PCN Control – az ECHA végrehajtási fóruma 

PCN Control – az ECHA végrehajtási fóruma 

PCN Control – az ECHA végrehajtási fóruma 

Az ECHA végrehajtási fóruma egy projektet készít elő annak ellenőrzésére, hogy a szállítók tájékoztatták-e a mérgezési központokat a veszélyes vegyi keverékekről. A mérgezési központok értesítései lehetővé teszik a megfelelő vészhelyzeti reagálást. 

Az ellenőrzések célja az emberi egészség védelme annak a követelménynek a végrehajtásával, hogy a vegyi anyagok szállítói tájékoztassák a nemzeti hatóságokat a veszélyes keverékekről. A nemzeti hatóságok ezt az információt továbbítják a mérgezési központoknak, hogy vészhelyzet esetén tájékoztassák a polgárokat vagy az egészségügyi személyzetet. A mérgezési központoknak elegendő információval kell rendelkezniük a veszélyes keverékekről annak biztosítására, hogy a vészhelyzeti reagálás tájékozott és megfelelő legyen. 

Az ellenőrök ellenőrzik a jelentés kézhezvételét, és ellenőrzik a keverékek címkéit, és szükség esetén a biztonsági adatlapokat. A teszt pontos terjedelmét a következő hónapokban határozzák meg. 

A projekt ellenőrzései 2025 januárjában kezdődnek, és hat hónapig tartanak. A projekt jelentését 2025 végén teszik közzé. 

ECHA weboldal: https://echa.europa.eu/sk/-/enforcement-authorities-will-check-poison-centre-notifications 

Ekotox PCN & UFI weboldalak: https://ekotox.eu/ufi-pcn/