A NEM HELYETTESÍTHETŐ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ DÖNTÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

Az emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatok célzott értékelésének meg kell állapítania, hogy a felhasználásra vonatkozó kockázatkezelési intézkedések és üzemi feltételek az emberek és a környezet olyan kibocsátását és expozícióját eredményezik-e, amely a műszakilag és gyakorlatilag lehetséges legalacsonyabb szintre csökken. Ellenkező esetben feltételeket kell szabni e cél eléréséhez, az egyes jogszabályoknak megfelelően.A társadalom számára alapvetőnek ítélt felhasználási feltételek meghatározásának elvei:

• minimalizálják az embereknek és állatoknak való kitettséget, valamint a környezetbe történő kibocsátást

gyártás, felhasználás, életciklus vége és újrafeldolgozás, beleértve a felhasznált anyag mennyiségét korlátozó feltételeket42, különösen a káros vegyi anyagoknak való kitettségre érzékenyebb veszélyeztetett csoportok, például gyermekek, terhes nők és idősek expozíciójának elkerülése vagy minimalizálása érdekében.

• ösztönzők biztosítása a biztonságos és fenntartható alternatívák innovációja és a helyettesítés  érdekében
o feltételek a helyettesítés alkalmazására és a helyettesítés irányába tett előrehaladás nyomon követésére (helyettesítési tervek), valamint
o általában határidőt kell megállapítani a korlátozásoktól és az engedélyezett felhasználásoktól való eltérésekre. • annak biztosítása, hogy a felhasználással kapcsolatos információk rendelkezésre álljanak az ellátási láncban, valamint a fogyasztók és a hulladékkezelők számára.