Az ECHA veszélyes vegyi anyagot vesz fel a jelöltlistára

Az ECHA veszélyes vegyi anyagot vesz fel a jelöltlistára

Az ECHA veszélyes vegyi anyagot vesz fel a jelöltlistára

ECHA/NR/24/19

A különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája jelenleg 241 bejegyzést tartalmaz olyan vegyi anyagokról, amelyek ártalmasak lehetnek az emberekre vagy a környezetre. A vállalatok felelőssége, hogy kezeljék e vegyi anyagok kockázatait, és tájékoztassák a fogyasztókat és a fogyasztókat azok biztonságos használatáról. 

Helsinki, 2024. június 27
. – Az újonnan hozzáadott bisz(α,α-dimetil-benzil)peroxid károsító a reprodukcióra, és technológiai segédanyagként, például égésgátlóként használják.

A jelöltlistára 2024. június 27-én felvett bejegyzések:

Az ECHA tagállami bizottsága (MSC) megerősítette az anyag jelöltlistára való felvételét. A lista jelenleg 241 bejegyzést tartalmaz – némelyik vegyi anyag csoportja, így az érintett vegyi anyagok teljes száma magasabb.

Ez az anyag a jövőben felvehető az engedélyezési jegyzékbe. Ha egy anyag szerepel ezen a listán, a vállalatok csak akkor használhatják fel, ha engedélyért folyamodnak, és az Európai Bizottság engedélyezi további felhasználását.

Egyéb szövetek

A trifenil-foszfát azonosításáról szóló MSC-megállapodás (TPhP; EC No. 204-112-2) mint SVHC a bizottság júniusi ülésén. A bizottság tagjainak és a dokumentáció benyújtójának meghallgatását követően azonban az ECHA úgy határozott, hogy felfüggeszti az anyagra vonatkozó megállapodás elérésére irányuló eljárást, mivel az ülést megelőző napokban jelentős új információk váltak elérhetővé.

Ez a felfüggesztés biztosítja, hogy az újonnan szolgáltatott adatokat megfelelően értékeljék és figyelembe vegyék az SVHC azonosítási folyamatában. Ez kivételt képez, és csak az eset különleges feltételei mellett alkalmazandó.

Az ECHA honlapja: https://echa.europa.eu/hu/-/echa-adds-one-hazardous-chemical-to-the-candidate-list

REACH konferencia 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/