A REACH rendelet felülvizsgálatát elhalasztják

A REACH rendelet felülvizsgálatát elhalasztják

A REACH rendelet felülvizsgálatát elhalasztják

  1. október 18-án az Európai Bizottság elfogadta 2023-as bizottsági munkaprogramját

A REACH felülvizsgálatát 2023 végére halasztották (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114. cikke, 2023. negyedik negyedéve).

„A legfontosabb érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően javaslatot teszünk a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről szóló jogszabály (REACH) célzott felülvizsgálatára azzal a céllal, hogy fenntartható vegyi anyagok előmozdításával, a szabályozási folyamat egyszerűsítésével biztosítsuk az európai versenyelőnyt és innovációt, a terhek csökkentését, valamint az emberi egészség és a környezet védelmét.

II. számú melléklet: Refit kezdeményezések

Közvetve vagy közvetlenül az Európa jövőjével foglalkozó konferencia nyomán

Szám    Cím      Egyszerűsítési cél/potenciál ( a tehercsökkentési és egyszerűsítési célitűzés rövid kifejtése)

  1. REACH felülvizsgálata: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről szóló 1907/2006/EK rendelet célzott módosításai

A fenntarthatóság vegyi stratégiájában és a zéró szennyezésről szóló cselekvési tervben meghirdetett célzott felülvizsgálat célja az európai versenyelőnyök és innováció biztosítása a fenntartható vegyszerek előmozdításával, a szabályozási folyamatok egyszerűsítésével, a terhek csökkentésével, valamint az emberi egészség és a környezet védelmével.

  1. Az EU-szabályok felülvizsgálata- a kémiai adatokhoz való hozzáférhetőség, megosztás és újrafelhasználás javítása kémiai biztonsági értékelések céljából

Ez a kezdeményezés, amelyet a Fenntarthatósági Kémiai Stratégiában hirdettek meg, akadályokba ütközik az adatok újrafelhasználása előtt, és kiterjeszti a nyílt adatok és at átláthatóság fogalmát, azon elv szerint, hogy könnyen megtalálhatónak, átjárhatónak, biztonságosnak, megoszthatónak és újrafelhasználhatónak kell lennie.

Ez a kezdeményezés megerősíti az összes rendelkezésre álló adat felhasználását és növeli az átláthatóságot. Lehetővé teszi az uniós és nemzeti hatóságok számára, hogy szükség esetén a szabályozási keret részeként megbízást adjanak a vegyi anyagok tesztelésére és ellenőrzésére. A kezdeményezés lehetővé teszi a meglévő információk hatékonyabb gyűjtését, felhasználását és megosztását, célja az ügynökségek, a Bizottság, a tagállamok és az ipar közötti dta-áramlások egyszerűsítése.


Ekotox központok REACH weboldala: https://ekotox.eu/reach-regulation/

Ekotox webináriumok és képzési portálok: https://ekotoxtraining.com/