A titán-dioxid besorolását megsemmisítették

A titán-dioxid besorolását megsemmisítették

A titán-dioxid besorolását megsemmisítették

Az illetékes francia hatóság 2016-ban nyújtott be az Európai Vegyianyag-ügynökségnek a titán-dioxid rákkeltő anyagként való besorolására. A következő évben az EU Bizottsága elfogadta a 2020/2017-es rendeletet (14 ATP-től CLP-ig) annak a RAC-nak a következményeként, amely a titán-dioxidot a 2. kategóriába tartozó rákkeltő anyagok közé sorolta.

A vegyipari vállalkozások keresetet nyújtottak be a Törvényszékhez a 2020/217 rendelet részleges megsemmisítése iránt. Az ítéletben az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a megtámadott rendeletet a 10 μm-t meg nem haladó aerodinamikai átmérőjú 1% vagy több por alakú titán-dioxid harmonizált osztályozására és címkézésére vonatkozó részében. A Törvényszék elismerte, hogy a RAC nyilvánvaló értékelési hibát követett el, és megállapította, hogy a vitatott osztályozás a címkézés sérti azt a kritériumot, amely szerint egy anyag rákkeltőként való besorolása csak olyan anyagra vonatkozhat, amely rákkeltő tulajdonsággal rendelkezik. Ez a döntés nagyon fontos az ipar számára, mert a titán-dioxidot gyakran használják festékek és bevonatok, műanyagok, papírgyártásban, valamint a kozmetikai iparban a fényvédő kozmetikumok előállításához. Papírban, kozmetikumokban, gyógyszerekben, gyógyászati kellékekben és élelmiszerekben megtalálható.

Döntés:

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&pageIndex=0&docid=268907&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=1912446