A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia szerinti korlátozási ütemterv I. mellékletének aktualizálásra kerülő anyagok (anyagcsoportok) gördülő jegyzéke, SWD(2022) 128 final

A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia szerinti korlátozási ütemterv I. mellékletének aktualizálásra kerülő anyagok (anyagcsoportok) gördülő jegyzéke, SWD(2022) 128 final

A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia szerinti korlátozási ütemterv I. mellékletének aktualizálásra kerülő anyagok (anyagcsoportok) gördülő jegyzéke, SWD(2022) 128 final

Felülvizsgált változat: 2024. július 1.

A pool meghatározása: A 0. pool olyan anyagokat tartalmaz, amelyek már szerepelnek a korlátozási szándékok nyilvántartásában1, vagy amelyek esetében a Bizottság felkérte az ECHA-t, hogy készítsen korlátozási dokumentációt. A már benyújtott korlátozási dokumentációk nem szerepelnek a 0. csoportban, de az 1. függelékben szerepelnek.

-0. pool – ECHA 69. cikkének (2) bekezdése;

– 0. csoportosulás – tagállamok;

– 1. csoportosulás – A Bizottság várható kérése az ECHA-hoz;

– 1. csoport: – ECHA 69. cikkének (2) bekezdése;– 1. csoport: – tagállamok.

II. melléklet – Korlátozás alatt álló anyagcsoportok mint lehetséges szabályozási irányítási lehetőség

A II. melléklet felsorolja az értékelés alatt álló, korlátozás alá eső anyagokat, mint lehetséges szabályozási irányítási lehetőségeket. Egyelőre még nem született döntés arról, hogy készül-e korlátozás, sem arról, hogy ki nyújtja be a dokumentációt (egy tagállam vagy a Bizottság nevében az ECHA). A II. melléklet listaként is szolgál a hatóságok számára a jövőbeli korlátozási dokumentációkkal kapcsolatos prioritásaik kidolgozásához. Az 1. csoporthoz hasonlóan egyes anyagok (anyagcsoportok) esetében a CLP-rendelet szerinti osztályozás vagy a REACH szerinti SVHC-azonosítás lehet a következő szabályozási intézkedés, amelyet potenciálisan korlátozás követhet.

Az anyagokat különböző okok miatt sorolják fel a II. mellékletben. Ide tartoznak azok az anyagok (anyagcsoportok), amelyekre:

 – az ECHA szabályozási szükségletekre vonatkozó értékelése korlátozást javasol lehetséges szabályozási irányítási lehetőségként;

 – az ECHA a 69. cikk (2) bekezdésével összhangban a korlátozást szabályozási nyomonkövetési intézkedésként azonosította;

– A tagállamok, a Bizottság vagy a tagállamokat, a Bizottságot és az ECHA-t bevonó munkacsoportok előzetes értékelései arra utalnak, hogy a korlátozás potenciálisan megfelelő szabályozási irányítási lehetőség lehet;

– A felülvizsgálati jelentések vagy korábbi értékelések azt mutatják, hogy szükség lehet egy korlátozás felülvizsgálatára (pl. ólom a fogyasztási cikkekben; nikkel a bőrrel való közvetlen és tartós érintkezésre szánt árucikkekben).


ECHA-oldal: A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia szerinti korlátozási ütemterv I. mellékletének aktualizálandó anyag(csoportjainak) gördülő jegyzéke, SWD(2022)128

Vegyi anyagok kezelése: https://ekotox.hu/vegyianyag-kezeles/

REACH konferencia 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/