Mindegyik negyedik olyan hulladékból nyert anyag, amely nem felel meg a REACH-nek

Mindegyik negyedik olyan hulladékból nyert anyag, amely nem felel meg a REACH-nek

Mindegyik negyedik olyan hulladékból nyert anyag, amely nem felel meg a REACH-nek

Az ECHA ellenőrizte, hogy a hulladékból nyert anyagok megfelelnek-e a REACH szerinti anyagregisztráció alóli mentesség feltételeinek. A kapott eredmények azt mutatták, hogy az anyagok 26%-a nem felelt meg az alábbi feltételeknek:

  • a hasznosított anyag azonossága a REACH – rendeletben regisztrált eredetivel
  • a biztonságos használattal kapcsolatos információk elérhetősége

Az ECHA azt javasolja a hulladékkezelőknek, hogy bővítsék ismereiket a hasznosított anyagokra vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban, és gyűjtsenek információkat arról, hogy ügyfeleik hogyan fogják használni az anyagokat. Ezenkívül a nemzeti hatóságoknak figyelemmel kell kísérrniük a forgalomba hozott hasznosított anyagok helyzetét, és javítaniuk kell az emberek és a környezet biztonságát.

Az ECHA azt javasolja, hogy a hulladékból származó anyagok hasznosításának témakörét vegyék be az egész EU-ra kiterjedő végrehajtási projektbe, valamint a hulladékról és hasznosított anyagokról szóló útmutató felülvizsgálatára.

https://echa.europa.eu/-/one-in-four-substances-recovered-from-waste-non-compliant-with-reach

Az Ekotox Center cég segít ellenőrizni, hogy Önre vonatkoznak-e a REACH rendelet rendelkezései, élhet-e a mentességgel, vagy végigvezeti Önt a regisztrációs folyamaton.

https://ekotox.eu/reach-registration/