REACH jelöltlista = 233 tétel

REACH jelöltlista = 233 tétel

REACH jelöltlista = 233 tétel

Helsinki, 2023. január 17. – Az ECHA kilenc vegyi anyagot vett fel a jelöltlistára veszélyes tulajdonságaik miatt. Használják például égésgátlókban, festékekben és bevonatokban, tintákban és tonerekben, bevonótermékekben, lágyítókban, valamint cellulóz- és papírgyártásban.

  1. január 17-én a jelöltlistára felvett bejegyzések:

1,1′-[etán-1,2-diil-biszoxi]-bisz[2,4,6-tribróm-benzol]           253-692-3                               37853-59-1

2,2′,6,6′-tetrabróm-4,4′-izopropilidén-difenol         201-236-9 79-94-7

4,4′-szulfonil-difenol              201-250-5                               80-09-1

Bárium-dibór-tetraoxid     237-222-4         13701-59-2

Bisz(2-etil-hexil)-tetrabróm-ftalát, amely magában foglalja az egyes izomereket és/vagy ezek kombinációit        –           –

Izobutil-4-hidroxi-benzoát     224-208-8                4247-02-3

Melamine         203-615-4  108-78-1

Perfluor-heptánsav és sói – –

2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-propan-2-il)morfolin és 2,2 reakciótömege, 3,3,5,5,6,6-oktafluor-4-(heptafluorpropil)morfolin  473-390-7 –

Az ECHA tagállami bizottsága megerősítette ezen anyagok felvételét a jelöltlistára. A jelöltlistán jelenleg 233 bejegyzés található – némelyik vegyi anyagcsoport, így az érintett vegyi anyagok összesített száma magasabb.

Ezek az anyagok a jövőben felkerülhetnek az engedélyezési listára. Ha egy anyag szerepel a listán, annak használata tilos, kivéve, ha a vállalatok engedélyért folyamodnak, és az Európai Bizottság felhatalmazza őket a használat folytatására.

A jelöltlista következményei 

A REACH értelmében a vállalatoknak jogi kötelezettségeik vannak, ha anyaguk – akár önmagában, akár keverékekben vagy árucikkekben – szerepel a jelöltlistán.

A jelöltlistán szereplő anyagokat 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazó árucikkek szállítóinak tájékoztatást kell adniuk vásárlóiknak és fogyasztóiknak a biztonságos használatuk érdekében. A fogyasztóknak jogukban áll megkérdezni a szállítókat, hogy az általuk vásárolt termékek tartalmaznak-e különösen veszélyes anyagokat.

Az árucikkek importőreinek és gyártóinak a listára való felvételétől (2023. január 17-től) számított hat hónapon belül értesíteniük kell az ECHA-t, ha árucikkük jelöltlistán szereplő anyagot tartalmaz. A jelöltlistán szereplő, önmagukban vagy keverékekben szállított anyagok szállítóinak biztonsági adatlapot kell biztosítaniuk vásárlóik számára.

A hulladékokról szóló keretirányelv értelmében a vállalatoknak akkor is értesíteniük kell az ECHA-t, ha az általuk gyártott árucikkek 0,1 tömegszázalék feletti koncentrációban tartalmaznak különösen veszélyes anyagokat. Ezt az értesítést az ECHA a termékekben található veszélyes anyagok adatbázisában (SCIP) teszik közzé.

Az ECHA News weboldala: https://echa.europa.eu/-/echa-adds-nine-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Az Ekotox REACH rendelet weboldalai: https://ekotox.eu/reach-regulation/

Képzések, webináriumok, REACH Konferencia 2023: https://ekotoxtraining.com/