Megjelent a formaldehidekre vonatkozó korlátozás

Megjelent a formaldehidekre vonatkozó korlátozás

Megjelent a formaldehidekre vonatkozó korlátozás

Formaldehid korlátozás

A formaldehidekre és a formaldehid-leadó anyagokra vonatkozó korlátozást a Bizottság 2023. július 14-én fogadta el és a Hivatalos Lapban július 17-én jelent meg a 2023/1464 számú rendeletként. Ennek az új bejegyzésnek, a REACH XVII. melléklet 77. számának célja, hogy megtiltsák az olyan formaldehid és formaldehid-leadó anyagokat tartalmazó árucikkek forgalomba hozatalát, amelyek esetében a kibocsátott formaldehid koncentráció meghaladja a 0,062 mg/m-at fa alapú termékek, bútorok és a 0,08mg/m mennyiséget egyéb cikkeknél. Külön rendelkezést említenek a közúti járművek belső tereire vonatkozóan, amelyekben a kibocsátott formaldehid nem haladhatja meg a 0,06 mg/m3-at.

A Bizottság (EU) 2023/1464 rendelete (2023. július 14.) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a formaldehid és a formaldehid-leválasztók tekintetében történő módosításról.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1464/oj

Ekotox Chemical Management weboldalak: https://ekotox.hu/

Ekotoxtréning (webináriumok és online konzultációk): https://ekotoxtraining.com/