Az Európai Bizottság intézkedéseket fogadott el a szándékosan hozzáadott mikroműanyag korlátozására

Az Európai Bizottság intézkedéseket fogadott el a szándékosan hozzáadott mikroműanyag korlátozására

Az Európai Bizottság intézkedéseket fogadott el a szándékosan hozzáadott mikroműanyag korlátozására

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2055 RENDELETE (2023. szeptember 25.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról a szintetikus polimerek és mikrorészecskék tekintetében

Az elfogadott korlátozás a mikroműanyagok tág meghatározását alkalmazza – minden olyan, öt milliméternél kisebb szintetikus polimer részecskére vonatkozik, amely szerves, oldhatatlan és ellenáll a lebomlásnak. A cél az, hogy minél több termékből csökkentsük a szándékos mikroműanyagok kibocsátását. Néhány példa a korlátozás hatálya alá tartozó általános termékekre:

•Mesterséges sportfelületeken használt szemcsés kitöltőanyag – a szándékos mikroműanyagok legnagyobb forrása a környezetben;

•Kozmetikumok, ahol a mikroműanyagokat többféle célra használják, például hámlasztásra (mikrogyöngyök) vagy meghatározott textúra, illat vagy szín létrehozására;

•Mosószerek, öblítők, csillámok, műtrágyák, növényvédő szerek, játékok, gyógyszerek és orvosi eszközök, hogy csak néhányat említsünk.

Az ipari telephelyeken használt, vagy a használat során mikroműanyagot nem kibocsátó termékek kivételt képeznek az értékesítési tilalom alól, de gyártóiknak utasításokat kell adniuk a termék használatára és ártalmatlanítására vonatkozóan a mikroműanyag-kibocsátás megelőzése érdekében.

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következőképpen módosul:

(1) A szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

‘78. Szintetikus polimer mikrorészecskék: szilárd polimerek, amelyek megfelelnek mindkét alábbi feltételnek:

a) részecskék tartalmazzák, és ezeknek a részecskéknek legalább 1 tömeg%-át teszik ki; vagy folytonos felületi bevonatot építenek a részecskékre;

b) az a) pontban említett részecskék legalább 1 tömegszázaléka megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

i. a részecskék minden mérete 5 mm vagy annál kisebb;

(ii) a részecskék hossza 15 mm vagy annál kisebb, és hosszuk és átmérőjük aránya nagyobb, mint 3.

A következő polimerek nem tartoznak ebbe a megjelölésbe:

a) olyan polimerek, amelyek a természetben lezajlott polimerizációs folyamat eredményeként jöttek létre, függetlenül attól az eljárástól, amelyen keresztül kivonták őket, és amelyek kémiailag nem módosított anyagok;

b) olyan polimerek, amelyek a 15. függelék szerint bizonyítottan lebomlanak;

c) a 16. függeléknek megfelelően 2 g/l-nél nagyobb oldhatóságú polimerek;

d) olyan polimerek, amelyek kémiai szerkezetükben nem tartalmaznak szénatomot.

A BIZOTTSÁG RENDELETE (EU) 2023/2055: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055

Az ECHA mikroműanyag weboldala: https://echa.europa.eu/en/hot-topics/microplastics

Ekotox vegyianyag-kezelési weboldalak: https://ekotox.eu/chemicals-management/

Ekotoxtréning: https://ekotoxtraining.com/