A per- és polifluorozott alkilezett anyagok (PFAS) gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozása

A per- és polifluorozott alkilezett anyagok (PFAS) gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozása

A per- és polifluorozott alkilezett anyagok (PFAS) gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozása

A PFA-k perzisztens anyagok, vagy végső soron azzá alakulnak át, ami visszafordíthatatlan környezeti expozícióhoz és felhalmozódáshoz vezet. Vízben való oldhatóságuk és mobilitásuk miatt az EU-ban szennyeződött a felszíni, talaj- és ivóvíz, valamint a talaj.

Az egyik legnagyobb társadalmi aggodalom a szennyeződés visszafordíthatatlansága, valamint az endokrin károsító hatások, a rákkeltő hatás, a reprodukcióra gyakorolt toxicitás, az immunrendszerre és a lipidanyagcserére gyakorolt hatások a PFA-k széles köre esetében.

Az egyetemes PFAS-korlátozási javaslat jogalkotási eljárás alatt áll:

Az ECHA kockázatértékelési és társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottsága júniusban ülésezik, hogy megvitassa az alábbiakat:

* Fémlemezek és fémtermékek gyártása; és

* További megbeszélések a veszélyekről (csak a RAC által).

A RAC és a SEAC 2024. szeptemberi ülései:

* Textíliák, kárpitok, bőr, ruházat, szőnyegek (TULAC);

* Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és csomagolás; és

* Kőolaj és bányászat.


Megfontolás alatt álló benyújtott korlátozások: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/72301/term

Az ECHA PFAS weboldalai: https://echa.europa.eu/hu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas

Az Ekotox Chemicals Management weboldalai: https://ekotox.hu/vegyianyag-kezeles/

REACH konferencia 2024 web: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/