A biocid hatóanyagok uniós felülvizsgálatának várható kiterjesztése

A biocid hatóanyagok uniós felülvizsgálatának várható kiterjesztése

A biocid hatóanyagok uniós felülvizsgálatának várható kiterjesztése

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/1398 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2024. március 14.)

Biztosítja a biocid termékekben használt valamennyi létező hatóanyag szisztematikus felülvizsgálatára irányuló, a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban kezdeményezett munkaprogram folytatását.

A végrehajtandó munkaprogramot 2024. december 31-re tervezik, végrehajtása azonban a tagállami források, a felmerülő technikai problémák és az iránymutatások kidolgozása, valamint az endokrin rendszert károsító tulajdonságok meghatározására létrehozott új tudományos kritériumok bevezetése miatt jelentősen késik.

Mivel a munkaprogram végrehajtására 2024. december 31-ig nem kerül sor, időtartamát 2030-ig meg kell hosszabbítani, amit a Bizottság megfelelőnek ítél.

A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (EU): eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401398 Az Ekotox Biocid weboldala: https://ekotox.hu/biocidek-regisztracio-engedelyezes/