ÚJ VESZÉLY OSZTÁLYOK AZ ANYAGOKRA ÉS KEVERÉKEKRE AZ EU-BAN

ÚJ VESZÉLY OSZTÁLYOK AZ ANYAGOKRA ÉS KEVERÉKEKRE AZ EU-BAN

ÚJ VESZÉLY OSZTÁLYOK AZ ANYAGOKRA ÉS KEVERÉKEKRE AZ EU-BAN

Az EU kiadott egy felhatalmazáson alapuló rendeletet a CLP-rendelet módosításáról, amely új veszélyességi osztályokat és kritériumokat határoz meg az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozóan.


Minden vegyi anyagra és keverékre vonatkozik, amelyet a REACH alapján hoztak forgalomba az EU-ban. Ez vonatkozik a biocid termékekben és növényvédő szerekben lévő hatóanyagokra is, amelyek rendszerint elsőbbséget élveznek a harmonizált osztályozás során az EU-ban.

Az ECHA tanácsot ad az anyagok és keverékek új veszélyességi osztályaival kapcsolatban
Az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására (CLP) vonatkozó három új veszélyességi osztály lép hatályba 2023. április 20-án. Az ECHA információkat tett közzé az alkalmazási dátumokról és a kapcsolódó útmutatásról.

Az Európai Bizottság frissítette az osztályozási, címkézési és csomagolási rendeletet a következő veszélyességi osztályokkal:

  • endokrin károsítók (ED) az emberi egészségre vagy a környezetre;
  • perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT); nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB); és
  • perzisztens, mobil és mérgező (PMT); nagyon kitartó és nagyon mobil (vPvM).

A vállalatok és a tagállami hatóságok a CLP-kritériumok alkalmazására vonatkozó útmutató frissítéséig használhatják a jelenlegi útmutatást az endokrin rendszert károsító anyagok azonosítására és a PBT (perzisztencia, bioakkumuláció, toxicitás) értékelésére. Várhatóan 2024-ben készül el, és szükség esetén megfeleltetik a dokumentációjuknak az információs követelményeknek.

Milyen kötelezettségei vannak a vállalatoknak a Bizottság (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló rendeletének 2022. december 19-i hatálybalépését követően?
Weblink: https://qnapublic.echa.europa.eu/?ids=2006

Válasz:
A 2023/707/EK felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépését követően (2023. április 20.) a gyártóknak, importőröknek, továbbfelhasználóknak és forgalmazóknak a következő feladatokat kell mérlegelniük kötelezettségeik teljesítése érdekében. A pontos sorrend és időzítés az egyes piaci szereplők konkrét forgatókönyvétől függ: ha anyagokat vagy keverékeket hoznak forgalomba; hogy tagjai-e egy közös előterjesztésnek vagy sem; ha anyagukat vagy keveréküket már forgalomba hozták, vagy sem stb. A lista nem kimerítő, de felsorolja az új jogi szöveg által kiváltott főbb feladatokat.

Tekintse át a portfóliójukban lévő anyagok és keverékek osztályozását és címkézését az új veszélyességi osztályok kritériumai alapján. Az önbesoroláshoz minden rendelkezésre álló információt fel kell használniuk.

Vegye figyelembe az anyagokra és keverékekre vonatkozó átmeneti időszakokat, és gondoskodjon arról, hogy legkésőbb az említett időpontokig eleget tegyenek kötelezettségeiknek. Az átmeneti időszakok lehetővé teszik a korábbi megfelelést és az utolsó pillanatban felmerülő nehézségek elkerülését.
Ha a REACH szerinti közös benyújtás részét képezik, kezdeményezzen vitát az anyagaik osztályozásáról és címkézéséről való megegyezés érdekében. A 2020/1435 végrehajtási rendeletben foglaltak szerint indokolatlan késedelem nélkül frissítse a regisztrációs dokumentációt.

Ha az osztályozási és címkézési bejelentés céljából a gyártók/importőrök csoportjába tartoznak, kezdeményezzen vitát az anyagaik osztályozásáról és címkézéséről való megállapodás érdekében. Ennek megfelelően frissítse az értesítést a leltárba.

Lépjen kapcsolatba ugyanazon anyag többi bejelentőjével, hogy megegyezzenek az új osztályozásról és címkézésről. Ebben a kommunikációban segíthet a közös benyújtás vezetője, vagy a gyártói/importőrök csoportjának vezetője, ha az üzemeltető valamelyiknek a tagja.

Tekintse át a címkéket mind az anyagok, mind a keverékek esetében.
Adott esetben frissítse a mérgezési központ által már tett értesítéseket az új veszélyinformációkkal.
Fontolja meg, hogy szükség van-e új mérgezési központ bejelentésére. Előfordulhat, hogy 2026. május 1-jétől az emberi egészségre és a fizikai veszélyekre korábban nem besorolt keverékeket az új emberi egészségi veszélyek szerint kell besorolni.

Frissítse biztonsági adatlapjaikat (SDS) az új besorolással és címkézéssel, valamint minden releváns új információval, amely az új veszélyek tükrözéséhez szükséges. Előfordulhat, hogy biztonsági adatlapot kell összeállítaniuk azokra az anyagokra vagy keverékekre, amelyeket korábban nem osztályoztak.
Kérésre készüljenek fel a biztonsági adatlap összeállítására és benyújtására, ha keverékeik nincsenek besorolva, de legalább 0,1%-ban tartalmaznak egy 2. kategóriájú endokrinromboló anyagot, és nem a lakosságnak szánják.

Átmeneti időszakok:


Az ECHA teljes cikke: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-provides-advice-on-new-hazard-classes-for-substances-and-mixtures
Az Ekotox Központok EU SDS/CLP weboldalai: https://ekotox.hu/biztonsagi-adatlap/
Képzés: EU SDS Compliance Webinar: https://ekotoxtraining.com/events/eu-sds-compliance-webinar-2/