MI AZ ÉRTÉKELENDŐ KONKRÉT FELHASZNÁLÁS?


   Egy vegyi anyag konkrét felhasználásának meghatározása magában foglalja a vegyi anyag fő jellemzőinek értékelését, beleértve az általa betöltött műszaki funkciót és azt a kontextust, amelyben használják. A felhasználás körének meghatározásakor figyelembe kell venni olyan tényezőket, mint a végtermék vagy -szolgáltatás, az anyag szükségessége és a rendelkezésre álló alternatív lehetőségek. A felhasználásra vonatkozó részletes információk, beleértve az expozíciós forgatókönyveket és a kockázatkezelési intézkedéseket, elengedhetetlenek az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásának értékeléséhez. Az adott felhasználási kör meghatározását követően részletes felhasználási leírást kell kidolgozni, amely felvázolja annak a végtermékkel való kapcsolatát, szükségességét, az alternatívák elemzését és az expozíciós forgatókönyveket. Ez az átfogó megközelítés biztosítja, hogy a vegyi anyagok felhasználásának értékelése során megfelelően figyelembe vegyék az alapvető felhasználási kritériumokat.