EkotoxInfo 11/2022

EkotoxInfo 11/2022

EkotoxInfo 11/2022

EKOTOX KÖZPONTOK

Javasoljuk, hogy az olvassa el az EkotoxIfo kémiai hírek aktuális számát. Az elmúlt hónap összefoglalójában a következő témákat találja:

1.: Minden negyedik olyan anyag, amelyet a REACH-rendeletnek nem megfelelő hulladékból hasznosítottak

2.: A biszfenolokra és kreozotra vonatkozó korlátozási javaslatok állnak rendelkezésre

3.: Szabályozási igényekről szóló jelentések közzététele

4.: Egyes kobaltvegyületekre vonatkozó korlátozási folyamat befejeződött

5.: Az új CLP osztályokról szóló konzultáció lezárult

6.: Bőrszenzibilizáló anyagok fogyasztói keverékekben

7.: Importált anyagok és termékek ellenőrzési programja 2023-2025

8.: Az EGT-országokban elérhető SCIP-adatbázis

9.: A REACH rendelet felülvizsgálatát elhalasztják

10.: Kozmetika – változások a kozmetikumok összetevőiben

11.: Az Európai Bizottság irányelveket tett közzé a biztonságos vegyszerekről

12.: Közösségi gördülő cselekvési terv a 2021-2023 -as időszakra

13.: Az allergének új listája a kozmetikumokban 2023-ban

14.: A biocid termékek hatékonyságára vonatkozó útmutatót frissítették

15.: Emlékeztető a biztonsági adatlapok frissítésére

 

 1. Minden negyedik olyan anyag, amelyet a REACH-rendeletnek nem megfelelő hulladékból hasznosítottak

Az ECHA ellenőrizte, hogy a hulladékból nyert anyagok megfelelnek-e a REACH szerinti anyagregisztráció alóli mentesség feltételeinek. A kapott eredmények azt mutatták, hogy az anyagok 26%-a nem felelt meg az alábbi feltételeknek:

– a hasznosított anyag azonossága a REACH rendeletben regisztrált eredetivel

– a biztonságos használattal kapcsolatos információk elérhetősége

Ekotox hírek: https://ekotox.eu/news/one-in-four-substances-recovered-from-waste-non-compliant-with-reach/

 1. A biszfenolokra és kreozotra vonatkozó korlátozási javaslatok állnak rendelkezésre korlátozási javaslatok közzétéve:

– 4,4’ – izopropilidén-difenol (biszfenol A), valamint egyéb biszfenolok és biszfenol-származékok, amelyek endokrin-romboló tulajdonoságokkal rendelkeznek, Németország által előállított

https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e1853413ea?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221109

és

– kreozot és rokon anyagok, amelyeket Franciaország készített

https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e187fd0b65?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221109

Az Ekotox REACH weboldalai:

https://ekotox.eu/reach-regulation/

 1. Szabályozási igényekről szóló jelentések közzététele

A parabénsavak, sók és észterek csoportjáról szóló jelentés már elérhető

https://echa.europa.eu/documents/10162/3448017/GMT_310_Paraben_acid_salts_and_esters_Report_public_25989_en.pdf/7c9e3c51-a5e7-cba6-f651-9bde1f5ef362?t=1667289050628&utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221109

 1. Restrikciós eljárás egyes kobaltvegyületeken

Egyes kobaltvegyületek javasolt korlátozását átmenetileg nem fogadták el. Az április döntés értelmében a bizottság nem készíthet elő módosításokat a REACH XVII. mellékletéhez. A Bizottság azonban véleményt kért a RAC-tól a kobaltvegyületek foglalkozási expoziíciós határértékeiről, amely az év végéig esedékes

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49954?locale=en

 1. Az új CLP-osztályokról szóló konzultáció lezárult

Október 18-ig tartottak a CLP rendelet felülvizsgálatának részeként új veszélyességi osztályokat beveztő törvénytervezet nyílt nyilvános konzultáció, amelyeken a bizottásg 3 új veszélyességi osztály bevezetésének szükségességét javasolta. A Bizottság most értékeli a pojektekre vonatkozó észrevtételeket, és megkezdi a változások elfogadására irányuló eljárást. Mondja el véleményét (euopa.eu)

 1. Bőrszenzibilizáló anyagok fogyasztói keverékekben Dánia, Franciaország, Németország és Írország arra kérte az érdekelt feleket, hogy nyújtsanak be információkat a fogyasztói keverékekben található bőrszenzibilizáló anyagokkal kapcsolatban.

Az összegyűjtött információkat a fogyasztói keverékekben található bőrszenzibilizáló anyagokkal kapcsolatos szabályozási intézkedések szükségességének felmérésére fogják használni.

Ezt a bizonyítási konzultációs felhívást 2022. október 31- ig meghosszabbították.

Jelenlegi felhívások hozzászólásra:

https://echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220928

 1. Importált anyagok és termékek ellenőrzési programja 2023-2025

Az ellenőrzéseket 2023-2025 – re tervezik, és a tagállamok nemzeti hatóságai vesznek részt rajta. A projekt a REACH-ellenőrök és a vámhatóságok közötti együttűködés továbbfejlesztésén és megerősítésén is dolgozik.

https://ekotox.eu/news/control-program-of-imported-substances-and-products-in-2023-2025/

 1. Az EGT-országokban elérhető SCIP-adatbázis November 7- től az izlandi, liechtensteni és norvégiai vállalatok bejelentéseket nyújthatnak be az ECHA-hoz különösen aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó termékeikről.

Emlékeztetünk arra, hogy az EU-országok esetében az EU-országok esetében 2021 januárjában kezdődött el a SCIP bejelentési kötelezettség. https://echa.europa.eu/pl/-/eea-countries-can-soon-notify-to-scip-database

 1. A REACH rendelet felülvizsgálatát elhalasztják
 2. október 18-án az Európai Bizottság 2023. évi munkaprogramját, ezzel 2023. végére halasztotta a REACH rendelet felülvizsgálatát

https://ekotox.eu/news/revision-of-reach-regulation-to-be-postponed/

 1. Kozmetika-változások a kozmetikumok összetevőiben

Az Európai Bizottság November 10-én új rendeletet adott ki a kozmetikai rendelet mellékleteinek módosításáról. Ez a rendelet a kihirdetését követő huszadik napon – 2022.12.01. – lép hatáyba.

https://ekotox.eu/news/cosmetics-ingredients-changes/

 1. Az Európai Bizottság irányelveket tett közzé a biztonságos vegyszerekről

A vegyi anyagokra vonatkozó stratégiai kutatási és innovációs terv (SRIP) ütemtervet határoz meg az európai zöld megállapodáshoz és kiemeli a kutatás és innováció azon kulcsfonotsságú területeit, amelyek felelősek a biztonságos és fenntartható vegyi anyagok és anyagok létrehozásáért. Megjelent: Útmutató biztonságos és fenntartható anyagokhoz és anyagokhoz (europa.eu)

 1. Közösségi gördülő cselekvési terv a 2021-2023 időszakra-as időszakra

A közösségi gördülő cselekvési terv meghatározza az értékelésre szánt elsőbbségi anyagokat, hogy kezelni lehessen az ezen anyagok gyártásából vagy felhasználásából eredő, az emberi egészséget vagy a környezetet érintő lehetséges kockázatokat. Az értékelés egy anyag felvételéhez vezethet, pl. a CMR, ED, PBT listán és szabályyozzák további felhasználásukat.

https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209

13. Az allergének új listája a kozmetikumokban 2023-ban

A kozmetikai rendelet módosítása kibővíti az allergén anyagok listáját. A projekt már elkészült, megjelenését 2023 első/második negyedévének fordulójára tervezzük.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_6171_00_e.pdf

 1. A biocid termékek hatékonyságára vonatkozó útmutatót frissítették

A biocid termékekről szóló rendelet (BPR) II. kötet – Hatékonysági értékelés és értékelés (B+C.rész) című dokumentumát frissítették. A frissítés lefedi az 1-5. terméktípusok fertőtlenítőszereiről szóló fejezetet. Az 1-4. függeléket is frissítettük a közelmúltban kidolgozott és közzétett európai szabványok alapján.

ae2e9a18-82ee-2340-9354-d82913543fb9 (europa.eu)

 1. Emlékeztető a biztonsági adatlapok frissítésére

Ezúton is szeretnénk emlékeztetni Önöket az aktuális biztonsági adatlapok közelgő frissítési dátumára.

 1. január 1-től minden biztonsági adatlapnak meg kell felelnie az új formátumnak.

https://ekotox.eu/news/safety-data-sheets-2022-dont-miss-the-deadline/


EKOTOX CENTERS tanácsadási támogatás https://ekotox.eu/

Online konzultációk és webináriumok: https://ekotoxtraining.com/