35 veszélyes vegyianyag lett hozzáadva az előzetes tájekoztatáson alapuló hozzajárulásról szóló rendelethez

35 veszélyes vegyianyag lett hozzáadva az előzetes tájekoztatáson alapuló hozzajárulásról szóló rendelethez

35 veszélyes vegyianyag lett hozzáadva az előzetes tájekoztatáson alapuló hozzajárulásról szóló rendelethez

Az EU előzetes tájekoztatásárol szóló rendeletének módosítását követően az uniós exportőröknek ezentúl 35 további veszélyes vegyi anyag exportálására vonatkozó szándékát kell bejelentenie. Az új szabályok 2023. november 1-j én lépnek hatályba.

Az export bejelentésén felül a legtöbb ilyen vegyi anyaghoz az importáló ország kifejezett beleegyezésére is szükség lesz, mieIőtt a kivitelre sor kerülhet. Ezen kívül négy vegyianyag esetében, amelyre korábban csak kiviteli bejelentés vonatkozott, mostantól szintén kifejezett hozzájárulásra lesz szükseg.

A Bizottság 2023/1656 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. június 16.) a 649/2012/EU európai parlamenti es tanácsi rendeletnek a peszticidek és ipari vegyi anyagok jegyzékbe vétele tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.210.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A210%3ATOC

ECHA weboldal: https://echa.europa.eu/hu/-/35-hazardous-chemicals-added-to-the-prior-informed-consent-regulation

Ekotox vegyianyag kezelési weboldal: https://ekotox.hu/