Új uniós vegyianyag-érvényesítési projekt, amely az online értékesített termékekre összpontosít

Új uniós vegyianyag-érvényesítési projekt, amely az online értékesített termékekre összpontosít

Új uniós vegyianyag-érvényesítési projekt, amely az online értékesített termékekre összpontosít

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) végrehajtási fóruma két nagy projektet jelentett be az online értékesített termékekre vonatkozó előírások betartásának biztosítására. Az első projekt, a REACH-EN-FORCE (REF)-13, 2025-ben ellenőrzéseket foglal magában annak ellenőrzésére, hogy az online árusított játékok, háztartási cikkek és vegyszerek megfelelnek-e a REACH-korlátozásoknak. Az ellenőrök azt is ellenőrzik, hogy a keverékek megfelelően vannak-e osztályozva, címkézve és csomagolva az osztályozási, címkézési és csomagolási (CLP) rendelet szerint. Más előírásoknak való megfelelés, például a perzisztens szerves szennyező anyagokról (POP) és a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló (RoHS) irányelvnek való megfelelés is értékelhető.

A REF-8 projekt feltárta, hogy az online értékesített keverékek és árucikkek jelentős százaléka megsértette a REACH-korlátozásokat, 78%-uk pedig nem felelt meg a szükséges feltételeknek. A közelgő projekt előnyére válik az online értékesítésre vonatkozó szigorúbb szabályok, például a digitális szolgáltatásokról szóló törvény és az általános termékbiztonsági rendelet, amelyek várhatóan fokozzák a végrehajtási erőfeszítéseket.

A biocid termékekről szóló rendelet (BPRS) néven ismert második projekt a biocid termékek megfelelő címkézésére összpontosít. Az ellenőrök gondoskodnak arról, hogy a termékcímkéken szereplő információk összhangban legyenek az Alkalmazási előírásban szereplő engedélyezett adatokkal. Felmérhetik a biocid termékek biztonsági adatlapjain szereplő információk jelenlétét és minőségét is.

Mind a REF-13, mind a BPRS projektet 2024-ben készítik elő, az ellenőrzéseket 2025-re tervezik, a jelentéseket pedig várhatóan 2026-ban teszik közzé. Ezen túlmenően az ülésen új elnököket és alelnököket választottak a Fórumnak és biocid alcsoportjának. Henrik Hedlund (SE) a fórum elnöke, míg Katja vom Hofe (DE) és Maria Orphanou (CY) lesz az alelnök. Helmut de Vos-t (BE) választották meg a biocidokkal foglalkozó alcsoport elnökévé, Jenny Karlssont (SE) és Eugen Anwandert (AT) pedig alelnököknek.

Teljes cikk:

https://echa.europa.eu/sk/-/new-eu-chemicals-enforcement-project-to-focus-on-products-sold-online

Ekotox központok REACH weboldalai: https://ekotox.hu/reach-rendelet/