EkotoxInfo 1/2023

EkotoxInfo 1/2023

EkotoxInfo 1/2023

Javasoljuk, hogy olvassa el az EkotoxInfo vegyipari jogszabályi hírek aktuális számát. Az EkotoxInfo 2023. januári összefoglalójában a következő témákat találja:

 1. REACH jelöltlista +9 = 233 bejegyzés
 2. PFAS korlátozási javaslat
 3. 2,4-dinitrotoluol korlátozási javaslat
 4. Kémiai Szennyezés Nemzetközi Testülete (IPCP)
 5. Fémek és szervetlen anyagok ágazati megközelítése (MISA)
 6. Az EU RoHS Pack-23 mentességi ajánlásai közzétéve
 7. Biocidek – SPC-szerkesztő – IUCLID

A REACH konferenciát Pozsonyban tartják 2023. május 22-23


 1. REACH jelöltlista + 9 = 233 bejegyzés

Az ECHA kilenc vegyi anyagot vett fel a jelöltlistára veszélyes tulajdonságaik miatt.

A REACH értelmében a vállalatoknak jogi kötelezettségeik vannak, ha anyaguk – akár önmagában, akár keverékekben vagy árucikkekben – szerepel a jelöltlistán.

Az Ekotox REACH weboldalai: https://ekotox.eu/news/reach-candidate-list-233-entries/

 1. PFAS korlátozási javaslat

ECHA: Dánia, Németország, Hollandia, Norvégia és Svédország nemzeti hatóságai javaslatot nyújtottak be az ECHA-nak a per- és polifluoralkil anyagok (PFAS) REACH szerinti korlátozására. Az ECHA 2023. február 7-én teszi közzé a részletes javaslatot, amely az EU történetének egyik legszélesebb köre.

Az ECHA REACH PFAS korlátozásokkal kapcsolatos weboldalai:

https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18663449b

 1. 2,4-dinitrotoluol korlátozási javaslat

ECHA: A 2,4-dinitrotoluol kockázatértékelési és társadalmi-gazdasági elemzési bizottságának összeállított véleménye (EC 204-450-0, CAS 121-14-2) elérhető.

Az ECHA REACH 2,4-dinitrotoluol korlátozására vonatkozó weboldalak:

https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e185d7af0bEkotox

 1. Kémiai Szennyezés Nemzetközi Testülete (IPCP)

2022-ben az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Közgyűlése (UNEA) úgy döntött, hogy tudományos-politikai testületet hoz létre a vegyi anyagok és hulladékok megfelelő kezeléséhez, valamint a szennyezés megelőzéséhez.

A hatály egy lehetséges megfogalmazása a következő lehet: „A vegyi anyagok, a hulladék és a szennyezés, valamint a kapcsolódó hatások megfelelő kezelésével kapcsolatos tudomány-politikai interfész megerősítése globális és regionális szinten az emberi és az ökoszisztéma egészségének védelme érdekében”.

A tudománypolitikai testülettel foglalkozó ad hoc nyílt végű munkacsoport (OEWG-1.2) első ülésszaka Bangkokban, Thaiföldön kerül megrendezésre 2023. január 30. és február 3. között.

Az IPCP fehér könyv weboldala:

https://www.ipcp.ch/activities/ipcp-white-paper-on-the-scope-and-functions-of-the-future-science-policy-panel

5. Fémek és szervetlen anyagok ágazati megközelítése (MISA)

A négyéves fémek és szervetlen anyagok ágazati megközelítési programja (MISA) 2022 végén zárult. Megjelent az ECHA, az Eurometaux és a 29 ipari szövetség között a fémspecifikus műszaki és tudományos kérdések megoldása érdekében folytatott együttműködés eredményeit összefoglaló zárójelentés.A MISA zárójelentésének weboldala: https://echa.europa.eu/documents/10162/7000431/misa_final_report_en.pdf/?utm_campaign=5f215996711b560001f4f482&utm_content=cmessre482&utm_content=63_bsource1f7marham

6. Az EU RoHS Pack-23 mentességi ajánlásai közzétéve

Új jelentést tettek közzé, amely ajánlásokat tartalmaz az általánosan használt uniós RoHS-mentességekről2022. december 19-én megjelent egy jelentés, amely összefoglalja az uniós RoHS-mentességek értékelését, és javaslatot tesz arra, hogy az Európai Bizottság milyen lépéseket tegyen e mentességekkel kapcsolatban.A Fraunhofer-Institute for Reliability and Microintegration (IZM), az Egyesült Nemzetek Képzési és Kutatási Intézete (UNITAR) és a BIO közös erőfeszítésével az EU RoHS-irányelvének III. melléklete alóli tizenkét, Pack-23 mentességet vizsgáltak meg. Innovációs szolgáltatások (Bio IS).A 2011/65/EU irányelv szerinti mentességek értékelése https://rohs.biois.eu/index.html

7. Biocidek – SPC-szerkesztő – IUCLIDA

biocid termék engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell a termékjellemzők összefoglalóját (SPC). Eddig ez a fájl az SPC Editor segítségével készült.A jövőben ez megváltozik, és az SPC elkészítéséhez az IUCLID-t kell használnia. Az átállásra való felkészüléshez az ECHA honlapján már találhat támogató anyagokat. Nézd meg!Az ECH SPC weboldalai: https://echa.europa.eu/sk/support/dossier-submission-tools/spc-editor?utm_campaign=5b9f6f42c09d200001046698&utm_content=63bd7832162dac0001fmarps=insource7&05c0001f


 • A REACH konferenciát Pozsonyban tartják 2023. május 22-23Az Ekotox Központok a Cefic, Eurometaux, EPMF partnereivel és képviselőivel, akik szívesen részt vesznek a REACH Pozsonyi Konferencián 2023, örömmel jelentik be a konferencia megvitatásának témáit: kérjük, tekintse meg a REACH Conference 2023 weboldalait:
 • Webináriumok 2023: https://ekotoxtraining.com/

EKOTOX KÖZPONTOK – elsősorban a termékek (árucikkek), keverékek és vegyi anyagok EU-piaci jogszabályi előírásaira, veszély- és kockázatértékelésre fókuszáló tanácsadó és tanácsadó csoport. Szabályozási területek széles skáláját fedjük le, hogy segítsük ügyfeleinket abban, hogy megfeleljenek az EU piacán termékeikre vonatkozó speciális követelményeknek.

EKOTOX KÖZPONTOK:

Ekotox Hungary Kft., MAGYARORSZÁG

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CSEHIA

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., LENGYELORSZÁG

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SZLOVÁKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAJNA


EKOTOX CENTRES tanácsadási támogatás https://ekotox.eu/