BIZTONSÁGI ADATLAP 2022 – ne hagyja ki a határidőt!

BIZTONSÁGI ADATLAP 2022 – ne hagyja ki a határidőt!

BIZTONSÁGI ADATLAP 2022 – ne hagyja ki a határidőt!

EKOTOX Pozsony

2022.Augusztus 24.

Nincsenek hozzászólások
A biztonsági adatlapok (SDS) a vegyi anyagok és keverékek veszélyeiről,valamint az emberei egészségre és a környezetre jelentett kockázatokról szóló információk közlésére szolgáló dokumentumok.

Az Európai Bizottság módosította a REACH II mellékletét a biztonsái adatlapok (SDS) összeállításáról.
A Bizottság EU 2020(878) Rendelet 2020. június 18-án , mellékletének módosításáról szóló, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006 EK rendelet európai parlamenti és tanácsi rendelet REACH II.

  1. december 31. napját követően az összes biztonsági adatlapot frissíteni kell az új követelményeknek megfelelően:
    Az új követelmények közé tartozik:
  • A biztonsági adatlap összehangolása az ENSZ vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere (GHS) 7. és 8. változatásval
  • Az egyedi képletazonosítók (UFI-k) felvétele az I-es szakaszba ( az EU 2017/542) rendelettel összhangban)
  • További információs követelmények a nanoformaként forgalomba hozott anyagokra (at EU) 2018/1881 rendelettel összhangban, valamint az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokra és keverékekre vonatkozóan.
  • a fajlagos koncentrációs határértékek (SCL) a szorzótényezők és az akut tokixitási becslések (ATE) hozzáadása, ha rendelkezésre állnak, a CLP 1272/2008 szerint.

A biztonsági adatlap felülvizsgálaton áátesett fő részei az 1.,2.,3.,9.,11 és 12.
Az Ekotox központok SDS weboldalai : https://ekotox.eu/safety-data-sheet-sds/