopolimer, a nátrium-sztirol/akrilát kopolimer, a réz, a rézkolloid, a hidroxiapatit, az arany, az aranykolloid, az arany-tioetilamino-hialuronsav, az acetil-heptapeptid-9 aranykolloid, a platina, a platinakolloid, az acetil-tetrapeptid-17 platinakolloid és az ezüstkolloid nanoanyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról

Az Fogyasztók Biztonságával Foglalkozó Tudományos Bizottság a kozmetikai termékekben található nanoanyagok biztonságosságáról folytatott vizsgálata megállapítja, hogy az említett nanoanyagok kozmetikai termékekben való felhasználásuk esetén egészségügyi kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára.

A hidroxiapatit felhasználása kozmetikai termékekben

BIZOTTSÁG (EU) 2024/858 RENDELETE: Rendelet – EU – 2024/858 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Ekotox Kozmetikai weboldal: https://ekotox.eu/cosmetics-2/

A 21. ATP hatása a CLP-rendeletre 

A 21. ATP hatása a CLP-rendeletre 

A legújabb frissítés, az osztályozási, címkézési és csomagolási (CLP) rendelet 21. kiigazítása a műszaki fejlődéshez (ATP) már érvényben van. Ez a felülvizsgálat jelentős változásokat hoz a veszélyes vegyi anyagok osztályozásában és címkézésében, célja a biztonsági intézkedések megerősítése, valamint az emberi egészség és a környezet védelme. 

A 21. ATP kiigazítás CLP-rendeletbeli legfontosabb kiemelései a következők: 

1. Átdolgozott osztályozási kritériumok: Frissített kritériumokat vezetnek be annak biztosítására, hogy a veszélyes vegyi anyagok osztályozása megfeleljen a legújabb tudományos ismereteknek és a nemzetközi szabványoknak. 

2. Harmonizált címkézési követelmények: A címkézési követelmények változásainak célja, hogy világosabb és szabványosabb információkat nyújtsanak a kémiai veszélyekről, elősegítve a biztonságosabb kezelést és tárolást. 

3. Frissített veszélyekkel kapcsolatos kommunikáció: A fokozott veszélyekkel kapcsolatos kommunikáció új piktogramok és figyelmeztető mondatok bevezetésével érhető el, javítva a vegyi termékekre vonatkozó biztonsági információk egyértelműségét és hatékonyságát. 

A VI. melléklet harmonizált osztályozása 2025. szeptember 1-től lesz alkalmazandó az EU-ban (és Észak-Írországban). 

Jelentős eltérés mutatkozik az EU és az Egyesült Királyság között a 28 hozzáadott és 24 módosított anyag tekintetében, ami kihívást jelent a mindkét piacon kereskedő vállalatok számára a biztonsági adatlapok és címkék kezelése terén. 

Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége a 21. ATP to CLP-rendelet vegyianyag-kezelési folyamataira gyakorolt ​​hatásának megértéséhez, forduljon hozzánk bizalommal a következő címen: ekotox@ekotox.hu.  

RENDELET (EU) 2024/197: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400197  

Ekotox Vegyianyag-kezelési weboldal: https://ekotox.hu/vegyianyag-kezeles/  

Retinol, retinil-acetát, retinil-palmitát (A-vitamin) + egyéb kozmetikai termékekben korlátozott anyagok

Retinol, retinil-acetát, retinil-palmitát (A-vitamin) + egyéb kozmetikai termékekben korlátozott anyagok

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/996 RENDELETE (2024. április 3.) az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az A-vitamin, genistein, daidzein, kojicsav, alfa-arbutin és arbutin, valamint bizonyos anyagokról, amelyek potenciálisan endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek a kozmetikai termékekben

Az EU korlátozza az A-vitamin, az alfa-arbutin és az arbutin, a genistein, a daidzein, a kojicsav, a triklokarbán és a triklozán használatát a kozmetikai termékekben

IRÁNYELV (EU) 2024/996: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400996 Ekotox Kozmetikai Weboldal: Cosmetics – Ekotox EU

PCN Control – az ECHA végrehajtási fóruma 

PCN Control – az ECHA végrehajtási fóruma 

Az ECHA végrehajtási fóruma egy projektet készít elő annak ellenőrzésére, hogy a szállítók tájékoztatták-e a mérgezési központokat a veszélyes vegyi keverékekről. A mérgezési központok értesítései lehetővé teszik a megfelelő vészhelyzeti reagálást. 

Az ellenőrzések célja az emberi egészség védelme annak a követelménynek a végrehajtásával, hogy a vegyi anyagok szállítói tájékoztassák a nemzeti hatóságokat a veszélyes keverékekről. A nemzeti hatóságok ezt az információt továbbítják a mérgezési központoknak, hogy vészhelyzet esetén tájékoztassák a polgárokat vagy az egészségügyi személyzetet. A mérgezési központoknak elegendő információval kell rendelkezniük a veszélyes keverékekről annak biztosítására, hogy a vészhelyzeti reagálás tájékozott és megfelelő legyen. 

Az ellenőrök ellenőrzik a jelentés kézhezvételét, és ellenőrzik a keverékek címkéit, és szükség esetén a biztonsági adatlapokat. A teszt pontos terjedelmét a következő hónapokban határozzák meg. 

A projekt ellenőrzései 2025 januárjában kezdődnek, és hat hónapig tartanak. A projekt jelentését 2025 végén teszik közzé. 

ECHA weboldal: https://echa.europa.eu/sk/-/enforcement-authorities-will-check-poison-centre-notifications 

Ekotox PCN & UFI weboldalak: https://ekotox.eu/ufi-pcn/ 

Ólom a munkahelyen: új OEL-ek és BEL-ek az ólomra és szervetlen vegyületeire vonatkozóan

Ólom a munkahelyen: új OEL-ek és BEL-ek az ólomra és szervetlen vegyületeire vonatkozóan

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2024/869 IRÁNYELVE

  1. március 13-tól
    a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek az ólomra és szervetlen vegyületeire, valamint a diizocianátokra vonatkozó határértékek tekintetében történő módosításáról.
    A Parlament negyven év után először fogadott el új ólomterhelési határértékeket.
    A módosítás csökkenti az ólom és szervetlen vegyületeinek OEL- és BEL-értékeit, valamint kötelező OEL- és BEL-értékeket vezet be a diizocianátok esetében.

IRÁNYELV (EU) 2024/869: Directive (EU) 2024/869 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 98/24/EC as regards the limit values for lead and its inorganic compounds and for diisocyanates (europa.eu)

Ekotox Vegyianyag-kezelési weboldal: https://ekotox.eu/chemicals-management/

REACH Konferencia 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training

Diizocianátok a munkahelyen: OEL-ek és BEL-ek az ólomra és szervetlen vegyületeire vonatkozóan

Diizocianátok a munkahelyen: OEL-ek és BEL-ek az ólomra és szervetlen vegyületeire vonatkozóan

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2024/869 IRÁNYELVE 

 2024. március 13-án 

az ólomra és szervetlen vegyületeire, valamint a diizocianátokra vonatkozó határértékek tekintetében a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 98/24/EK tanácsi irányelv módosításáról 

Az Európai Parlament először fogadott el új expozíciós határértékeket a diizocianátokra vonatkozóan. 

IRÁNYELV (EU) 2024/869: Directive (EU) 2024/869 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 98/24/EC as regards the limit values for lead and its inorganic compounds and for diisocyanates (europa.eu)

Ekotox Vegyianyag-kezelési weboldal: https://ekotox.eu/chemicals-management/

REACH Konferencia 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training