EkotoxInfo 09/2022

EkotoxInfo 09/2022

EkotoxInfo 09/2022

Javasoljuk, hogy olvassa el az EkotoxInfo kémiai hírek aktuális számát. A elmúlt hónap összefoglalójában a követkeő témákat találja:

1.Biztonsági adatlapok 2022- ne mulassza el a határidőt;

2.Krómvegyületek – engedélyezési határidő;

3.Chromium VI. engedélyezés – tájékoztató csoportos foglalkozások jelentkező csoportjai számára;

4.Bioxid termék engedélyezése – készüljön fel;

5.DDAC-biocid hatóanyag jóváhagyása jön;

6.SIEF Cincawe Információk frissítése;

7.THC-szennyeződési határértékek sabályozva;

8.Kilenc javaslat a rendkívül aggodalomra okot adó új anyagok (SVHC) azonosítására;

9.Új Ekotox wevináriumok időpontjai.

Biztonsági adatlaapok 2022-ne mulassza el a határidőt

Az Európai Bizottság módosította a REACH II mellékletét, amely a biztonsági adatlapok (SDS) összeállításáról szól: A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 (2020.június 18.) RENDELETE-t, amely módosítja az 1907/2006/EK európai parlamenti rendelet II. a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (EACH) szóló határozat 2022. December 31. – ezt követően az össes biztonsági adatlapot frissíteni kell az új követelményeknek megfelelően.

https://ekotox.eu/news/safety-data-sheets-2022-dont-miss-the-deadline/

Krómvegayületek – REACH engedélyezési határidők

A vállalatok krúm-trioxid iránti kérelmei a REACH engedélyezéshez most felgyorsulnak. A CETAC konzorcium (és mások) által eredetileg alkalmazott közös engedélyezés 2024. szeptembere után érvényytelenné válik. Ezért ha a CETAC konzorcium engedélyyével rendelkező gyártók továbbra is szeretnék használni a króm-trioxidot, most meg kell tenniük a megfelelő lépéseket. A króm-trioxidot használó vállalatoknak két fő feladata van:

1.időben kérelmezni kell a REACH engedélyt, a beszállítók által a kibővített biztonsági adatlapokon és az ECHA-hoz intézett értesítésen keresztül közölt feltételeket a szállítás első napjától számított 3 hónapon belül teljesíteni kell.

https://ekotox.eu/news/chromium-trioxide-reach-authorisation-deadlines/

Chromium VI. engedélyezés – tájékoztató foglalkozások jelentkezők csoportjai számára

Mivel az elkövetkező években nagyszámú engedélyezési kérelem várható a hat vegyértékű króm (Cr(VI) felhasználására vonatkozóan, megváltozik az ezekre a felhasználásokra vonatkozó tájékoztatók módja.  A jövőben több jelentkezőből álló csoportok számára szervezzük meg. A első csoportok foglalkozásra 2023. február 15-én kerül sor, majd ezt követően továbbiakat szerveünk igény szerint. A jövőbeli időpontokat a közleményben közöljük.

https://ekotox.eu/news/chromium-vi-authorisation-information-sessions-for-groups-of-applicants/

Biocid termék engedélyezése – legyen felkészült

Az európai eljárások azokra a biocid termékekre vonatkoznak, amelyek valamennyi hatóanyaga: adott termékcsoportban (PT) engedélyezett, azaz átesett a felülvizsgálati programban az értékelésen, vagy szerepel az 528/2012/EK rendelet I. mellékletében, pl. alacsony kockázatű hatóanyagok az emberi egészségre és a környezetre nézve. A vonatkozó inormációs, kutatási és regisztráció dosszié elkészítése körülbelül 2 évet vesz igénybe. A termék piacon tartása érdekében érdemes megkezdeni a tegisztrációs előkészületeket az új eljárásokban.

https://ekotox.eu/biocides/

Jön a DDAC – biocid hatóanyag jóváhagyása

Már létezik egy bizottsági végrehajtási rendelet (EU) tervezee, amely az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően engedélyei a didecil-dimetil-ammónium-klorid hatóanyag%ként való felhasználását az 1. és 2. termékcsoportba tartozó biocid termékekben. Ha PT1 PT2 termékcsoportokhoz értékesít DDAC termékeket, akkor a új európai eljárások szerint kell jelentkeznie a megadott határidőig.

Information on biocides – ECHA (europa.eu)

Tájékoztatás a biocidokról – ECHA (Europa.eu)

SIEF Concawe információfrissítés

Az Oroszországgal szemben 2022. június 3-án hatályba lépett uniós szankciók miatt a SIEF forum tájékoztatása szerint a SIEF – tér további használatához 2022. szeptember 19-ig kell benyújtani. A megfelelő kereskedelmki korlátozások részleteit az (EU) 2022/878 tanácsi vévrehajtási rendelet tartalmazza.

https://www.siefspace.eu/archive/5cd63cfd-9b64-4e84-994d-3946761de46b-77J6Fs

THC szennyeződési határértékek szabályozva

Az Európai Bizottság bejelentette a maximális THC szennyezettségi határértékeket az élelmiszerekben a kendermag, a részben őrölt kendermag és az olaj esetében is.

A delta-9 tetrahidrokannabinol ekvivalensekre vonatkozó bejegyzést is hozzáadták. A rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

EUR-Lex – 32022R1393 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Kilenc javaslat az új, különösen aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) azoonosítására

Az ECHA kilenc javaslattal kapcsolatos észrevételeket vár, amelyek célja a rendkívüli aggodalomra okot adó új anyagok azonosítása. 2022. október 17-ig írja meg észrevételeit.

https://ekotox.eu/news/nine-proposals-to-identify-new-substances-of-very-high-concern-svhc/

Új Ekotox tréning időpontok

2022-re új webináriumok dátumai vannak az Ekotox honlapján. Az Ekotox Központok kérésre képzéseket is szerveznek,  az adott cég igényei szerint. Kérjük látogassa megweboldalunkat.

https://ekotoxtraining.com/webinars-list/